Hvorfor oss?

VPN-leverandør

Hva er en VPN-leverandør?

En VPN-tjenesteleverandør er en type tjenesteleverandør som tilbyr virtuelle private nettverkstjenester til kunder.
VPN tjenester gjør det mulig å kryptere og overføre data som er i bruk, over det offentlige Internett via et privat nettverk som administreres av tjenesteleverandøren.

Hva brukes en VPN til?

VPN tjenester gir sikre tilkoblinger på offentlige Wi-Fi-nettverk. Denne typen tjenester brukes ofte til å:

  • Få tilgang til innholdsbiblioteker i ulike land
  • Omgå internettsensur i land der tilgangen til visse nettsteder er begrenset
  • Gjøre det vanskeligere for annonsører å spore brukernes nettaktivitet
  • Hindre at strømming av data blir strupet i rushtiden
  • Få anonym tilgang til det mørke nettet – “Dark Net”
  • Dele filer uten risiko for intervensjon
  • Få tilgang til ulike regionale markeder for å finne bedre tilbud på dyre varer
  • Forbedre sikkerheten ved telefonsamtaler over Internett

Overvåker VPN-tjenesteleverandører brukeraktiviteten?

De fleste VPN-administratorer overvåker brukeraktiviteten til en viss grad, men i hvilken grad brukeraktiviteten overvåkes kan variere betydelig fra leverandør til leverandør. Derfor er det viktig å lese leverandørens retningslinjer for logging og personvern nøye før du kjøper og konfigurerer en VPN eller bruker en gratis VPN-tjeneste. Disse retningslinjene beskriver hvilke data leverandøren samler inn og hvor lenge de oppbevarer dem.

Noen VPN-tjenesteleverandører har strenge retningslinjer for “ingen loggføring”, noe som betyr at de ikke lagrer noen form for informasjon om kundenes aktivitet. Andre VPN leverandører fører flere logger for å hjelpe til med å balansere belastningen på serveren og feilsøke problemer med klienttilkoblingen.

Noen VPN tjenester logger alle IP-adresser som en klient besøker. Dersom en VPN-tjenesteleverandørs tilkoblingslogger inneholder så mange detaljer, er det vanligvis for å sikre at kundene overholder leverandørens tjenestevilkår.

Det er viktig å huske at hvis en VPN leverandør blir stevnet av politiet, kan de bli tvunget til å utlevere loggene sine, og informasjonen om IP-adresser i loggene kan brukes til å identifisere bestemte brukere og spore nettaktivitetene deres.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…