VPN server

Hva er en VPN server?

En VPN-server er en type server som muliggjør hosting og levering av VPN-tjenester.
Det er en kombinasjon av VPN-maskinvare- og programvareteknologi som gir VPN-klienter tilkobling til et sikkert og/eller privat nettverk, eller rettere sagt VPN.

Techopedia forklarer VPN server

En VPN server er vanligvis en standard server som er installert og konfigurert med VPN-serverprogramvare. Den har imidlertid vanligvis flere logiske og fysiske kommunikasjonsporter. VPN-serveren leverer VPN-tilkoblinger og -tjenester til eksterne og/eller lokale VPN-klienter. VPN-serveren bruker vanligvis en eller flere protokoller for tilkobling og kommunikasjon, for eksempel punkt-til-punkt-protokoll (PPP). VPN-klienten kobler seg først til VPN-serveren og autentiserer seg før den får tilgang til VPN.

Relaterte begreper

Margaret Rouse

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…