150+ statistikker om kunstig intelligens du trenger å kjenne til i 2024 – Hvem bruker det og hvordan?

Hvorfor oss?

Kunstig intelligens (KI), på engelsk artificial intelligence (AI), er på full fart inn i alle deler av livet vårt, og det er ingen stans i utviklingen. Denne teknologien har vist seg å være spesielt banebrytende i næringslivet, der den muliggjør datadrevne beslutninger, automatisering og bedre kundeopplevelser.

Utviklingen går så raskt, og det finnes så mange informasjonskilder, at vi har samlet oppdatert KI-statistikk for å gi deg et øyeblikksbilde av KI i 2024. Les videre for å få fascinerende innsikt i hvem som bruker KI, hvordan de bruker det og hvordan det påvirker arbeidsplassen.

Høydepunkter i statistikken for kunstig intelligens

 • Det globale AI-markedet forventes å nå en verdi på 1,35 billioner USD innen 2030.
 • Innen 2030 har veksten i AI-teknologi potensial til å bidra med 15,7 billioner USD til verdensøkonomien.
 • Det anslås at ChatGPT koster minst 700 000 USD per dag å drive.
 • Over 4 millioner AI-genererte bilder produseres hver dag ved hjelp av Dall-E.
 • 57% av amerikanerne ser frem til at AI-teknologi skal erstatte husarbeid.

Statistikk over AI-vekst

Kunstig intelligens har hatt en bemerkelsesverdig vekst de siste årene, og denne veksten i AI-statistikken understreker den enestående ekspansjonen.

Spredningen av AI-teknologi i ulike bransjer, fra chatbots til generativ AI og bildegeneratorer, har ført til transformative fremskritt og utløst en bølge av innovasjon.

I følge Grand View Research er AI-markedet allerede verdt 136,55 milliarder USD.

Rapporten spår en CAGR på 37,3 % fra 2023 til 2030.

En global AI-prognose fra Marketsandmarkets spår en noe lavere CAGR på 36,8 %. Ifølge denne rapporten vil AI-markedet være verdt 1,35 billioner USD innen 2030. En annen rapport fra Presedence Research spår en mer beskjeden verdi på 962 milliarder USDinnen 2030, som raskt vil øke til 1,87 billioner USDinnen 2032.

Markedet for bærbare AI-produkter forventes å være verdt 180 milliarder USD på verdensbasis innen 2025, ifølge Global Market Insights.

Markedet for AI i sosiale medier forventes å nå 12 milliarder USD innen 2031, noe som tilsvarer en CAGR på 28,7% fra 2022 til 2031, ifølge Allied Market Research.

91% av ledende organisasjoner investerer i AI-aktiviteter.

Omtrent like mange sier at investeringene i data- og AI-aktiviteter øker fra år til år. Det viser NewVantage Partners årlige undersøkelse fra 2022. 92% av selskapene oppnår allerede avkastning på disse investeringene.

Ifølge IBM var den globale adopsjonsraten for kunstig intelligens 35% i 2022, en økning på 4 prosentpoeng fra året før.

ChatGPT ble lansert i november 2022, og i løpet av fem dager hadde over én million brukere registrert seg for tjenesten.

Den eneste tjenesten som har slått denne brukerregistreringsraten, er det nye sosiale nettverket Threads, som bare brukte én time på å nå én million brukere, skriver Statista.

97% av bedriftseiere mener at ChatGPT vil ha en positiv innvirkning på forretningsdriften, viser en Forbes-undersøkelse.

Den siste statistikken fra OpenAI, som står bak AI-bildegeneratoren Dall-E og ChatGPT, viser at de har over 3 millioner aktive brukere som genererer mer enn 4 millioner bilder per dag.

artificial intelligence market global forecast to 2030

94% av bedriftsledere mener at AI vil være viktig for bedriftens suksess de neste fem årene, ifølge Deloittes State of AI in the Enterprise, 5. utgave, som ble publisert i 2022. Undersøkelsen ble gjennomført blant 2620 globale ledere i bedrifter som allerede bruker kunstig intelligens i en eller annen grad.

