Valutahandel – Forex (FX)

Hvorfor oss?

Hva er Valutahandel (Forex)?

Forex – eller valutamarkedet, engelsk foreign exchange market (FX) – er et desentralisert marked for handel med valutapar og derivater. Investorer og tradere forsøker å tjene penger på svingninger i valutakursene. Selv om andre markeder kan gi større fortjenestemarginer enn valutahandel, er det fortsatt et av de mest populære markedene i verden.

Valutapar verdsettes basert på hvor mange enheter av én valuta som trengs for å kjøpe én enhet av en annen valuta. Noen av aktørene i valutamarkedet er større investeringsbanker, mindre banker på mellomnivå, forhandlere og forsikringsselskaper.

Med den økte globaliseringen de siste tiårene har valutahandel blitt uvurderlig. Det gjør det mulig for bedrifter, enkeltpersoner og myndigheter å handle og etablere seg på tvers av landegrensene.

Forex-markeder forklart

Valutamarkedet gjør det mulig for aktører som tradere, privatpersoner, forvaltningsselskaper, banker og hedgefond å handle valuta.

Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet, 5 dager i uken, med unntak av helligdager. Dette skyldes først og fremst at valutabørsene i Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia har ulike åpningstider, som ofte er sammenfallende. Hver handelsdag begynner med de australske og asiatiske markedene, etterfulgt av de europeiske markedene og til slutt de nordamerikanske markedene.

Det er verdt å merke seg at valutamarkedet opererer på flere helligdager når de tradisjonelle aksjemarkedene ikke er aktive, selv om handelsaktiviteten kan være redusert.

London er for tiden det største knutepunktet for valutahandel, og flere valutameglere har kontorer i byen. I 2022 ble det handlet for rundt 7 billioner dollar daglig, noe som utgjorde 38,1 % av den globale valutahandelen.

Når det gjelder valutaer, er amerikanske dollar, euro og japanske yen de mest omsatte.

Når det gjelder tradere, er JPMorgan Chase, UBS og XTX Markets noen av de største.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fører tilsyn med valutamarkedet i USA, mens Financial Conduct Authority (FCA) regulerer det i Storbritannia.

Nivåer i valutamarkedet

I stedet for én børs består markedet av et stort nettverk av datamaskiner og meglere. Det er delt inn i to nivåer:

 • Interbankmarkedet: Dette er for store banker og finansinstitusjoner som handler valutaderivater og valutaer for seg selv eller på vegne av sine kunder. Dette kan blant annet være for sikring eller for å fastsette egne valutakurser.
 • OTC-markedet (“Over-the-Counter”): Dette er for privatpersoner, der meglere og nettbaserte plattformer legger til rette for handel.

3 hovedtyper av valutamarkedet

Spotmarkedet for valuta (“Spot Forex Market”): Spotmarkedet innebærer valutaveksling mellom kjøper og selger på handelstidspunktet. Dette gjøres til gjeldende valutakurs. Derfor er dette ofte det enkleste og dermed også det største valutamarkedet. Dealere, forretningsbanker, meglere, investeringsbanker og flere andre aktører er alle involvert i spotmarkedet.

Terminmarkedet for valuta(“Forward Forex Market”): To parter inngår en avtale om å handle et bestemt antall enheter av en valuta til en gitt pris en gang i fremtiden.

Terminmarkedet for valuta(“Futures Forex Market”): Forex-futures er nesten det samme som forwards, men de handles på sentraliserte børser. Dette gjør dem langt mer likvide, sikrere og mer regulerte enn terminkontrakter.

Valutameglere

Valutameglere finnes i mange ulike varianter. De er i hovedsak mellommenn og kan være enkeltpersoner, store finansselskaper eller nettmeglere. Hovedoppgaven til en megler er å matche valutakjøpere med selgere av den bestemte mengden valuta som kreves.

