VPN server

Hvorfor oss?

Hva er en VPN server?

En VPN-server er en type server som muliggjør hosting og levering av VPN-tjenester.
Det er en kombinasjon av VPN-maskinvare- og programvareteknologi som gir VPN-klienter tilkobling til et sikkert og/eller privat nettverk, eller rettere sagt VPN.

Techopedia forklarer VPN server

En VPN server er vanligvis en standard server som er installert og konfigurert med VPN-serverprogramvare. Den har imidlertid vanligvis flere logiske og fysiske kommunikasjonsporter. VPN-serveren leverer VPN-tilkoblinger og -tjenester til eksterne og/eller lokale VPN-klienter. VPN-serveren bruker vanligvis en eller flere protokoller for tilkobling og kommunikasjon, for eksempel punkt-til-punkt-protokoll (PPP). VPN-klienten kobler seg først til VPN-serveren og autentiserer seg før den får tilgang til VPN.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…