Transaksjons ID (TXID)

Hvorfor oss?

Hva er en transaksjons ID (TXID)?

En transaksjons ID, på engelsk Transaction ID, (TXID) er en unik identifikator som tildeles en bestemt transaksjon i et blokkjedenettverk. I blokkjedeteknologien får hver transaksjon en unik identifikator, TXID, for å skille den fra andre transaksjoner.

TXID er vanligvis en lang streng med alfanumeriske tegn og genereres ved hjelp av kryptografiske hashingalgoritmer. Disse IDene tjener flere formål, blant annet å spore statusen til transaksjoner, verifisere integriteten til transaksjoner og legge til rette for revisjon og analyse av blokkjededata.

Ettersom hver transaksjon har en unik TXID, blir det enkelt å spore og verifisere detaljene i en bestemt transaksjon i blokkjeden. Brukere og utviklere kan bruke TXIDer til å slå opp spesifikke transaksjoner på blockchain explorers eller gjennom API-er levert av blockchain-nettverk.

Techopedia forklarer betydningen av transaksjons ID

Enkelt og greit; transaksjons ID fungerer som en unik identifikator for hver transaksjon som gjennomføres i et blokkjedenettverk. Den genereres ved hjelp av kryptografiske hashing-algoritmer, som forvandler transaksjonsdata til en alfanumerisk streng med fast lengde.

TXID spiller en grunnleggende rolle for åpenhet og transparens i blokkjedetransaksjoner. De gjør det mulig for brukerne å spore status og detaljer om transaksjoner, inkludert avsender, mottaker, tidsstempel og transaksjonsbeløp.

TXID gjør det dessuten enklere å bekrefte transaksjoner i blokkjeden. Når en transaksjon sendes til nettverket, jobber utvinnere eller validatorer med å inkludere den i en blokk ved å løse komplekse matematiske gåter.

Hvordan brukes transaksjons ID?

TXID fungerer som et grunnleggende verktøy for å spore, verifisere og sikre integriteten til transaksjoner i blokkjedenettverk.

Når en transaksjon initieres, blir den verifisert og validert av nettverksdeltakere, ofte omtalt som miners eller validatorer. Når transaksjonen er bekreftet, tildeles den en unik TXID som genereres ved hjelp av kryptografiske hashingalgoritmer.

TXID brukes først og fremst til å spore status og detaljer om transaksjoner. Brukere kan bruke TXIDer for å følge med på fremdriften i transaksjonene sine, fra de sendes ut til nettverket til de til slutt inkluderes i en blokk.

Ved å søke i blokkjeden med TXIDen kan enkeltpersoner finne ut om en transaksjon er bekreftet, hvor mange bekreftelser den har mottatt, og andre relevante detaljer, som avsender- og mottakeradresser og transaksjonsbeløp.

TXID spiller dessuten en avgjørende rolle når det gjelder å verifisere transaksjoners autentisitet og gyldighet. Hver TXID er unik for den tilhørende transaksjonen og genereres på grunnlag av transaksjonens spesifikke data, for eksempel inndata, utdata og tidsstempler.

Denne kryptografiske unikheten sikrer at TXID ikke kan forfalskes eller manipuleres, noe som gir en pålitelig metode for å bekrefte integriteten til transaksjoner. Nettverksdeltakere kan verifisere legitimiteten til en transaksjon ved å kryssreferere TXIDen med blokkjedens uforanderlige hovedbok.

I tillegg gjør TXID det enklere å revidere, analysere og etterforske data i blokkjeden. Forskere, utviklere og revisorer bruker TXID til å analysere transaksjonsmønstre, spore strømmen av eiendeler og identifisere avvik eller mistenkelige aktiviteter i blokkjeden.

Ved å undersøke TXID og tilhørende transaksjonsdetaljer kan analytikere få innsikt i atferden til nettverksdeltakere, oppdage potensiell svindel eller forsøk på dobbeltbruk og sikre samsvar med lovpålagte krav.

Kan en transaksjons ID spores?

Ja, transaksjons IDer kan spores i blokkjedenettverk. Brukere kan spore transaksjoner ved å referere til de tilsvarende TXIDene gjennom blokkjedeutforskere eller andre verktøy som tilbys av blokkjedenettverk.