Dette kan av og til være vanskelig, ettersom de fleste aktørene i valutamarkedet kan handle i svært stor skala, for eksempel store banker. Det er derfor ikke sikkert at de passer for mindre eller mer sjeldne tradere.

Forex-meglere kan hjelpe kundene med å gjøre handler samtidig som de prøver å holde tapene på et håndterbart eller overkommelig nivå. I likhet med meglere kan også deres kunder variere fra større institusjonelle kunder til enkeltpersoner som opererer i mye mindre skala.

Disse tjenestene tilbys mot en provisjon. I dag er nettmeglere i ferd med å åpne tilgangen til markedet ytterligere. De tilbyr en rekke andre fasiliteter, som gratis demokontoer, tekniske analyseverktøy, prisvarsler i sanntid og læringskurs.

Noen av Norges beste valutameglere er Skilling, XTB, Pepperstone og Admiral Markets.

Eksempler på valutapar

Forex handles alltid i valutapar. Valutaen til venstre er basisvalutaen, mens valutaen til høyre er kursvalutaen.

Hvert valutapar har allerede en relativ verdi, som avhenger av markedsforholdene og investorenes innstilling.

Valutaparet representerer hvor mange enheter av kursvalutaen som skal til for å kjøpe én enhet av basisvalutaen. Hvis EUR/USD-paret handles til 1,06 i dag, betyr det at det vil koste 1,06 dollar å kjøpe 1 CAD i dag.

Valutapar kan videre kategoriseres i store, små og eksotiske par.

Store par – “Major Pairs”

Det er vanligvis fire store par som inkluderer:

 • GBP/USD
 • EUR/USD
 • USD/CHF
 • USD/JPY

Noen valutahandlere kan også utvide listen ovenfor til å omfatte USD/CAD, AUD/USD og NZD/USD. De fire ovennevnte er imidlertid de som tradisjonelt har vært ansett som de viktigste parene.

Disse er svært likvide og lett tilgjengelige for handel, med de laveste spreadene. På grunn av de sterke økonomiene i eurosonen, USA og Japan anses disse valutaparene som noen av de tryggeste.

Økonomisk politikk, som renter og makroøkonomiske faktorer, påvirker imidlertid disse parene. Dette kan blant annet være tall for bruttonasjonalprodukt og arbeidsledighet.

Den globale interesseforskyvningen fra USA til andre store aktører, som Kina, begynner også å påvirke styrken til den amerikanske dollaren.

Mindre valutapar – “Minor Currency Pairs”

Mindre valutapar kalles også kryssvalutapar. Dette er i utgangspunktet par som ikke inkluderer amerikanske dollar. Det kan være f.eks:

 • EUR/JPY
 • GBP/CAD
 • NZD/JPY
 • CHF/JPY
 • EUR/AUD
 • GBP/JPY

Selv om disse valutaene ikke inkluderer amerikanske dollar, har de vanligvis en annen hovedvaluta, for eksempel EUR, GBP, CHF eller JPY. Mindre valutaer brukes vanligvis til å diversifisere mot risiko i valutaporteføljer.

Det er likevel en betydelig stabilitet i et valutapar fordi det inneholder minst én stor valuta. De kan også tilby håndterbare spreads, selv om de ikke er like lave som de store valutaene.

Eksotiske valutaer – “Exotic Currencies”

Eksotiske valutaer er mye mindre valutaer som ikke er særlig utbredt på de internasjonale valutamarkedene. Noen av disse er:

 • AUD/SEK (svensk krone)
 • GBP/HUF (ungarsk forint)
 • EUR/ZAR (sørafrikansk rand)
 • GBP/CZK (tsjekkisk krone)
 • USD/ILS (israelsk shekel)

Eksotiske valutaer kan være svært volatile og illikvide, ettersom markedene er små og underutviklede. Derfor innebærer de en betydelig risiko.

De kan imidlertid også gi høyere avkastning i form av høyere renter.

Hvordan fungerer valutahandel?

