Varför oss?

5 stora utmaningar som DEX:er måste tackla i 2024

Viktiga noteringar

Sektorn för decentraliserade börser (DEX) spelar en viktig roll på kryptomarknaden, genom att främja självförvaring av digitala tillgångar, förbättra säkerheten, ge tillgång till ett bredare utbud av tokens, med mera. Dock måste de utmaningar som DEX:er står inför, såsom likviditetsproblem, att hålla jämna steg med ständig innovation och osäkerhet kring reglering, lösas om de vill ta sig in på den bredare kryptomarknaden.

Om man i kryptovärlden betraktar centraliserade börser (CEX) som en motsvarighet till banker – som erbjuder köp och försäljning och förvaringstjänster i utbyte mot avgifter – så lovar decentraliserade börser (DEX) användarna transparens och kontroll över sina innehav genom att eliminera Wall Street-liknande mellanhänder.

Dessa plattformar utnyttjar styrkan i smarta kontrakt och låter användarna köpa och sälja krypto direkt från sina kryptoplånböcker utan att behöva använda mellanhänder som Binance och Coinbase.

Alla med en internetanslutning kan delta i den digitala finansmarknaden genom att handla, låna och låna ut utan mellanhänder.

Den förtroendefria handelsmiljön på DEX lockar användare som värnar om sin integritet. Generellt sett tar DEX-plattformar ut betydligt lägre handelsavgifter än CEX-plattformar – effektivitet och avsaknaden av en andel leder till kostnadseffektivitet för deras användare.

Investerare har tillgång till ett brett utbud av tillgångar som inte finns på centraliserade börser, särskilt nylanserade tokens eller projekt. Om de är tillgängliga från smarta kontrakt kan du interagera med dem, även om det kommer med en hälsosam dos av DYOR.

Coinbase har till exempel en mycket rigorös noteringsprocess som ofta stänger ute många kryptoprojekt, vilket är positivt eller negativt beroende på vilket perspektiv man har.

Tillväxten av DEX-företag medför dock utmaningar som är svåra att ignorera och som måste hanteras.

Läget för DEX 2023

Den decentraliserade utbytesvolymen har avsevärt torkat ut sedan sektorns månatliga heltidshöjd på 235 miljarder dollar i november 2021, enligt DeFi-marknadsspårningsplattformen Defi Llama.

Trots att kryptomarknaden presterade relativt bättre under 2023 jämfört med 2022 har DEX-volymen generellt fortsatt på en nedåtgående trend och uppgick i genomsnitt till 44,2 miljarder dollar i september 2023.

Det är dock inte bara dystert för DEX, med en liten ökning av den månatliga volymen till 59,85 miljarder dollar i oktober.

Och nu när marknadssentimentet verkar förbättras, tack vare optimismen kring den potentiella godkännandet av spotbörshandlade fonder (ETF:er) för Bitcoin i USA och den förväntade halveringscykeln i april 2024, kan volymen på decentraliserade börser (DEX) fortsätta att trenda uppåt mot årets slut.

Total DEX-volym på Defi Llama

När Sam Bankman-Frieds kryptoimperium, bestående av FTX och Alameda Research, föll visade det på bristerna hos centralt kontrollerade kryptobörser. Det blev snabbt ett ögonblick av eftertanke för många investerare och kryptointressenter att aktivt säkra sina innehav.

Ledande DEX-plattformar som Uniswap och dYdX var det uppenbara alternativet till CEX mitt i det kraftigt undergrävda förtroendet. Decentraliserade börser har dock ännu inte uppnått den astronomiska tillväxt som entusiasterna förväntade sig, vilket kan tillskrivas de komplexa utmaningar som branschen måste sträva efter att lösa.

Utmaningarna som DEX måste tackla 2024

1. Begränsningar av likviditeten på DEX

Likviditet framstår som en stor utmaning som plågar decentraliserade utbytesplattformar. Tänk på det som den lätthet med vilken en token eller tillgång kan handlas utan att kraftigt påverka dess marknadsvärde. Detta är grunden för alla utbyten, oavsett om de är decentraliserade eller centraliserade.

