Hvorfor oss?

Prisprognose for naturgass: Vil markedet ta seg opp igjen i 2024?

I 2022 ble naturgassmarkedet kastet ut i kaos på grunn av Russlands kutt i gassleveransene til Europa. Disse kuttene i forsyningen forverret energimangelen som skyldtes lavere produksjon av fornybar energi enn forventet og økende etterspørsel som følge av gjenåpningen av COVID.

De europeiske gassprisene steg til rekordhøye nivåer og nådde i en kort periode over 330 euro per megawattime (MWh) i løpet av 2022 på grunn av Russlands kutt, som var en gjengjeldelse mot vestlige sanksjoner etter at landet invaderte Ukraina i februar samme år. Før invasjonen sto Russland for 40% av Europas gassimport.

5-årig prisutviklingskurve for europeisk naturgass.

Gasskrisen i Europa førte til en dominoeffekt, og prisene på superkjølt flytende naturgass , på engelsk liquefied natural gas (LNG) i Asia og USA steg også til de høyeste nivåene på flere år i 2022 på grunn av den økte etterspørselen fra Europa.

Naturgassmarkedet tok imidlertid en pust i bakken i 2023. En kombinasjon av økt LNG-import, forbedret energieffektivitet og en politikk for forsyningssikkerhet bidro til at Europa unngikk en energikrise forårsaket av Russlands forsyningskutt. Etter hvert som sentralbankene trappet opp renteøkningene for å bekjempe den høye inflasjonen, avtok den økonomiske aktiviteten, noe som førte til lavere energipriser.

Når Europa nå sitter på et komfortabelt lager og den globale økonomiske veksten forventes å forbli lav, hva blir da prognosen for naturgassprisene i 2024 og fremover?

Nøkkelpunkter

 • Den forventede dempede økonomiske veksten og begrensede muligheter for produksjonsvekst anses å begrense veksten i etterspørselen etter naturgass.
 • Naturgassprisene vil trolig fortsatt være under press på grunn av begrenset etterspørsel.
 • Krigene i Ukraina og Midtøsten kan gi medvind til naturgassprisene.
 • Utviklingen i naturgassprisene i 2025 er blandet, avhengig av produksjonsnivået i USA og geopolitiske spenninger.

Prisprognoser for naturgass oppsummert

År Prognoseområde Nøkkelfaktorer
2024 Henry Hub: $2,65/MMBtu, $3,25/Mcf

Nederlandsk TTF: €28-35/Mwh, $12/Mcf

Asiatisk LNG: $11,4/Mmbtu

 • Bremsende økonomisk vekst
 • Europas tilstrekkelige lager
 • Kinas avtagende økonomiske vekst
 • Geopolitiske spenninger
2025 Henry Hub: $2,9/MMBtu, $3/Mcf

Nederlandsk TTF: €29–40, $10/Mcf

Asiatisk LNG: $14,1/Mmbtu

 • Tilførsler fra nye prosjekter kommer på markedet
 • Amerikanske produksjonsnivåer
 • Geopolitiske spenninger (Midtøsten, Russland-Ukraina-krigen)
2026-2030 Henry Hub: $2,75/MMBtu

Nederlandsk TTF: $8/Mcf

Asiatisk LNG: –

Generell følelse: blandet

 • Energiomstilling, andelen kull og fornybar energi i energimiksen
 • Ytterligere ny produksjonskapasitet

Naturgass i 2023: Prisene er ikke lenger på sitt høyeste nivå på flere år

En varmere vinter, som reduserte etterspørselen etter oppvarming, samt Europas innsats for å styre etterspørselen og øke forsyningssikkerheten på grunn av Russlands forsyningskutt, hadde ført til at naturgassprisene hadde falt fra sine høyeste nivåer ved utgangen av 2022.

Ifølge EU-rapporten var gasslagrene i blokken fylt opp til 94,9% per 1. november 2022, og per 31. desember 2022 lå de fortsatt på 83,4%, godt over målet på 80%. For å fylle opp lagrene og kompensere for tapet økte EU importen av LNG fra USA og Asia etter Russlands beslutning om å stanse gassleveransene via Europas viktigste gassrørledning Nord Stream 1 i slutten av august 2022.

