Hvorfor oss?

Topp 10 AI-applikasjoner for næringslivet i 2024

Kunstig intelligens (AI), særlig etter fremveksten av generative AI-verktøy og -plattformer, er i ferd med å omforme hele næringslivet. Og den utbredte bruken av kunstig intelligens i ulike bransjer har vist at den kan forbedre effektiviteten, kreativiteten og beslutningsprosessen.

AI er særlig verdifullt for småbedrifter, og utjevner spillereglene ved å tilby verktøy som tidligere var forbeholdt større selskaper.

Artikkelen vår tar for seg de viktigste AI-applikasjonene i næringslivet, med fokus på de praktiske konsekvensene. Vi skal se nærmere på hvordan kunstig intelligens forandrer markedsføring og reklame, revolusjonerer visuelle virkemidler og merkevarebygging, skaper overbevisende videoinnhold fra tekst og mye mer.

Disse AI-applikasjonene er lett tilgjengelige for både små og store bedrifter, og gjør det mulig for bedrifter å utnytte AI-kraften til å oppnå umiddelbare og effektive resultater.

Nøkkelpunkter

 • AI øker effektiviteten og innovasjonen i næringslivet betydelig, og endrer viktige områder som markedsføring, forsyningskjede og cybersikkerhet.
 • AI demokratiserer avanserte verktøy for bedrifter i alle størrelser, noe som utjevner konkurransevilkårene.
 • Allsidigheten til AI spenner over ulike sektorer, fra forbedring av markedsføringsstrategier til optimalisering av beslutnings-støttesystemer.

Hva kan AI gjøre for bedrifter? De 10 viktigste bruksområdene for AI i næringslivet

1. Markedsføring og reklame

I den digitale forretningsverdenen har bruk av kunstig intelligens i markedsføring og reklame blitt uunnværlig.

Integrasjonen av kunstig intelligens forandrer disse feltene og gjør det enklere for bedrifter å kommunisere med målgruppene sine og administrere kampanjer. AI spiller en viktig rolle i utviklingen av innhold og gir dyp innsikt i forbrukernes atferd og preferanser, noe som igjen påvirker og former markedsføringsstrategiene.
Denne avanserte målrettingen øker effektiviteten til reklamekampanjer betraktelig, noe som fører til økt engasjement og høyere konverteringsrater. I tillegg bidrar AI til å skape dynamiske, personaliserte annonsekampanjer, noe som er avgjørende i dagens innholdsdrevne digitale markedsføringsmiljø.

Bruken av kunstig intelligens, som er spesielt gunstig for små bedrifter, åpner døren for innovative markedsføringsmetoder og en styrket digital tilstedeværelse.

AI-verktøy for markedsføring og annonsering: ChatGPT

Eksempel på bruk av ChatGPT

ChatGPT er et utmerket eksempel på en app med kunstig intelligens som kan brukes til å forbedre innholdsproduksjonen innen markedsføring og reklame.

 • Kontekstuell forståelse: Mesterlig forståelse av konteksten i samtalen, noe som sikrer relevans i svarene.
 • Personlige svar: Skreddersyr kommunikasjonen etter brukerens preferanser og tidligere interaksjoner.
 • Flerspråklig støtte: Tilrettelegger for engasjement på tvers av ulike språk, noe som øker den globale rekkevidden.
 • Kunnskapsbaseintegrasjon: Gir detaljert og nøyaktig informasjon som er avgjørende for datadrevne sektorer.
 • Sentimentanalyse: Identifiserer følelser i samtaler, noe som muliggjør skreddersydd kundeservice.

Med disse funksjonene markerer ChatGPT seg som et transformativt verktøy som viser at kunstig intelligens spiller en viktig rolle i utviklingen av bedriftenes innholdsstrategier.

2. Visuelt innhold og merkevarebygging

I vår visuelt orienterte tidsalder har visuelt innhold og merkevarebygging fått en stadig viktigere rolle. AI spiller nå en avgjørende rolle i utviklingen av grafisk design og merkevarebygging.