Medan deras motsvarigheter, centraliserade börser, upprätthåller sina likviditetspooler, är DEX beroende av likviditetsleverantörer, i praktiken individer som erbjuder likviditet. Detta kan leda till en opålitlig plats för smidig handel, vilket i sin tur leder till högre spreadar, prisvolatilitet och ogynnsamma handelsvillkor.

DEX är benägna att drabbas av likviditetsproblem, särskilt för mindre kända tokens och nyligen noterade digitala tillgångar. Det är viktigt för börserna att aktivt hantera likviditeten för tokens för att skapa fördelaktiga handelsmiljöer. Detta kan uppnås genom att ge incitament till likviditetsleverantörer som ser till att alla handelspar har tillräckligt djup.

2. Tekniska utmaningar och förändrade användarförväntningar

Komplexiteten i de decentraliserade börsernas användargränssnitt påverkar användarupplevelsen avsevärt. Vissa människor undviker DEX-plattformar för att de inte är användarvänliga jämfört med sina centraliserade konkurrenter.

Många DEX:er strävar efter att förbättra användarupplevelsen, medan andra inte hänger med i utvecklingen. Tyvärr är många investerare mindre tekniskt kunniga och tvingas hålla sig till CEX, som vanligtvis är lättare att navigera. Detta har avsevärt begränsat tillväxtpotentialen för det decentraliserade utbytessegmentet i kryptoekonomin.

Samtidigt förväntar sig användarna av DEX-plattformar att mer sofistikerade handelsfunktioner kommer att implementeras i takt med att branschen mognar. Säkerhetsfunktioner och snabbare och personlig kundsupport måste kontinuerligt uppdateras.

Decentraliserade börser kan inte luta sig tillbaka; de måste kontinuerligt förnya sig för att stödja ytterligare funktioner som derivat, lån, utlåning, staking – och för att inte tala om bättre spothandel.

Vissa DEX-plattformar, till exempel Curve, stöder för närvarande exceptionella funktioner som yield farming, vilket gör det möjligt för användare att få tillgång till nya möjligheter till passiv inkomst samtidigt som de behåller kontrollen över sina tillgångar.

Förutom forskning och utveckling bör DEX-plattformar överväga att öppna sig för partnerskap och samarbeten för att få tillgång till fler användarmöjligheter.

3. Utmaningar avseende prestanda och skalbarhet

Marknaden för digitala valutor har vuxit i en rasande takt trots många utmaningar, från osäkra regelverk till kryptobedrägerier och hackning.

Men ett problem med tillväxt är nya utmaningar som skalbarhet – den kapacitet som protokoll kan hantera och fungera optimalt.

Det har noterats att när volatiliteten är högre eller handelsaktiviteterna är skyhöga, kämpar kryptobörser för att prestera som förväntat, vilket resulterar i försenad transaktionsavveckling och systemavbrott. Användare tycker att dessa problem är extremt frustrerande, eftersom de kan hindra dem från att utnyttja de bästa möjligheterna på marknaden.

Skalbarhet är också en viktig fråga inom sektorn för decentraliserade börser. En DEX-plattform måste alltid kunna hantera stora transaktionsvolymer. Annars blir den opålitlig.

Utvecklare måste överväga att integrera lösningar för lager 2 för att öka transaktionshastigheten och minska avgifterna. PoS-protokoll (Proof-of-Stake) håller på att bli en formidabel kraft inom detta område och bör utforskas.

4. Säkerhetsproblem

Den decentraliserade finansen (DeFi) har blivit ett ständigt offer för säkerhetsöverträdelser mitt i ökningen av hackattacker.

Decentraliserade börser är inte besparade huvudvärken av högprofilerade hack, vilket leder till förlust av miljarder dollar i digitala tillgångar, med kryptohackar som slår 1,4 miljarder dollar 2023 och 685 miljoner dollar förlorade bara under Q3.

I takt med att kryptoprotokollen utvecklas och förbättrar sina tekniker gör även de som utför dessa olagliga aktiviteter det. DEX har en skyldighet gentemot sina användare att ständigt förnya sig och införa nya säkerhetsåtgärder för att hålla skadliga aktörer på avstånd.