Valutahandel krever vanligvis en betydelig mengde kapital. Derfor er det mer egnet for store finansinstitusjoner, banker og kommersielle kunder. Enkeltpersoner kan imidlertid også begynne med valutahandel, forutsatt at de har gjort grundige undersøkelser.

La oss se nærmere på de viktigste trinnene som kreves for å begynne med valutahandel.

1. Velge riktig handelsinstrument

Å velge riktig instrument for valutahandel kan ha mye å si for hvor vellykket en trader er. Dette avhenger av faktorer som kapitalmengde, tilgjengelig gearing, risikotoleranse og overordnede handelsmål.

Spothandel: Spotmarkeder betyr vanligvis at handler gjøres umiddelbart, til den kursen som gjelder i øyeblikket. Spotmarkeder er de mest foretrukne for lekfolk, for eksempel turister. De har også de laveste spreadene og er svært tilgjengelige.

Spread betting: Dette er en spekulativ strategi som innebærer handel med derivater og muligheten til å gå både long og short. Spread bets fremhever to priser for en eiendel. Disse er kjøpskursen, som kalles kjøpskursen, og salgskursen, som kalles salgskursen. En trader kan velge å gå til en av disse to kursene, avhengig av hvor han eller hun tror markedet vil gå videre.

CFD-handel: Contracts for Difference, eller CFD-er, er også derivater som innebærer at man spekulerer i kursutviklingen til et valutapar uten å eie paret. I likhet med spread betting tillater også CFD-er lange og korte posisjoner. De bruker imidlertid også mye gearing. Dette kan forstørre både gevinst og tap og kan til tider være ufordelaktig.

Flere derivater: Dette kan blant annet være futures- eller opsjonskontrakter. De kan være nyttige for å sikre seg mot risiko og har vanligvis høy likviditet.

2. Valg av valutapar

Når instrumentet er bestemt, velger man et valutapar å begynne å handle med. Mange nye valutahandlere velger å starte med svært populære par som EUR/USD eller USD/JPY. Det kan skyldes at det finnes mye informasjon og mange tilbydere for disse parene. Dette kan også gjøre dem betydelig enklere å overvåke.

3. Valg av handelsstrategi

Etter å ha valgt valutapar må traderne velge en handelsstrategi.

I dag finnes det en rekke både tradisjonelle og eksperimentelle strategier for valutahandel, blant annet:

Swing-handel: Swing-tradere handler i flere uker eller noen måneder for å utnytte prissvingninger på mellomlang eller kort sikt. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av hovedsakelig teknisk analyse, men noen elementer av fundamental analyse kan også innlemmes.

Scalp trades: Scalp trading er en svært rask handelsstrategi der tradere forsøker å kjøpe og selge aksjer i løpet av sekunder. På det meste holdes handelen i to til fem minutter. Dette gjør det mulig å dra nytte av ørsmå kurssvingninger, noe som raskt kan summere seg opp, avhengig av størrelsen på handelen.

Daytrading: Daytrading kan ses på som en forlengelse av skalpering, der handler holdes i mange timer, opptil én dag eller én handelsøkt. På denne måten kan tradere tjene på kursbevegelser gjennom hele handelsøkten.

Posisjonshandel: Posisjonshandel er mer langsiktig og kan innebære at handler holdes i mange måneder eller år. Tradere bruker hovedsakelig fundamental analyse for denne strategien og tar ikke hensyn til kortsiktige svingninger.

Trendhandel: Trendtradere ser etter indikatorer for prisutvikling, som glidende gjennomsnitt og relative styrkeindekser. Deretter baserer de strategien sin på denne bevegelsen eller trenden.

Nyhetshandel: Nyhetshandlere er vanligvis på utkikk etter viktige forretningsmessige eller makroøkonomiske nyheter, som renter, BNP eller inntjening, som påvirker aksjekursene. Deretter prøver de å dra nytte av aksjekursbevegelser rundt tidspunktet for disse nyhetsslippene.