Det gjør det mulig for bedrifter å utnytte aktuelle designtrender og forbrukerinnsikt og skape merkevareelementer som treffer målgruppen. Dette er spesielt viktig for å skape effektfulle logoer, nettstedsdesign og markedsføringsmateriell som virkelig representerer merkevarens essens og appellerer til forbrukernes preferanser.

AI gjør det dessuten enklere å eksperimentere med et bredt spekter av visuelle stiler og flytte de kreative grensene for tradisjonell design. Muligheten til raskt å lage prototyper og finpusse visuelle konsepter ved hjelp av AI-verktøy endrer alt, særlig for små bedrifter og oppstartsbedrifter som ønsker å etablere en sterk visuell identitet i et konkurranseutsatt marked.

AI-verktøy for visualisering og merkevarebygging: Midjourney

Påmelding til Midjourney

Midjourney et eksempel på hvordan AI kan brukes til visuell kreasjon, og tilbyr funksjoner som forbedrer arbeidet med merkevarebygging betraktelig.

 • Høykvalitets bildegenerering: Produserer detaljerte og varierte visuelle stiler.
 • Høyoppløste bilder: Gjør det mulig å lage skarpe bilder med høy oppløsning.
 • Brukervennlig grensesnitt: Enkel tilgang via Discord, tilpasset alle ferdighetsnivåer.
 • Tilpasningsmuligheter: Muliggjør omfattende kontroll for skreddersydd visuell merkevarebygging.

Midjourney gir bedrifter verktøyene de trenger for raskt å utvikle og visualisere særegne merkevareidentiteter, noe som illustrerer AIs dynamiske rolle i moderne visuelle strategier og merkevarebygging.

3. Produksjon av videoinnhold

Videoinnhold er en viktig del av virksomheters kommunikasjons- og markedsføringsstrategier.

Evnen til å produsere engasjerende videoinnhold av høy kvalitet er avgjørende for bedrifter som ønsker å komme i kontakt med publikum i en verden der videoplattformer og sosiale medier dominerer.

Videoinnhold er et effektivt medium for historiefortelling, for å vise frem produkter, forklare tjenester og skape kundeengasjement. Fremgangen skyldes at forbrukerne foretrekker visuelle medier, som ofte har større gjennomslagskraft enn tekstbasert innhold.

Utfordringen, særlig for mindre bedrifter, er å skape profesjonelt videoinnhold på en effektiv og rimelig måte. AI er i ferd med å revolusjonere dette feltet og tilbyr løsninger som automatiserer produksjonen og fremmer kreativiteten.

Bruken av kunstig intelligens til å lage videoinnhold er i ferd med å endre den digitale markedsføringen, noe som gjør det mulig for bedrifter å produsere variert innhold i stor skala og samtidig være konkurransedyktige.

AI-verktøy for produksjon av videoinnhold: Pika Labs

Å lage AI-genererte videoer med Pika

Pika Labs eksemplifiserer utviklingen av AI innen videoinnhold.

 • Konvertering av tekst til video: Omdanner tekst til engasjerende videoinnhold.
 • Bilde-til-videokapasitet: Gjør bilder om til dynamiske videosekvenser.
 • Hyperrealistiske videoer: Skaper livaktige videoer for ulike bruksområder.
 • Generative kunstfunksjoner: Gjør det mulig å skape unikt og innovativt videoinnhold.
 • Samarbeid i fellesskapet: Fremmer en plattform for idédeling og samarbeidslæring.

Pika er en kombinasjon av teknologi og kreativitet, og gir bedrifter viktige verktøy for å skape innovativt videoinnhold.

4. Automatisering av repeterende oppgaver

Automatisering av repeterende oppgaver skiller seg ut som en viktig AI-applikasjon i næringslivet. AI-baserte verktøy er utviklet for å håndtere oppgaver mer effektivt enn tradisjonelle metoder, noe som fører til økt nøyaktighet og produktivitet i ulike bransjer.