PwCs Global Artificial Intelligence Study spår at AI-teknologi kan bidra med ytterligere 15,7 billioner USD til verdensøkonomien innen 2030.

Dette tilsvarer en økning i BNP på hele 26% i Kina og 14,5% i Nord-Amerika. Disse to regionene står til sammen for nesten 70% av de totale forventede gevinstene globalt.

Betydelige gevinster forventes å komme fra produktivitetsforbedringer og produktforbedringer som stimulerer kundenes etterspørsel.

Kunstig intelligens og arbeidsstyrken

Deretter la oss ta en titt på hvem som bruker AI, hva de bruker det til, og hvordan det forventes å påvirke arbeidsstyrken i årene som kommer.

Hvordan brukes AI på jobben?

En McKinsey-undersøkelse fra 2022 ga et interessant innblikk i hvordan AI brukes av bedrifter i dag:

 • Produkt- og/eller tjenesteutvikling: 55%
 • Markedsføring og salg: 55%.
 • Tjenestedrift (inkludert kundeservice og back office): 54%
 • Risikomodellering og analyse: 15%

En mer detaljert oversikt over fordelingen finner du i diagrammet nedenfor:

most commonly adopted ai use cases by function - ai stats about how it is being used

Statistikk fra Forbes, innhentet blant 600 bedriftseiere, viser de følgende implementeringene bedrifter alt har iverksatt eller planlegger for benyttelse av kunstig intelligens for å forbedre kundeopplevelsen:

 • Skriving av e-post: 61%
 • Produktanbefalinger og andre personaliserte tjenester: 55%
 • Skrive tekstmeldinger: 49%
 • Personlig tilpasset reklame: 46%
 • Skriving av lengre tekster til nettsteder og lignende: 42%.
 • Telefonsamtaler: 36%

56% av disse bedriftseierne sier at de allerede bruker eller planlegger å bruke kunstig intelligens til kundeservice.

Andre populære bruksområder er cybersikkerhet og bedragerihåndtering, digitale personlige assistenter og kunderelasjonshåndtering, med henholdsvis 51%, 47% og 46%.

Vi ser allerede overraskende bruksområder utenfor teknologi- og markedsføringsområdet:

 • Forskere fra University of British Columbia og BC Cancer har utviklet kunstig intelligens som kan forutsi kreftoverlevelse med 80% nøyaktighet ved å lese legenes notater.
 • Ifølge en artikkel publisert i Nature kan et revolusjonerende AI-verktøy nå forutsi strukturen til 200 millioner proteiner. Denne informasjonen, som er lagret i en 23 terabyte stor database, kan gi nye muligheter for utvikling av legemidler, som for det meste er basert på disse proteinstrukturene.
 • Forskere ved Oxford University har utviklet en kunstig intelligens som kan leppe-lese med 400% større nøyaktighet enn en menneskelig munnavleser.
 • Emotion AI, som bruker naturlig språkbehandling (NLP) til å oppdage menneskelige følelser i tekst, kan snart brukes i helsevesenets apper for å hjelpe leger med å vurdere og overvåke den emosjonelle tilstanden til pasienter, spesielt de med nevrologiske lidelser. Den kan også brukes til å vurdere psykisk helse og diagnostisere tilstander, skriver Neuroscience News.

Hvordan påvirker AI jobber og de ansatte?

Ifølge Deloittes undersøkelse “State of AI in the Enterprise” mener 82% av bedriftslederne at kunstig intelligens forbedrer jobbtilfredshet og ytelse.

Samtidig sier 47% at bruken av AI-teknologi skaper frykt eller bekymring.

Marketsandmarkets spår at innen 2030 vil kunstig intelligens ha nådd et sofistikert nivå på høyde med mennesker, og at den derfor kan true mange flere jobber enn i dag.

Amerikanerne ser imidlertid ut til å være ganske oppmerksomme på denne risikoen allerede. I en studie utført av Pew Research Center ble “tap av menneskelige arbeidsplasser” oppgitt som den viktigste årsaken til at folk er mer bekymret enn begeistret for utviklingen av kunstig intelligens.

