VPN klient

Hvorfor oss?

Hva er en VPN klient?

En VPN klient er en sluttenhet, programvare eller bruker som søker tilkoblings-, nettverks- eller datatjenester fra en VPN.
Den er en del av VPN-infrastrukturen og er den endelige mottakeren av VPN-tjenester.

Techopedia forklarer VPN klienter

En VPN-klient kan være en frittstående spesialbygd enhet eller en standard data- eller nettverksenhet som er installert og konfigurert med VPN-klientprogramvare.

Vanligvis kobler en VPN klient seg først til en VPN-server før den kan bruke VPN-tjenestene. Etter å ha oppgitt brukerinformasjon og autentisering, kobles VPN-klienten til VPN-tjenesten. Noen organisasjoner tilbyr en spesialbygd VPN-klient som er en maskinvareenhet som er forhåndsinstallert med VPN-programvare.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…