LNG, forkortelse av engelsk; liquefied natural gas, er naturgass som er kjølt ned til under -160 grader Celsius for å kunne transporteres over havet. Når LNG når frem til bestemmelsesstedet, blir den omdannet til gass i regassifiseringsanlegg, før den distribueres via rørledning til kundene.

På etterspørselssiden var EUs medlemsland også blitt enige om å redusere gassforbruket med 19% mellom august 2022 og januar 2023. Disse tiltakene legger et betydelig press på naturgassprisene.

Ved utgangen av 2022 hadde den nederlandske TTF-prisen falt med 77,5% til 76,3€/Mwh, fra rekordhøye 336,19 €/Mwh den 26. august 2022.

I samme periode falt også prisen på Japan Korea Marker (JKM), den asiatiske LNG-referanseprisen som vurderes av S&P Global Platts, med nesten 58% til 29,5 USD/MMBtu fra 69,95 USD/MMBtu i august 2022.

Samtidig falt prisen på amerikansk naturgass ved Henry Hub med 55% til 4,47 USD/MMBtu innen utgangen av 2022, ned fra en toppnotering på 9,987 USD/MMBtu i august. Henry Hub er en stor naturgassrørledning i nærheten av Erath i Louisiana som fungerer som offisielt leveringssted for futureskontrakter på New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Diagram over den 5-årige prisutviklingen for amerikansk naturgass.

Prisene på naturgass fortsatte å falle i 2023, presset av svak etterspørsel.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) økte det globale gassforbruket bare med 0,5% i 2023, noe som ikke var nok til å kompensere for nedgangen i 2022, da etterspørselen falt med 1,5%.

IEA skriver i sin Gas Market Report Q1 2024:

“Den raske utbyggingen av fornybar energi og den økende tilgjengeligheten av kjernekraft veier tungt mot etterspørselen etter naturgass i Europa og modne markeder i Asia, noe som fører til lavere priser. Mildt vintervær og gassbesparende tiltak reduserte også gassforbruket i bolig- og næringssektoren.”

Kina, Nord-Amerika og gassrike regioner i Afrika og Midtøsten var de viktigste drivkreftene bak etterspørselsøkningen i 2023.

Ifølge IEAs data økte Kinas naturgassforbruk med 7% i fjor, noe som bidro til at landet tok tilbake posisjonen som verdens største LNG-importør. Derimot bidro effektiviseringstiltak til å redusere naturgassforbruket i Europa med 7%, det laveste nivået siden 1995.

I løpet av 2023 registrerte nederlandsk TTF den bratteste nedgangen, med et fall på 67,5% til 13,11 USD/MMBtu fra 40,34 USD/MMBtu i 2022, ifølge Verdensbankens data fra 4. mars.

Den amerikanske naturgassprisen falt også med rundt 60% til et gjennomsnitt på 2,54 USD/MMBtu i 2023, fra 6,37 USD/MMBtu i 2022.

Japans LNG-spotpris falt minst, med en nedgang på 21% til 14,39 USD/MMBtu i 2023 fra 18,43 USD/MMBtu året før.

Prisdiagram for europeisk vs. amerikansk naturgass.

Medvind og motvind for naturgassprisen i 2024

Så langt har den nedadgående trenden i naturgassprisene fortsatt i de første månedene av 2024. I skrivende stund, 11. mars, ble nederlandsk TTF omsatt for rundt 25,4€/Mwh, noe som tilsvarer en nedgang på rundt 21% hittil i år.

Den 11. mars ble asiatisk LNG omsatt for mer enn 26% lavere enn ved årets begynnelse, til 8,46 USD/Mmbtu, mens den amerikanske naturgassprisen har falt med nesten 29% hittil i år og handles til rundt 1,78 USD/Mmbtu.