Denne anvendelsen av AI i næringslivet innebærer at AI tar over rutineoppgaver som datasammenstilling, utarbeidelse av stillingsannonser, screening av kandidater og utvikling av personlige opplæringsprogrammer for ansatte.

Automatiseringen av disse prosessene øker produktiviteten, sparer tid, reduserer driftskostnadene og forbedrer kundeopplevelsen.

AI-drevne chatboter kan for eksempel effektivisere interaksjonen med kunder ved å gjenkjenne navn og nummer, kopiere menneskelig atferd og integrere med databaser for å automatisere rutineaktiviteter.

AI-verktøy for automatisering av repeterende oppgaver: Xembly

Benyttelse av Xembly til å automatisere repeterende oppgaver

Xembly løser denne utfordringen ved å fungere som en personlig AI-stabssjef i Slack, og tilbyr flere funksjoner:

 • Møteadministrasjon: Xembly registrerer møtereferater, sammendrag og notater, noe som effektiviserer prosessen med dokumentasjon og oppfølging.
 • Prioritering av gjøremål: Xembly hjelper deg med å prioritere oppgaver i kalenderen din, for eksempel dyptgående arbeid eller en-til-en-møter, slik at viktige aktiviteter ikke blir oversett.
 • Smart omplanlegging: Verktøyet lærer seg vanene dine når det gjelder tidsstyring og hjelper deg med å planlegge møter som kommer i konflikt med viktige gjøremål.
 • Blokker for fullføring av oppgaver: Verktøyet blokkerer tid i kalenderen for å fullføre gjøremålslister, noe som bidrar til å holde fokus på prioriterte oppgaver.
 • Tilpassede påminnelser og planlegging: Xembly sender personlige påminnelser, planlegger prioriteringene dine og oppdaterer oppgaver i plattformer som Salesforce, Jira og Asana.

Ved å integrere Xembly i arbeidsmiljøet ditt, reduseres byrden med å håndtere gjentatte digitale oppgaver betydelig.

5. Forretningsoptimalisering

AI-basert optimalisering forvandler ulike aspekter av virksomheten og gjør data om til handlingsrettet innsikt. Ved hjelp av sofistikerte algoritmer kan AI-applikasjoner optimalisere ulike områder som forsyningskjede, markedsføring og personaladministrasjon.

I tillegg kan AI-drevne beslutningsstøttesystemer gi fagpersoner innen blant annet helsevesen og finans kritisk innsikt for å kunne ta informerte beslutninger. Optimalisering ved hjelp av AI er avgjørende for å kunne ta datadrevne beslutninger som øker effektiviteten og produktiviteten i forretningsdriften.

AI forbedrer styringen av forretningsprosesser i ulike bransjer og gjør det enklere å styre prosjekter, oppgaver og tid.

AI-verktøy for forretningsoptimalisering: ClickUp

Bruk av ClickUp til å optimalisere forretningsprosesser

ClickUp er et omfattende verktøy som fremhever AIs rolle i forretningsoptimalisering.

 • Egendefinerte visninger: Gjør det mulig å organisere og visualisere arbeidet på en fleksibel måte.
 • Oppgavehåndtering: Tilbyr robuste funksjoner for oppretting, planlegging og tildeling av oppgaver.
 • Prosesshåndtering: Inkluderer sjekklistemaler og funksjoner for målstyring og smidige prosesser.
 • Tidsstyring: Tilbyr verktøy for planlegging, kalenderstyring og sporing av milepæler.

ClickUps utvalg av funksjoner forbedrer produktiviteten på arbeidsplassen ved å forenkle og automatisere ulike arbeidsprosesser, og demonstrerer AIs evne til å optimalisere forretningsdriften.

6. Coaching og oppfølging

AIs anvendelse innen coaching og oppfølging forbedrer de ansattes prestasjoner og utvikling betraktelig.