Med blokkjedeutforskere kan brukere søke etter transaksjoner ved hjelp av TXID og hente ut detaljert informasjon om hver transaksjon, inkludert avsender- og mottakeradresser, transaksjonsbeløp, tidsstempler og antall mottatte bekreftelser.

Siden blokkjedetransaksjoner er transparente og offentlig tilgjengelige, kan hvem som helst spore pengestrømmen ved å undersøke transaksjonshistorikken knyttet til hver TXID.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om TXIDene i seg selv er offentlig tilgjengelige, er identiteten til partene som er involvert i en transaksjon, ikke alltid like åpenbar. Blockchain transaksjoner er pseudonyme, noe som betyr at transaksjonene er knyttet til kryptografiske adresser i stedet for identiteter i den virkelige verden.

Hvor finner en transaksjons ID nummeret?

Det finnes ulike måter å finne TXID nummeret som er knyttet til en transaksjon på. Her er noen av de vanligste måtene:

Lommebok- eller transaksjonshistorikk

Brukere kan finne TXID i transaksjonshistorikken sin dersom de initierte transaksjonen gjennom en kryptovaluta-lommebok eller en utvekslingsplattform / børs. Denne informasjonen er ofte tilgjengelig sammen med andre transaksjonsdetaljer som tidsstempler, beløp og mottakeradresser.

Blockchain explorer

Ved å skrive inn avsenderens eller mottakerens adresse eller transaksjonens hash-kode kan brukerne hente TXID-en og se detaljert informasjon om transaksjonen, inkludert status og tilhørende metadata.

Transaksjonbekreftelse
I noen tilfeller, spesielt ved bruk av en kryptovalutabørs eller lommeboktjeneste, kan brukere motta et bekreftelsesvarsel for transaksjonen sin. Dette varselet inkluderer ofte TXID som en del av transaksjonsdetaljene..

API eller utviklerverktøy

For utviklere eller avanserte brukere tilbyr blokkjedenettverk ofte APIer eller utviklerverktøy som gir programmatisk tilgang til transaksjonsdata. Ved å spørre blockchain-nettverket ved hjelp av disse verktøyene kan de hente TXID og andre transaksjonsdetaljer programmatisk.

Transaksjon ID eksempler

Her er noen eksempler på transaksjons IDer fra ulike blokkjedenettverk:

1. Bitcoin (BTC):

 • TXID: e2db688ef7b995f5eaf8e75b42f9cb0d42c1b98e7b5e291c70f3b441f4a8a6f5
 • TXID: d21b52f875ad3a6f28c4e0979f61ec92fb89dce5d59a9c0f57b2ff98f3c5b211

2. Ethereum (ETH):

 • TXID: 0x19bc8e87d1f88af441bd3011f55f84bcf1858571fdebe5e87f41b6cb5a660ee8
 • TXID: 0x6d1f0e58781a44d7bf8f6c895ea057721cfc3d129cd73ab7c1c97a0d6d5148ff

3. Litecoin (LTC):

 • TXID: 857b3de7299ebf144d8e2a209b3b0f2cbb23e1adfb9502335421c4808cf4f1bb
 • TXID: 52c11c91bcb5d895f54c3b4e02f5bf5a6f477f70c2f95d2f44d5d65d1b1d3670

4. Ripple (XRP):

 • TXID: 4A135DFA0C19EDFDE81582E6F18522FA798DE59A7353A18B9441E5D563507B9A
 • TXID: 6B21B4F03D14E8DEE7E742FB2EF6EACBCE9A6E3FD0D2F4D68EF97A2D7B9B5CAB

5. Stellar (XLM):

 • TXID: 88d0f96a715163972fe7c8f3e7c44c16c8a41bf68b98dd9fb7b6b74e77c3f4fd
 • TXID: a4fe4c9a44515597d19b1c5a536d77e1712001a54a28e63e2c3b03a2c8e35f97

Hvordan transaksjons-ID-er hjelper med Chargeback Management

Transaksjons IDer er et viktig verktøy i chargeback-håndteringen, og gir selgere og betalingsbehandlere en pålitelig metode for å spore, verifisere og løse omstridte transaksjoner.