Yngre mennesker er imidlertid mer optimistiske når det gjelder AI på arbeidsplassen.
Ifølge data publisert på Statista tror 42% av amerikanere i alderen 18-44 år at AI vil skape mange flere jobber, sammenlignet med bare 6% av de over 45 år. Faktisk mener 48% av de eldre at kunstig intelligens vil føre til mange færre jobber, mens bare 18 % av de yngre mener det samme.

Tror amerikanerne at kunstig intelligens vil føre til flere eller færre jobber for mennesker?

Ai statistics about Americans' view on how AI will impact jobs

En studie publisert av Goldman Sachs i april 2023 spår at AI-systemer vil føre til en betydelig økning i antall AI-jobber globalt, med potensial til å erstatte 300 millioner heltidsstillinger.

Studien viser også at to tredjedeler av yrkene i USA er sårbare for AI i en eller annen grad.

De yrkene som er mest utsatt for automatisering i USA, i henhold til hvor stor andel av oppgavene som kan automatiseres, er:

 • Kontor- og administrasjonsstøtte: 46%
 • Juridisk arbeid: 44%
 • Arkitektur og ingeniørarbeid: 37%
 • Biovitenskap, naturvitenskap og samfunnsvitenskap: 36%
 • Forretnings- og finansvirksomhet: 35%

Økonomer anslår at 60% av dagens arbeidsstyrke jobber i yrker som ikke fantes for 80 år siden.

Dette tilsvarer at 85% av sysselsettingsveksten kommer fra stillinger som er skapt rundt ny teknologi.

The AI Index 2023 Annual Report fra Stanford University viser at 2,05 % av alle stillingsannonser i USA i 2022 krevde en eller annen form for AI-kompetanse. 

Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er et tall som har steget jevnt og trutt de siste årene. Canada lå på andreplass med 1,45 % av jobbene som krevde AI-kompetanse, og Spania kom på tredjeplass med 1,33 %. Forskerne konstaterer at andelen jobber som krever AI-kompetanse, har økt siden 2014 i alle landene de har undersøkt.

AI job postings by geographic area 2014 to 2022

USA er ikke det markedet med høyest penetrasjon av AI-kompetanse.

Den æren går til India, med en rate på 3,23, 45% høyere enn USA, som kommer på andreplass.

relative ai skill penetration rate by geographic area - which country has most ai skilled workers?

Hvilke jobber krever AI-kompetanse?

McKinseys globale undersøkelse om AI kaster lys over dette.

Programvareingeniører kom på topp, med 39% av bedriftene som sa at de hadde rekruttert til denne stillingen i forbindelse med AI. Deretter fulgte dataingeniører og AI-dataforskere med henholdsvis 35% og 33%.

Det er imidlertid et visst håp for personer uten ingeniørbakgrunn, for både designspesialister og oversettere havnet på topp 10-listen.

data about artificial intelligence jobs statistics

Når det gjelder spesifikke AI-ferdigheter, nevnes Python – et mye brukt programmeringsspråk – i 37% av AI-stillingsannonsene i USA, hvorav det var nesten 800 000 i 2022, ifølge Visual Capitalist.

To andre språk er på topp 10-listen: SQL nevnes i 23% av stillingsannonsene, og Java i 17%. Datavitenskap, dataanalyse og datavitenskap er også fremtredende, og nevnes i henholdsvis 33%, 20% og 20% av jobbene.

Det er ingen overraskelse at California er den delstaten i USA som har flest AI-jobber, med en andel på 17,9% av USAs total. 

Dette er mer enn dobbelt så mye som Texas, som ligger på andreplass med 8,4%. Noen selskaper flytter imidlertid til Texas for å dra nytte av lavere skatter og driftskostnader, og dette gapet viser tegn på å bli mindre.

Kunstig intelligens og forretningsstatistikk

Hvor mye kommer all denne AI-en til å koste å implementere? Og, like viktig, hvor mye kommer bedriftene til å spare på å bruke den?