AI-systemer er utviklet for å gi tilbakemeldinger i sanntid og personlig coaching basert på medarbeidernes handlinger og prestasjonsmålinger. Disse systemene veileder medarbeiderne gjennom prosesser, identifiserer forbedringsområder og tilbyr skreddersydd coaching for å øke kompetansen og produktiviteten. Tilbakemeldingene i sanntid er avgjørende for å kunne justere og forbedre medarbeidernes prestasjoner umiddelbart.

AIs evne til å tilpasse veiledningen til den enkelte ansattes unike styrker, svakheter og læringsstil er transformativ og sikrer at hver enkelt får den mest effektive veiledningen.

Ved å analysere de ansattes prestasjoner og handlinger gir AI innsikt i hvordan forretningsprosessene kan optimaliseres, noe som bidrar til organisasjonens samlede produktivitet.

AI-verktøy for coaching og oppfølging: Cogito

Bruk av Cogito til coaching og prestasjonsovervåking

Cogito er et solid AI-verktøy for coaching og oppfølging med fokus på å forbedre kommunikasjonen og empatien i kundeservice.

 • Tilbakemeldinger i sanntid: Cogito analyserer aspekter ved samtaler som tonefall, tempo og følelser, og gir umiddelbar tilbakemelding til kundeservicemedarbeiderne.
 • Personlig coaching: Systemet skreddersyr veiledningen til hver enkelt medarbeider og forbedrer kommunikasjonsferdighetene for å gi bedre kundeinteraksjoner.
 • Forbedret kundeopplevelse: Ved å forbedre kvaliteten på kommunikasjonen bidrar Cogito til en mer positiv og engasjerende kundeopplevelse.
 • Kompetanseutvikling: Verktøyet fremmer kontinuerlig læring og kompetanseutvikling, noe som fører til bedre prestasjoner og produktivitet.

Cogito viser at kunstig intelligens har en viktig rolle å spille når det gjelder veiledning og overvåking, spesielt i roller med kundekontakt, og forbedrer dermed både de ansattes prestasjoner og kundetilfredsheten i forretningsdriften.

7. Optimalisering av leverandørkjeden

AI er i ferd med å endre leverandørkjedestyringen betraktelig, og forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten i alt fra prognoser til sanntidsovervåking. Denne endringen er drevet av AIs evne til å behandle og analysere store datamengder, noe som fører til mer effektiv lagerstyring og redusert risiko for lageroverskudd.

AI gir innsikt i fremtidig etterspørsel og hjelper bedrifter med å planlegge lagerbeholdningen og produksjonen mer effektivt. Optimaliseringsalgoritmer strømlinjeformer ulike komponenter i forsyningskjeden, for eksempel transport og lagerstyring, noe som fører til kostnadsreduksjoner og økt effektivitet.

Maskinlæringsalgoritmer analyserer data fra flere kilder, identifiserer trender som gir grunnlag for beslutninger i forsyningskjeden og gjør det mulig for bedrifter å tilpasse seg raskt til endrede markedsforhold og kundepreferanser. Overvåking i sanntid gjennom AI-systemer gir umiddelbar innsikt og gjør det mulig å reagere raskt på forstyrrelser i forsyningskjeden.

AI-verktøy for optimalisering av forsyningskjeden: Elementum

Elementum er et AI-drevet verktøy som forbedrer styringen av forsyningskjeden:

 • Omfattende styringspakke: Funksjoner for planlegging, drift, produksjon og distribusjon.
 • Samarbeid og overvåking i sanntid: Muliggjør teamsamarbeid og lagersporing i sanntid.
 • AI-drevne prognoser: Bruker AI til å forutsi forsyningsbehov og optimalisere lagernivåer.
 • Datadrevet beslutningstaking: Legger til rette for informerte beslutninger med AI-generert innsikt for bedre effektivitet i forsyningskjeden.

Elementum representerer hvordan AI kan effektivisere komplekse forsyningskjedeoperasjoner og gjøre bedrifter mer informerte, effektive og tilpasningsdyktige i styringen av forsyningskjeden.