Når en kunde initierer en tilbakebetaling og hevder at en transaksjon var uautorisert, uredelig eller mangelfull, fungerer transaksjons IDen som en unik identifikator som gjør det mulig for selgere å raskt finne og gjennomgå detaljene i den aktuelle transaksjonen.

Når transaksjons IDen er identifisert, kan forhandlerne bruke den til å verifisere transaksjonens legitimitet og samle inn relevant informasjon for å underbygge saken sin i løpet av tilbakebetalingsprosessen.

Ved å kryssreferere transaksjonsdetaljene som er knyttet til transaksjons IDen, inkludert transaksjonsbeløp, dato, klokkeslett og kundeinformasjon, kan forhandlerne avgjøre om tilbakebetalingen er gyldig eller om det har oppstått en misforståelse eller feil. Dette hjelper forhandlerne med å bygge opp en omfattende sak og fremskaffe bevis for å tilbakevise ugyldige chargeback-krav.

Transaksjons ID spiller også en sentral rolle i kommunikasjonen og dokumentasjonen gjennom hele tilbakeføringsprosessen. Når forhandlere svarer på chargeback-forespørsler eller tvister, må de ofte fremlegge dokumentasjon og bevis for å underbygge sin posisjon.

I tillegg fungerer de som referansepunkter i korrespondanse, slik at forhandlerne kan identifisere og diskutere spesifikke transaksjoner med betalingsbehandlere, banker og kunder. I tillegg gjør transaksjons ID det mulig for forhandlere å føre detaljerte transaksjonsregistre, noe som kan være uvurderlig for å spore fremdriften i tilbakeføringstvister.

Fordeler og ulemper med TXID

Transaksjons ID har flere fordeler og ulemper, fremtredende er:

Fordeler pros

 • Unikhet
 • Uforanderlig registrering
 • Verifisering
 • Sporing av transaksjoner
 • Tvisteløsning

Ulemper cons

 • Begrenset personvern
 • Lang og kompleks
 • Potensiell uklarhet
 • Manglende mulighet til å reversere transaksjoner

Hvordan transaksjons IDer bidrar til å forhindre svindel

Transaksjons IDer kan bidra til å forhindre svindel i blokkjedetransaksjoner da de sikrer åpenhet, verifisering og uforanderlighet.

Transaksjonsovervåking i sanntid
TXID gir en unik identifikator for hver transaksjon som registreres i blokkjeden, noe som gjør det mulig for brukere å overvåke transaksjoner i sanntid, noe som gjør det vanskeligere for svindlere å drive med uautoriserte eller uredelige aktiviteter uten å bli oppdaget.
Verifikasjon og autentisering

TXID bidrar til verifisering og autentisering av transaksjoner i blokkjeden. Hver transaksjon er knyttet til en TXID som genereres ved hjelp av kryptografiske hashingalgoritmer, noe som sikrer at den er unik og manipuleringssikker.

Denne kryptografiske integriteten gjør det praktisk talt umulig for svindlere å endre transaksjonsdata eller forfalske transaksjoner uten å bli oppdaget. Ved å verifisere de kryptografiske signaturene som er knyttet til TXIDene, kan deltakerne autentisere transaksjoner og validere integriteten deres, noe som reduserer risikoen for transaksjonssvindel.

Uforanderlighet og forebygging av svindel

Blokkjedeoppføringers uforanderlighet, som håndheves av TXID-er, spiller en sentral rolle i forebygging av svindel. Når en transaksjon er bekreftet og registrert i blokkjeden med tilhørende TXID, blir den en del av en uforanderlig hovedbok som ikke kan endres eller slettes

Oppsummering

Transaksjons ID (TXID) er unike identifikatorer som gjør det mulig for brukere å spore og verifisere bevegelsen av eiendeler, autentisere transaksjoner og opprettholde en uforanderlig oversikt over transaksjonshistorikken.

Med sin kryptografiske integritet og gjennomsiktighet bidrar TXIDer til å forebygge svindel i blokkjedetransaksjoner, noe som gir deltakerne tillit til sikkerheten og påliteligheten til det desentraliserte økosystemet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er transaksjons ID enkelt sagt?

Hvordan sporer jeg min transaksjons ID?

Er en transaksjons ID et sporingsnummer?

Er en transaksjons ID det samme som referansenummer?

 

Relaterte begreper

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.