Industriselskaper som tar i bruk AI-teknologi, ser allerede betydelige kostnads- og tidsbesparelser.

En Accenture-rapport fra 2022 viste at enkelte selskaper som bruker AI til produktdesign, -utvikling og -produksjon, sparer 30 ganger mer enn andre gjennom bedre utnyttelse av teknologier som automatiserte kjøretøy og prediktiv styring av forsyningskjeden.

Kostnadsbesparelser og effektivitetsgevinster er de viktigste fordelene for selskaper som bruker kunstig intelligens, og 54% av organisasjonene oppgir dette i en IBM-undersøkelse fra 2022. Forbedret IT- eller nettverksytelse kom på en god andreplass med 53%, mens bedre kundeopplevelse kom på tredjeplass med 48%.

Netflix rapporterte som kjent at deres AI-drevne, personaliserte anbefalingssystem sparer dem for 1 milliard USD i året.

Dette skyldes i stor grad at seerne engasjerer seg mer i personlige anbefalinger enn i generiske, “populære” anbefalinger. Dette økte engasjementet hjelper dem med å beholde fornøyde kunder, redusere antall avbestillinger og planlegge fremtidige egenproduksjoner. Dette var i 2015, så bruken og effekten av kunstig intelligens kan bare ha økt og blitt bedre.

En studie utført av Harvard Business Review viste at selskaper som var pionerer innen bruk av kunstig intelligens i salg, rapporterte om imponerende resultater. Disse inkluderte kostnadsbesparelser på 40-60%, redusert ringetid med 60-70% og en 50% økning i antall leads og salg.

The industries that are set to gain the most from AI systems are those that have conventionally been labor-intensive or capital-intensive.

De bransjene som kommer til å tjene mest på AI-systemer, er de som tradisjonelt har vært arbeids- eller kapitalintensive.

En rapport fra Accenture viser en oversikt over økningen i fortjeneste per bransje innen 2035, der man sammenligner utgangssituasjonen uten AI med den forventede fortjenesten med AI på plass. De sektorene som kommer best ut, er

A report from Accenture lists the share-of-profit increase per industry by 2035, comparing the baseline without AI to the expected profit with AI in place. The sectors that come out on top are:

 • Utdanning: 84 %.
 • Overnatting og servering: 74%
 • Bygg og anlegg: 71%
 • Engros- og detaljhandel: 59%
 • Helsevesen: 55%
 • Jordbruk, skogbruk og fiske: 53%.

accenture AI share of profits

Det har også vært store suksesser med AI-aktivert styring av forsyningskjeden. Tidlige brukere av denne teknologien sparte 15% på logistikkostnadene, samtidig som de økte lagerbeholdningen med 35% og servicenivået med 65% sammenlignet med konkurrentene, ifølge McKinsey.

McKinsey rapporterte også om et av de mest dramatiske tilfellene av bruk av kunstig intelligens i 2017, da Amazon kjøpte opp Kiva, et robotselskap som automatiserer lagerplukking og pakking. Resultatet var at Amazons click-to-ship-syklus, som vanligvis tok 60-75 minutter med mennesker, ble redusert til utrolige 15 minutter med roboter. I tillegg økte lagerkapasiteten med 50%, mens driftskostnadene falt med 20%.

Til tross for alle disse positive funnene er det fortsatt mange bedrifter som ser på kostnadene som en hindring for å implementere AI-løsninger. IBM rapporterer at 29% av bedriftene avventer å ta i bruk AI på grunn av prisen. Dernest kommer mangel på AI-kompetanse, som 34 % oppgir som en hindring.

En kostnadsmodell utarbeidet av Dylan Patel og Afzal Ahmad for Semianalysis anslår at ChatGPT koster rundt 700 000 USD per dag. 

Det tilsvarer ca. 0,36 USD per spørring, basert på tall fra februar 2023, da undersøkelsen ble publisert. Siden den gang har ChatGPT oppgradert fra OpenAIs GPT-3 til GPT-4, som krever betydelig mer regnekraft. Den faktiske kostnaden i dag kan derfor være mye høyere.