8. Forbedring av HR-funksjoner

AI-systemer forbedrer HR-tjenestene (Human Resources), noe som i betydelig grad forbedrer effektiviteten og beslutningsprosessene. Ved å automatisere ulike oppgaver gjør AI det mulig for HR-teamene å fokusere på mer strategiske aspekter ved sin rolle.

AI kan hjelpe til med å utforme stillingsannonser som tiltrekker seg et bredt spekter av kandidater, gjennomgå CV-er for å vurdere kvalifikasjonene nøyaktig og lage personlige opplæringsprogrammer som er skreddersydd etter de ansattes prestasjoner.

Når det gjelder prestasjonsledelse, følger AI opp målinger, gir tilbakemeldinger i sanntid og identifiserer trender for mer effektive evalueringer av medarbeiderne. I tillegg analyserer AI data om medarbeiderengasjement for å forutsi risiko for turnover og foreslår tiltak for å holde på medarbeiderne. Ved å integrere AI i HR-avdelingen kan man ikke bare effektivisere prosessene, men også skape en mer engasjert og effektiv arbeidsstyrke.

AI-verktøy for HR-ledelse: JuiceBox

JuiceBox er en business intelligence-programvare som bruker kunstig intelligens til å ta informerte HR-beslutninger:

 • Automatisert datainnsamling: Effektiviserer prosessen med å samle inn data fra ulike kilder, som for eksempel medarbeiderjournaler og medarbeidersamtaler.
 • Kontekstuelle rapporter: Omdanner komplekse datasett til lett forståelige oversikterog rapporter.
 • Innsiktsfulle trender og mønstre: Avdekker viktige trender i medarbeidernes prestasjoner, engasjement og tilfredshet ved hjelp av naturlig språkbehandling.
 • Tilpassbare funksjoner: Tilbyr alternativer som KPI-overvåking, målkort for ansatte og benchmarking basert på brukernes behov.

JuiceBox viser hvordan kunstig intelligens kan forbedre HR-praksis ved å gi innsikt som påvirker strategiene for personalforvaltning. Den forenkler dataanalysen og gir handlingsrettet innsikt, noe som gjør den til et verdifullt verktøy for HR-team som ønsker å basere beslutningene sine på solide data.

9. Cybersikkerhet for bedrifter

AI spiller også en viktig rolle når det gjelder å forbedre cybersikkerheten i bedrifter. AI-drevne cybersikkerhetsløsninger er avgjørende for effektiv overvåking av IT-miljøer, avdekking av avvik, forebygging av svindel og sikring av sensitive data.

Disse løsningene gir en rekke fordeler, som å identifisere uforutsette sikkerhetstrusler, forbedre sårbarhetsstyringen og øke deteksjons- og responstiden. AI innen cybersikkerhet håndterer store datamengder på en effektiv måte ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer som analyserer datasett i sanntid, raskt finner avvik og forutser potensielle trusler.

I tillegg automatiserer AI rutinemessige sikkerhetsoppgaver, øker evnen til å reagere på hendelser og gir innsikt i hvordan man kan styrke sikkerhetsrutinene, noe som sikrer et mer robust og proaktivt forsvar mot cybertrusler.

AI-verktøy for cybersikkerhet: Crowdstrike Falcon

Crowdstrike Falcon, med et AI-basert deteksjonssystem

Crowdstrike driver sikkerhetssystemet Crowdstrike Falcon, med et AI-basert deteksjonssystem og avanserte cybersikkerhetsverktøy.

 • Next Generation AntiVirus (NGAV): Skybasert antivirusverktøy mot et bredt spekter av angrep, fra vanlig skadevare til avanserte trusler, uten å være avhengig av signaturer eller omfattende infrastruktur.
 • Endpoint Detection and Response (EDR): Overvåker kontinuerlig endepunktsaktivitet og gir detaljerte analyser for å oppdage og forhindre trusler, og akselererer sikkerhetsoperasjoner.
 • Kriminalteknikk: Tilbyr robust kriminalteknisk datainnsamling for grundig analyse av cybersikkerhetshendelser og vurderinger av kompromittering.
 • Brannmuradministrasjon: Forenkler og sentraliserer håndhevelsen av brannmurpolicyer, noe som forbedrer beskyttelsen mot nettverkstrusler med umiddelbar synlighet.