4. Utføre den første handelen

Til slutt, etter å ha valgt handelsstrategi, gjennomfører traderen sin første handel. Deretter overvåker traderen posisjonen nøye og justerer strategien eller beløpet hvis det er behov for det.

Ettersom en rekke nettmeglere nå tilbyr gratis demokontoer, velger mange nye tradere å handle strategiene sine på dem først.

Dette kan gi et godt innblikk i om strategien trenger å forbedres. Det kan også hjelpe tradere med å se volatiliteten og risikoen ved valutahandel generelt.

Fordeler og ulemper ved Forex handel

Nedenfor er listen over fordeler og ulemper ved valutahandel.

Fordeler

Fordeler Beskrivelse
Høy tilgjengelighet Forex markedet er et av de mest tilgjengelige i verden. En grunn til dette er de lange åpningstidene. En annen er antallet nettbaserte handelsplattformer og meglere som tilbyr valutahandel med relativt lave kontoåpningsgebyrer.

Det er også et vell av nyheter, tekniske analyser, priser, strategier og verktøy tilgjengelig på nettet. Dette kan være gunstig både for nybegynnere og eksperthandlere.

Pressmiddel En rekke valutaderivater er sterkt avhengige av innflytelse, noe som kan føre til større gevinster, med marginer på 100:1 eller enda høyere til tider.

Nettmeglere har også gjort utnyttelse mye enklere nå.

Færre avgifter og enklere skatter Forex trading innebærer betydelig færre gebyrer og provisjoner enn tradisjonelle markeder som aksjer og obligasjoner.

I flere tilfeller er det bare bud-spreaden som påvirker handelskostnadene, noe som gjør dem mer gjennomsiktige.

Likviditet Forex markedet er en av de mest likvide i verden, med handel verdt billioner av USD.

Dette gjelder spesielt når det kommer til store valutaer som USD, GBP, CHF og JPY.

Ulemper

Ulemper Beskrivelse
Mangel på sentralisert handel Dette er spesielt et problem i enkelte valutaderivatmarkeder, for eksempel forwards, som også kan øke motpartsrisikoen.

Noen ganger kan de også være mindre likvide enn spotmarkeder siden terminavtaler bare finner sted mellom to parter.

Høy volatilitet Forex trading kan være ekstremt volatil, spesielt for kortsiktige handler, noe som kan gjøre det vanskelig å etablere en passende strategi.
Ulempe for mindre handelsmenn Store aktører som institusjonelle investorer, investeringsbanker og lignende dominerer i stor grad valutamarkedet. Som sådan, på grunn av volumet av deres handler og tilgjengelig kapital, kan de ha en klar fordel i handler. De kan også være i stand til å påvirke prisene eller ha mye større tilgang til informasjon og verktøy.

Dette kan til tider sette mindre handelsmenn eller enkeltpersoner i en klar ulempe.

FAQ

Er valutamarkedene volatile?

Er valutamarkedene regulert?

Hvilke valutaer kan jeg handle i?

Er forex enkelt for nybegynnere?

Relaterte begreper

Marius Rafoshei
Casino & kryptoekspert
Marius Rafoshei
Casino & kryptoekspert

Marius har utdanning fra Universitetet i Oslo og lengre erfaring med arbeid som skribent på nettet. Hans særlige spesialtema er online casino og kryptovaluta, der han trekker av både profesjonell og personlig erfaring over henholdsvis fem og tre år. Tidligere har han jobbet som kundesupport og skribent for ulike andre nettsider og aktører. Med sin utdannelse på masternivå og dype erfaring er han en ivrig bidragsgiver, der hans formål er å dele objektiv og sannferdig informasjon på en lettleselig og til tider underholdende måte. For Marius er brukeren sikkerhet og opplevelse det viktigste, og det reflekterer hans tips, omtaler, og…