ANZ Researchs analytikere David Hynes og Soni Kumari skrev i et notat 7. mars 2024:

“De globale gassprisene ser ut til å ha funnet en solid base, ettersom dempet etterspørsel møtes av pågående tilbudsproblemer. Frykten for energimangel ser ut til å ha avtatt. Varmere vær og dempet økonomisk aktivitet har gjort det mulig for forbrukerne å fylle opp lagrene etter to turbulente år. Tilbud og etterspørsel ser ut til å være i balanse i 2024.”

Før vi går nærmere inn på prisprognosen for naturgass, ser vi nærmere på hvilke faktorer som vil påvirke gassprisene i år.

Etterspørselsveksten vil akselerere

I sin Gas Market Q1 Report anslår IEA at den globale gassetterspørselen kan øke med 2,5% i 2024, sammenlignet med 0,5% i 2023. Det er de raskt voksende markedene i Asia-Stillehavsområdet og gassrike land i Afrika og Midtøsten som vil øke etterspørselen.

ANZ Research påpekte at lavere spotpriser på LNG vil føre til at vekstmarkedene i Asia, særlig landene i Sør- og Sørøst-Asia med India i spissen, vil øke etterspørselen etter LNG i år til samme nivå som i 2023.

Bankens analytikere Hynes og Kumari skrev 9. februar 2024:

“Både Pakistan og Singapore vil få flere kontraktsleveranser, og importen vil øke til nye markeder som Filippinene. Unntaket er Thailand, der veksten i LNG-etterspørselen vil avta etter hvert som den innenlandske produksjonen tar seg opp igjen.”

Avtakende forbruk i viktige LNG-markeder i Asia kan imidlertid begrense etterspørselsveksten. ANZ Research anslår en svakere etterspørsel fra Japan og Sør-Korea ettersom de to landene har fremskyndet omstarten av kjernekraftproduksjonen. I tillegg forventer banken en liten økning i kullkraftproduksjonen.

En økning i Kinas gassetterspørsel vil trolig bli begrenset av den fortsatt svake økonomiske veksten i landet. Ifølge ANZ Research vil veksten i Kinas økonomi avta fra 5,1% i 2023 til 4,2% i 2024.

En økning i den russiske eksporten av rørledningsgass er en annen faktor som kan begrense veksten i LNG-etterspørselen ytterligere, sier Hynes og Kumari.

Begrenset global vekst i LNG-tilbudet

Til tross for høy produksjonsvekst i Afrika og USA, som gikk forbi Australia og Qatar som verdens største LNG-eksportører i 2023, vil veksten i det globale tilbudet av naturgass begrenses av en begrenset økning i LNG-tilbudet.

IEA forventet at det globale LNG-tilbudet i år ville øke med 3,5% på grunn av flere årsaker, blant annet potensielle forsinkelser i oppstarten av nye LNG-planer og geopolitiske spenninger.

Dette skriver byrået i sin kvartalsrapport:

“Potensielle oppstartsforsinkelser ved nye flytendegjøringsanlegg, en anspent geopolitisk situasjon, forverrede feed-to-gas-problemer ved spesifikke eldre prosjekter og risiko knyttet til skipsfart utgjør alle en nedadgående risiko for de nåværende utsiktene, noe som kan føre til prisvolatilitet frem til 2024.”

Samtidig forventer ANZ Research at det globale LNG-tilbudet vil ligge flatt i 2024, etter å ha økt med 1,5% i 2023 som følge av et lite fall i produksjonen fra prosjekter i Stillehavsområdet. Fallet vil bli oppveid av en liten økning i Midtøsten og Afrika og i Atlanterhavsområdet.

Ifølge ANZ Research skal seks LNG-prosjekter settes i drift i Russland, USA, Mexico og Afrika.

“Sen oppstart og forventet lavere utnyttelsesgrad kan presse ned volumet som kommer på markedet”, skriver Hynes og Kumari.

Mulig forbud mot russisk gasseksport

EU har ikke innført sanksjoner mot russisk naturgass fra rørledninger og LNG. En endring av EUs regler for gassmarkedet som ble vedtatt i fjor, vil imidlertid gjøre det mulig for EU-medlemmene å stanse leveransene av russisk rørledningsgass og LNG, meldte Euractiv.