Vi må også ta hensyn til miljøkostnadene. En artikkel fra University of Massachusetts Amherst viser at trening av én enkelt dyp læringsalgoritme kan slippe ut 313 tonn CO2. Det er fem ganger mer enn en gjennomsnittsbil slipper ut i løpet av sin levetid.

Statistikk rundt risiko ved bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen

Rapporten fra Stanford University har sett på risikoen for skjevheter knyttet til kjønn og rase ved bruk av AI-teknologi.

Bilder generert med DALL-E 2 fremstilte 97% av personer i autoritetsposisjoner (som CEO og direktør) som hvite menn, til tross for at disse rollene innehas av henholdsvis 29,1% og 39,6% kvinner.

Undersøkelsen viste også at adjektiver som “urimelig”, “sta” og “intellektuell” generelt ble assosiert med menn, mens “medfølende”, “følsom” og “emosjonell” oftere ble forbundet med kvinner.

Dette utgjør en bekymringsfull risiko hvis AI-teknologien begynner å bli brukt til for eksempel å lage jobbprofiler før skjevhetene er nøytralisert. Dette kan imidlertid bli en vanskelig oppgave, ettersom modellene vanligvis er trent på data fra den virkelige verden som i seg selv inneholder disse skjevhetene.

Bedrifter generelt ser immidlertid ut til å være ganske klar over risikoen som AI-teknologien utgjør for dem. Ifølge Stanford-rapporten er dette de største risikoene ved å ta i bruk AI som organisasjoner anser som relevante i 2022:

 • Cybersikkerhet: 59%
 • Overholdelse av regelverk: 45%
 • Personlig/individuelt personvern: 40%
 • Forklarbarhet: 37%
 • Organisasjonens omdømme: 32%
 • Rettferdighet og rettferdighet: 30%
 • Arbeidsstyrke/forskyvning av arbeidskraft: 28%
 • Fysisk sikkerhet: 20%
 • Nasjonal sikkerhet: 13%
 • Politisk stabilitet: 9%

However, the report noted that “there are meaningful gaps between the risks organizations cite as relevant and those which organizations have taken steps to mitigate”.

I tillegg viser en IBM-studie at 74% av organisasjonene som allerede bruker AI, ikke har iverksatt tiltak for å redusere utilsiktede skjevheter i AI-systemene. 60% har ennå ikke utviklet retningslinjer for etisk bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen.

En undersøkelse utført av Forbes viser at bedriftseiere er bekymret for konsekvensene av kunstig intelligens:

 • 43% er bekymret for å bli avhengige av AI-teknologi.
 • 33% er bekymret for en potensiell reduksjon av arbeidsstyrken
 • 31% er bekymret for personvernet
 • 30% er bekymret for at kunstig intelligens skal gi feilinformasjon til bedriften eller kundene.
 • 28% er bekymret for forutinntatte feil
 • 24% tror det vil redusere trafikken til nettsidene deres.

Bruksområder for kunstig intelligens

La oss ta en titt på litt statistikk om bruken av kunstig intelligens i hjemmet og hverdagen.

57% av amerikanerne er begeistret for at kunstig intelligens skal erstatte husarbeid, ifølge Pew Research Center. 40% sier det samme om kunstig intelligens til å diagnostisere medisinske tilstander, og 9% er begeistret for at kunstig intelligens skal hjelpe dem med å ta viktige beslutninger i livet.

PWC excited and concerned about AI

I en annen undersøkelse utført av Forbes ble de viktigste bruksområdene for kunstig intelligens nevnt:

 • Å svare folk via tekst eller e-post: 45%
 • Svar på økonomiske spørsmål: 43%
 • Planlegge en reiserute: 38%
 • Utarbeide en e-post: 31%
 • Forberedelse til et jobbintervju: 30%
 • Skrive et innlegg på sosiale medier: 25%
  Sammenfatte komplekse eller lange tekster: 19%

Førerløse biler, også kjent som autonome kjøretøy, ser ut til å være et eksempel på AI-teknologi der forbrukernes holdninger henger etter. Markedet for førerløse biler forventes å vokse med en CAGR på 13,3%, fra 20,3 millioner enheter i 2021 til 62,4 millioner enheter i 2030.