Ett sätt att öka säkerheten är att leta efter sårbarheter och svagheter i programkoden. Börsernas infrastruktur måste vara felsäker, förstärkt med beprövade cybersäkerhetsprotokoll och med tillräcklig revision för att rensa bort fall av mänskliga eller tekniska fel.

Säkerhetsöverträdelser leder inte bara till att medel går förlorade, de undergräver också investerarnas förtroende för protokollen och leder till tillsyn, vilket är en annan stor utmaning för branschen.

5. Det komplexa regelverket

Det regulatoriska landskapet i kryptobranschen har blivit en av de viktigaste utmaningarna som decentraliserade börser står inför. Baserat på tillsynsmyndigheternas åtgärder 2023 kommer eran med DEX-plattformar som verkar i en gråzon snart att vara över.

Medan regeringar gör framsteg när det gäller att reglera centraliserade börser, är frågan om att reglera DEX inte okomplicerad.

Å ena sidan vänder sig tokeninnehavare – som är måna om sin integritet och anonymitet – till decentraliserade börser på grund av bristen på tillsyn. Å andra sidan säger regeringarna att olaglig verksamhet som penningtvätt, olagliga överföringar och finansiering av terrorism måste stoppas.

Vissa användare och aktörer ser reglering som rätt sätt att bevara marknadens privilegier, särskilt med tanke på ökningen av kryptohackningar som leder till förlust av kundmedel.

Det finns dock ingen trollstav eller universallösning när det gäller kryptoregler. Inte ens myndigheterna i USA kan enas om definitionen av en säkerhetstoken. Men regeringar världen över agerar snabbt för att dra nytta av den explosiva tillväxten inom kryptobranschen.

Detta oklara regelverk har ofta lett till mer förvirring än klarhet. Vissa jurisdiktioner som Singapore driver envist på utvecklingen av ett tydligt regelverk för krypto. Hongkong välkomnade nyligen tillbaka kryptospelare med lanseringen av nya riktlinjer.

Den andra frågan är behovet av eller avsaknaden av krav på kundkännedom (KYC) på DEX-plattformar. Uniswap, den största DEX-plattformen, meddelade i oktober att vissa av dess likviditetspooler kan kräva att användare genomgår kundkännedom innan de får tillgång till dem.

Denna utveckling orsakade ett uppror bland användarna, där vissa hävdade att det skulle vara ett sätt för tillsynsmyndigheter att hävda sin kontroll över DeFi-sektorn. De som stöder idén om KYC-krav anser dock att det är ett av sätten som plattformar kan uppnå överensstämmelse med riktlinjer för penningtvätt (AML).

Slutord gällande DEX-utmaningarna

Decentraliserade börser har banat väg för den snabbväxande kryptomarknaden och gjort det möjligt för investerare att bedriva peer-to-peer-handel direkt från sina plånböcker som de själva förvarar.

Framväxten av DEX-plattformar är avgörande för utvecklingen av kryptobranschen, som måste utvecklas för att förbättra säkerheten samtidigt som innehavarna kan ha kontroll över sina tillgångar.

Men som alla andra sektorer i ekonomin brottas den med utmaningar som säkerhet, regelefterlevnad, brist på likviditet och behovet av att ständigt förnya sig.

Aktörerna inom DEX-sektorn kan inte luta sig tillbaka; de måste sträva efter att hitta lösningar på dessa problem för att säkerställa att DEX fortsätter att användas för bättre prestanda.

Även om frågan om reglering är komplex måste den hanteras med ett sansat sinne utan att avfärda fördelarna eller konsekvenserna av att involvera statliga organ.

John Isige
Kryptoskribent

John är en kryptoexpert och teknikförfattare som täcker de senaste trenderna och utvecklingen inom den digitala tillgången och industrin. Han utforskar olika ämnen som dataanalys, NFT, DeFi, CeFi, metaverse, teknologitrender som AI och maskininlärning med tydlighet och insikt. Han brinner för att informera och engagera sina läsare med sina kryptonyheter och och datastödda åsikter om tekniska trender och framväxande teknik. Med över ett halvt decennium av erfarenhet har John bidragit till ledande medieplattformar inklusive FXStreet, Business2Community, CoinGape, Vauld Insights, InsideBitcoins, Cryptonews och ErmoFi och andra.