Ifølge ANZ Research sto russisk gass, både i form av LNG og rørledninger, for 13% av Europas samlede gassleveranser i fjor, ned fra 40% i 2021. Europa importerte 14,16 millioner tonn LNG i 2023.

Selv om et eventuelt russisk gassforbud vil føre til at flere russiske LNG-laster flyttes til Asia, noe som frigjør asiatisk last til Europa, spår Hynes og Kumari at handelsstrømmene vil bli forstyrret inntil de justeres.

Hynes og Kumari sier:

“Et eventuelt forbud vil kunne føre til et press oppover på den innenlandske gassprisen i Europa. Hvis dette fører til at gassprisene går foran LNG, kan forbrukerne velge å gå over til LNG. En ytterligere oppgang er mulig hvis gassprisene i Europa stiger i løpet av sommeren i nord, noe som vil lokke flere spotlaster til kontinentet.”

Geopolitisk risiko

Økte geopolitiske spenninger, særlig den pågående krigen i Ukraina og forstyrrelser i skipsfarten på Rødehavet, utgjør en risiko for LNG-leveransene.

Russlands LNG-eksport risikerer å bli avbrutt etter hvert som Ukraina utvider sin strategi med å angripe russiske mål langt fra krigens frontlinjer, sier Hynes og Kumari i ANZ Research. I januar ble Novatek tvunget til å innstille driften av gassterminalen Ust-Luga ved Østersjøen etter at den ble rammet av et droneangrep.

I løpet av de siste månedene har sikkerheten i Rødehavet blitt forverret på grunn av stadige angrep på skip fra den Jemen-baserte Houthi-militsen. Disse angrepene er til støtte for Palestina i den pågående konflikten mellom den palestinske Hamas-gruppen og Israel.

Angrepene har forstyrret den globale handelen og utgjør en risiko for LNG-forsyningen, sier ANZ Research, og legger til at det i 2023 ankom rundt 15,5 millioner tonn LNG til Europa fra Midtøsten via Rødehavet. Dette utgjorde rundt 13% av Europas totale LNG-import.

Hynes og Kumari legger til:

“Å unngå Rødehavet betyr at skipene må legge om ruten rundt Kapp det gode håp i Afrika, noe som forlenger reisen med rundt 12,5 dager hver vei. Det er imidlertid ikke sikkert at dette vil ha noen innvirkning før de europeiske gasslagrene er redusert nok til å tvinge frem panikkjøp før neste fyringssesong.”

Amerikansk gassproduksjon

Under energikrisen i 2022 hjalp USAs naturgassproduksjon Europa med å dekke opp for underskuddet etter Russlands forsyningskutt, og ble kontinentets største leverandør.

Data fra den ideelle internasjonale organisasjonen CEDIGAZ, som EIA siterer, viser at USA sto for 48% av den totale europeiske LNG-importen i 2023, sammenlignet med 44% i 2022 og 27% i 2021.

Europas (EU-27 og Storbritannia) årlige import fordelt på eksportland (2010-2023) Milliarder kubikkfot per dag
Kilde: CEDIGAZ og den internasjonale gruppen av importører av flytende naturgass (GIIGNL), EIA

I fjor produserte landet rekordhøye 103 milliarder kubikkfot (bcf) per dag, en økning på 4 bcf/dag fra et allerede rekordhøyt nivå i 2022, ifølge IEA, men produksjonsveksten var ventet å avta i år.

US Energy Information Administration (EIA) spådde at landets produksjon av tørr naturgass i gjennomsnitt vil ligge på 104 Bcf/d i 2024, om lag én Bcf/d lavere enn det forrige anslaget i januar. Produksjonen vil øke til mer enn 106 Bcf/d i 2025, ifølge EIA.

