Hvorfor oss?

Wide Area Nettwork (WAN) – Regionnettverk

Hva betyr Wide Area Network?

Et “Wide Area Network” (WAN) er et nettverk som strekker seg over et større geografisk område enn andre nettverkstyper, for eksempel et lokalt nettverk (LAN). Derfor sier vi gjerne på norsk regionnettverk, eller vidstrakt dattanett.

Et WAN forbinder ulike mindre nettverk, inkludert lokale nettverk (LAN) og metronettverk (MAN), slik at datamaskiner og brukere på ett sted kan kommunisere med datamaskiner og brukere på andre steder. WAN-implementering kan skje enten via et offentlig overføringssystem eller et privat nettverk.

Techopedia forklarer Wide Area Network

På mange måter fungerer et WAN på samme måte som et LAN, bare i større skala. Vanligvis brukes TCP/IP som protokoll i et WAN, i kombinasjon med enheter som rutere, svitsjer, brannmurer og modemer.

En av de mest grunnleggende måtene å tenke på et WAN på er å forstå hvordan, og hvorfor, det kobler sammen mindre lokale nettverk. Igjen er det lokale nettverket definert innenfor et lite geografisk område. Vanligvis er det innenfor en enebolig eller et kontorbygg. Det lokale nettverket bruker ofte et enkelt modem eller en ruter som “gateway” eller tilkoblingspunkt til Internett eller direkte til andre lokale nettverk.

Et wide area network tar disse individuelle LAN-ene som noder og “klynger” dem sammen gjennom en bredere tilkobling som spenner over et større geografisk område. Denne arkitekturen kan brukes til ulike formål, for eksempel til å koble sammen ulike LAN som representerer individuelle avdelinger i en multinasjonal organisasjon, for å bygge på en større “paraply”.

Tradisjonelt kretskoblet WAN

Hittil har mange bredbåndsnettverk bestått av infrastrukturer med kretskoblede nettverk. Kretskoblet WAN, engelsk Circuit-Switched WAN, bygger ofte på en modell av PSTN eller ISDN – en annen type kretskoblet nettverksfunksjonalitet som bruker tradisjonell telefonisvitsjing.

Andre teknologialternativer inkluderer bruk av radiobølgenettverk eller optisk fiber for å skape bredbåndsnettverk.

Nye typer bredbåndsnettverk er imidlertid i ferd med å endre mulighetene på dette interessante området.

VoIP og SD-WAN

For det første har vi det programvaredefinerte bredbåndsnettet eller SD-WAN. Ved å utnytte smart nettverksfunksjonalitet skaper SD-WAN mer funksjonalitet i bredbåndsnettet. Det automatiserer på sett og vis noen av prosessene som tidligere ble utført av separat maskinvare i et tradisjonelt kretskoblingsmiljø.

En annen viktig innovasjon er Voice over Internet Protocol (VoIP), der denne typen ny IP-tilkobling kan brukes som et alternativ til tradisjonell kretskoblet WAN-telefoni.

Eksperter snakker om å bruke SD-WAN-oppsett for å skape mer distribuerte VoIP-nettverk. Noen snakker om “host your own VoIP” som en fremvoksende modell, der kreative selskaper hoster sine egne tjenester og bygger nettverk basert på VoIP-struktur og kontrollert av et SD-WAN.

En annen nyvinning er bruken av bredbåndsnettverk som kobler sammen virtuelle LAN eller “VLAN”. I et virtuelt lokalt nettverk håndterer individuelle maskinvarenoder eller -deler trafikk for mer enn ett LAN, og LAN-ene konfigureres virtuelt i stedet for fysisk. WAN kan administrere disse oppsettene på samme måte som et tradisjonelt LAN.

Generelt gir WAN funksjonalitet for eksterne arbeidsforbindelser og alt annet som inngår i geografisk distribuerte nettverkssystemer. WAN har sine egne grensesnitt mot det globale Internett som helhet, og arbeider med adressering og andre konvensjoner for å gjøre geografisk spredte LAN-klynger gjennomgående universelle.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…