Crowdstrike Falcon benytter seg av bruker- og enhetsatferdsanalyse (UEBA) og er utstyrt for å håndtere nulldagsangrep. Den sporer all aktivitet på endepunkter, observerer brukeratferd, overvåker systemoperasjoner og etablerer grunnlinjer for regelmessig aktivitet.

10. Intelligente beslutningsstøttesystemer

Intelligente beslutningsstøttesystemer er i ferd med å revolusjonere en rekke fagfelt, blant annet helsevesen, finans og forskning, ved å utnytte kunstig intelligens og maskinlæring til å forbedre beslutningstaking.

I helsevesenet hjelper disse systemene leger med diagnostikk, behandlingsplaner og prediksjon av pasientutfall ved å analysere medisinske data.

I finanssektoren gransker beslutningsstøttesystemer regnskaper for å avdekke uregelmessigheter og komme med handlingsrettede anbefalinger for å forbedre økonomiske resultater eller etterlevelse av lover og regler.

I forskningsverdenen spiller de en avgjørende rolle når det gjelder å gå gjennom vitenskapelige data og veilede forskere mot potensielle gjennombrudd og nye forskningsveier.

AI-verktøy for beslutningsstøttesystemer for etterretning: Athenic AI

AI-verktøy for beslutningsstøttesystemer for etterretning: Athenic AI

Athenic AI, tidligere AskEdith, revolusjonerer dataanalyse for team som er oppslukt av grafer og beregninger. Dette bedriftssentriske verktøyet forenkler dataanalyse, slik at teamene kan fokusere på datainnsikt i stedet for å lage regneark og tabeller.

Athenic AI forbedrer dataanalysen med sine intuitive funksjoner:

 • Selvbetjent analyse: Forenkler tilgangen til produkt- og markedsdata.
 • Dashboard som kan tilpasses: Integrerer flere grafer i én visning.
 • Kohortanalyse med varmekart: Visualiserer trender i produktdata og kundeatferd.
 • ERP-rapportering: Gir spørringsbasert tilgang til data for hele selskapet.

[/su_note ]

Athenic AIs tilnærming til dataanalyse sparer tid og gir viktig innsikt som bidrar til strategiske forretningsbeslutninger.

Konkludert

Poenget er at AI spiller en stadig større rolle i næringslivet, og at det skjer en bemerkelsesverdig utvikling i retning av mer innovativ, effektiv og intelligent drift. Bruksområdene for kunstig intelligens i næringslivet er mange og transformerende, fra automatisering av repetitive oppgaver til optimalisering av forsyningskjeder og forbedring av cybersikkerheten.

Disse eksemplene på AI-apper og kunstig intelligens i ulike sektorer viser hvor allsidig AI er, og hva AI kan gjøre for bedrifter i alle størrelser.

Spesielt for små bedrifter kan AI-applikasjoner være en inngangsport til å konkurrere på større markeder ved å utjevne konkurransevilkårene. Enten det handler om å forstå hvordan man kan bruke AI i virksomheten for å ta bedre beslutninger, eller om å utnytte kunstig intelligens for å oppnå strategiske fordeler, er de beste AI-applikasjonene i næringslivet i ferd med å endre måten bedrifter opererer på. Etter hvert som disse teknologiene utvikler seg, kan de få enda større innvirkning på bedriftenes effektivitet, innovasjon og suksess.

Relaterte begreper

Alex McFarland
KI-journalist

Alex er skaperen av AI Disruptor, et AI-fokusert nyhetsbrev for gründere og bedrifter. Ved siden av sin rolle i Techopedia er han hovedskribent i Unite.AI, der han samarbeider med flere vellykkede oppstartsbedrifter og administrerende direktører i bransjen. Han er utdannet historiker og utvandret fra USA til Brasil, noe som gir AI-feltet et unikt perspektiv.