Trafikkulykker forårsaket 38 680 dødsfall i USA i 2020, og det er omtrent 1,2 millioner dødsfall i trafikken globalt.
Ifølge en artikkel publisert i The Atlantic vil førerløse biler kunne redusere disse dødsfallene med 90% innen midten av århundret. Dette tilsvarer over 30 000 sparte liv i året bare i USA.

Amerikanerne ser imidlertid ut til å være motvillige til å ta i bruk denne teknologien. Pew Research Center har gjennomført en undersøkelse som viser at bare 26% av amerikanerne mener at utbredt bruk av selvkjørende biler vil være bra for samfunnet. Til sammenligning mener 44% at det er en dårlig idé.

Out of the main digital assistants, Google Assistant has been shown to be the most accurate at responding to queries. Data published on Statista shows that Google Assistant has 93% accuracy overall, compared to 83% for Siri and 80% for Alexa. The only category in which Siri outperformed Google Assistant was with voice commands for phone-related functions.

Av de viktigste digitale assistentene har Google Assistant vist seg å være den mest nøyaktige til å svare på spørsmål. Data publisert på Statista viser at Google Assistant har en treffsikkerhet på 93%, sammenlignet med 83% for Siri og 80% for Alexa. Den eneste kategorien der Siri var bedre enn Google Assistant, var stemmekommandoer for telefonrelaterte funksjoner.

AI-teknologi har vært i nyhetsbildet siden begynnelsen av dette tiåret. Her er noen av de mest omtalte AI-statistikkene som har skapt overskrifter:

 • Microsoft Bing passerte 100 millioner daglige brukere i mars 2023, blant annet takket være en AI-chatbot i søkefunksjonen.
 • ChatGPT-4 besto advokateksamen med en poengsum som overgår 7% av de menneskelige testtakerne og overskrider terskelen for å bestå, ifølge research publisert på SSRN i mars 2023.
 • Det er rundt 1,8 milliarder besøk per måned på chat.openai.com, nettstedet der ChatGPT er tilgjengelig, ifølge Similarweb. Det tilsvarer rundt 60 millioner besøk per dag.
 • USA er den største brukeren av ChatGPTs generative AI-verktøy. 12% av besøkene kommer fra USA, 8% fra India og 4% fra Japan.
 • Samtidig som ChatGPT går så det suser, har et av de opprinnelige AI-verktøyene, Jarvis (tidligere Jasper), fått en knekk. Trafikken til nettstedet falt med 67% mellom april og juni 2023, fra 71 6 000 brukere per måned til 23 7 000.
 • Over halvparten (52%) av voksne briter har hørt om generativ AI, og over en fjerdedel (26%) har brukt det selv, ifølge en undersøkelse publisert i juli 2023 av Deloitte.
 • Etter å ha jobbet 10 år for Google sa dataforskeren Geoffrey Hinton opp sin stilling i mai 2023 og advarte offentligheten om den “eksistensielle risikoen” som AI-systemer utgjør for menneskeheten.

FAQ

Hva er forskjellen på kunstig intelligens vs. maskinlæring?

Hvem oppfant kunstig intelligens?

Hvor stor andel av befolkningen bruker kunstig intelligens?

Hvor mange liv reddes av kunstig intelligens?

Kan kunstig intelligens fullt ut erstatte mennesker?

Kilder:

Related Articles

Amanda Napitu
Editor
Amanda Napitu
Redaktør

Amanda er en erfaren markedsføringsfagperson som er lidenskapelig opptatt av å utforske skjæringspunktet mellom teknologi, finans og markedsføring. Med en solid bakgrunn innen markedsføringsstrategi, merkevareledelse og forbrukeratferd, bringer Amanda et unikt perspektiv til det stadig utviklende landskapet av digitale trender og forretningsdynamikk.