Hvorfor oss?

Verdensveven

Hva er verdensveven?

Verdensveven eller veven er fellesbetegnelsen på World Wide Web, en undergruppe av Internett som består av de sidene som er tilgjengelige via en nettleser. Mange tror at nett – engelsk “web” er det samme som Internett, og bruker disse begrepene om hverandre. Begrepet Internett refererer imidlertid til det globale nettverket av servere som gjør det mulig å dele informasjon via verdensveven. Så selv om verdensveven utgjør en stor del av Internett, er det ikke det samme.

Techopedia forklarer veven

Nettsider er formatert i et språk som kalles Hypertext Markup Language (HTML). Det er dette språket som gjør det mulig for brukere å klikke seg gjennom sider på verdensveven via lenker. Veven bruker HTTP-protokollen til å overføre data og dele informasjon. Nettlesere som Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox brukes til å få tilgang til webdokumenter, eller websider, som er koblet sammen via lenker.
Verdensveven er bare én av måtene informasjon deles på via internett; andre er e-post, direktemeldinger og FTP (File Transfer Protocol).

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…