Prisprognose for naturgass for 2024

Analytikere/kilde Prisprognose for naturgass 2024
ANZ Research $11,4/MMBtu (LNG)
ABN-Amro €35/Mmbtu (nederlandsk TTF)
ING €28/Mmbtu (nederlandsk TTF)
Fitch Ratings $12/Mcf (nederlandsk TTF), $3,25 (Henry Hub)
Trading Economics $1,9/MMBtu (Henry Hub) slutten av 1. kvartal
EIA $2,65/MMBtu (Henry Hub)

Selv om analytikerne bare gir prisutsikter for naturgass i enkelte markeder, forventer de generelt at prisene vil gå ned i 2024.

Osama Rizvi, energi- og økonomianalytiker i Primary Vision Network, sier til Techopedia at sjansene for en ny prisstigning på naturgass er små på grunn av tilstrekkelige gassforsyninger over hele verden og en fortsatt nedgang i verdensøkonomien.

Rizvi legger imidlertid til, som svar på Techopedias spørsmål via e-post:

“Hvis det skjer en ytterligere opptrapping i Midtøsten eller andre regioner, kan vi få en midlertidig prisoppgang.”

I sin prognose for naturgassprisene i 2024 anslår ANZ Research at spotprisen på LNG i Japan vil ligge på 11,4 dollar per million britiske varmeenheter (Mmbtu), en nedgang fra 29,1 dollar/Mmbtu i 2023.

David Hynes og Soni Kumari fra ANZ Research sier:

“Siden den økonomiske veksten i de fleste store regioner forventes å avta i år, er det grunn til å tro at det vil bli et press nedover på de globale gassprisene. Likevel ser vi en rekke risikoer som kan bidra til å stramme inn markedene og presse prisene opp.”

Når det gjelder nederlandske TTF, forventet ING, ABN-Amro og Fitch Ratings at de europeiske hub-prisene ville falle i år.

ING spådde et fall på nesten 32% i den nederlandske TTF-prisen i 2024 til 28 USD/MMBtu fra 41 USD/MMBtu i 2023.

I sin siste prognose, som ble offentliggjort 27. februar, forventet ABN-Amro at de europeiske naturgassprisene ville nå 35 USD/MMBtu i 2024, en liten endring fra 35,2 USD/MMBtu i 2023.

Fitch Ratings var ikke like optimistiske og forventet at den nederlandske TTF-prisen i gjennomsnitt ville ligge på 12 USD/Mcf i 2024, en nedgang på 7,7% fra 13 USD/Mcf i 2023.

På det amerikanske markedet var EIA og Fitch Ratings mer optimistiske i sine prognoser for naturgassprisene i 2024, og forventet en økning i Henry Hub-markedet i 2024.

EIA anslår at Henry Hub-prisen i gjennomsnitt vil ligge på 2,65 USD/MMBtu i 2024, opp fra 2,59 USD/MMBtu i 2023, mens Fitch Ratings anslår at prisen vil stige til 3,25 USD/Mcf fra 2,80 USD/Mcf i 2023.

Dataleverandøren Trading Economics forventer at prisen på amerikansk naturgass vil ligge på 1,90 USD/MMBtu ved utgangen av 1. kvartal 2024.

Prisprognose for naturgass i 2025

Analytikere/kilde Naturgassprisprognose 2025
ANZ Research $14,1/MMbtu (Asia LNG)
ABN-Amro €35-€40
EIA $2,96/MMBtu
Fitch Ratings $10/Mcf (nederlandsk TTF), $3/Mcf (Henry Hub)
ING €29
Trading Economics $2/MMbtu

Prognosene for naturgassprisene i 2025 viser et blandet bilde, og noen analytikere forventer at prisene vil falle ytterligere. Andre var optimistiske med tanke på en prisoppgang neste år.

Rizvi i Primary Vision Network sier følgende uten å gå i detalj om prisprognosen for naturgass:

“Naturgassprisene kommer til å holde seg på et stabilt nivå i 2025. En ny bølge av LNG-leveranser vil holde verden godt forsynt.”

I sin prognose for naturgassprisene i 2025 spår ANZ Research at Japans LNG-spotpris vil stige til 14,1 USD/MMbtu, opp fra 11,4 USD/MMbtu i 2023.

Når det gjelder europeisk gass, anslår de nederlandske bankene ING og ABN-Amro at den nederlandske TTF-prisen vil stige i 2025, mens Fitch Ratings spår at prisen kan bli lavere.

Den nederlandske TTF-prisen kan stige til 29 €/Mwh fra 28 €/Mwh i 2024, ifølge INGs anslag 6. mars.

I en global økonomisk prognose 6. mars forventet ABN-Amro at nederlandsk TTF ville stige til mellom 35 og 40 euro/Mwh i 2025.

Fitch Ratings anslår derimot at de europeiske gassprisene vil falle til 10 USD/Mcf i 2025 fra anslagsvis 12 USD/Mcf i 2024.

I USA anslår Energy Information Administration (EIA) at de amerikanske naturgassprisene i gjennomsnitt vil ligge på 2,94 USD/MMBtu i 2025, opp fra anslagsvis 2,65 USD/MMBtu i 2024.

Langsiktige utsikter: Hvor vil naturgassprisene ligge i 2026-2030?

Analytikere/kilde Prisprognose for naturgass 2026-2030
Fitch Ratings (2026) $2,75/Mcf (Henry Hub), $8/Mcf (nederlandsk TTF)
Osama Rizvi Bullish

Det er utfordrende å forutsi naturgassprisene på lang sikt på grunn av de mange faktorene som spiller inn. Derfor er det ikke lett å lage en prognose for naturgassprisene i 2030.

På etterspørselssiden påvirkes forbruket av naturgass av etterspørselen etter andre fossile brensler, særlig kull og fornybar energi.

Før krigen i Ukraina hadde flere land, deriblant Kina, lovet å gradvis fase ut kull for å nå sine mål om netto nullutslipp. De skyhøye naturgassprisene i 2022 førte imidlertid til en økning i kullforbruket i land som Kina og Europa.

Rizvi i Primary Vision Network sier at potensialet for nye gassleveranser på lang sikt er lovende.

Han anslår at rundt 200 millioner tonn ny naturgaskapasitet forventes å bli satt i drift i løpet av de neste fem årene.

Når det gjelder energiomstillingen, sa Rizvi at LNG fortsatt vil spille en viktig rolle for å opprettholde energisikkerheten i mange asiatiske land og utviklingsland. Han sa:

“Så jeg tror ikke LNG kommer til å forsvinne noe sted. Det kommer til å bli værende i bildet.”

Oppsummert

Naturgassprisene vil fortsette å være under press på grunn av begrenset etterspørselsvekst som følge av begrenset tilbudsvekst, og fortsatt dempet global økonomisk aktivitet.

De tilspissede konfliktene i Midtøsten og Ukraina bidrar imidlertid til en viss oppadgående prisrisiko.

På lang sikt er prisutviklingen for naturgass fortsatt et blandet bilde, der flere faktorer spiller inn, blant annet geopolitiske spenninger, USAs naturgassproduksjon og gassens rolle i landenes overgang til renere energi.

Gjør dine egne undersøkelser, og husk at investeringsbeslutningen din alltid avhenger av din holdning til risiko, din kompetanse på råvaremarkedet, spredningen i porteføljen din og hvor komfortabel du er med å tape penger.
Informasjonen i denne veiledningen utgjør ikke investeringsrådgivning og er kun ment som informasjon.

Ofte stilte spørsmål

Er naturgass en god investering?

Vil naturgassen gå opp eller ned?

Hvilke faktorer påvirker gassprisene?

Bør jeg investere i naturgass?

Relaterte begreper

Fitri Wulandari
Finansskribent

Fitri startet sin journalistiske karriere som næringslivsreporter for den engelskspråklige avisen The Jakarta Post i 2001, med fokus på makroøkonomi og energi. Hun begynte å dekke råvarer da hun begynte i Dow Jones Newswires i 2004. Siden da har Fitri rapportert om olje- og gassindustrien, kull, landbruk, elektrisitet og fornybar energi for globale nyhetsorganisasjoner som Reuters og Bloomberg.