Varför oss?

De 10 bästa AI-applikationerna för företag 2024

Artificiell intelligens (AI), särskilt sedan framväxten av generativa AI-verktyg och plattformar, håller på att omforma affärsvärlden och allt i den. Den breda användningen i olika branscher har visat att AI kan förbättra effektiviteten, kreativiteten och beslutsfattandet.

AI är särskilt värdefullt för småföretag eftersom det jämnar ut spelplanen och erbjuder verktyg som en gång var förbehållna större företag.

I vår artikel utforskar vi de främsta AI-tillämpningarna i näringslivet, med fokus på deras praktiska effekter. Vi kommer att fördjupa oss i hur AI förändrar marknadsföring och reklam, revolutionerar visualisering och branding, skapar övertygande videoinnehåll från text och mycket mer.

Dessa AI-tillämpningar för både små och stora företag är lättillgängliga och gör det möjligt för företag att utnyttja AI:s kraft för omedelbara och effektiva resultat.

Viktiga slutsatser om AI-applikationer för företag

 • AI ökar företagens effektivitet och innovation avsevärt och förändrar viktiga områden som marknadsföring, leveranskedja och cybersäkerhet.
 • AI demokratiserar avancerade verktyg för företag i alla storlekar och jämnar ut konkurrensvillkoren.
 • AI:s mångsidighet spänner över olika sektorer, från förbättrade marknadsföringsstrategier till optimering av beslutsstödsystem.

Vad kan AI göra för företagen? Topp 10 AI-användningsfall i näringslivet

1. Marknadsföring och reklam

I den snabba digitala affärsvärlden har användningen av AI inom marknadsföring och reklam blivit oumbärlig.

Integrationen av AI förändrar dessa områden och förbättrar hur företag interagerar med sina målgrupper och hanterar sina kampanjer. AI spelar en avgörande roll i skapandet av innehåll och ger djupa insikter om konsumenternas beteende och preferenser, vilket i sin tur informerar och formar marknadsföringsstrategier.

Denna avancerade inriktning ökar avsevärt effektiviteten i reklamkampanjer, vilket leder till ökat engagemang och högre konverteringsgrader. Dessutom hjälper AI till att skapa dynamiska, personliga annonskampanjer, en kritisk komponent i dagens innehållsdrivna digitala marknadsföringsmiljö.

Användningen av AI, som är särskilt fördelaktig för småföretag, öppnar dörren för innovativa marknadsföringsmetoder och en stärkt digital närvaro.

AI-verktyg för marknadsföring och reklam: ChatGPT

Exempel på användning av ChatGPT

ChatGPT är ett utmärkt exempel på en app med artificiell intelligens som avsevärt förbättrar innehållsskapandet inom marknadsföring och reklam.

 • Kontextuell förståelse: Förstår mästerligt kontexten i samtalet och säkerställer relevans i svaren.
 • Personligt anpassade svar: Skräddarsyr kommunikationen för att anpassa den till användarens preferenser och tidigare interaktioner.
 • Stöd för flera språk: Underlättar engagemang över olika språkområden, vilket ökar den globala räckvidden.
 • Integration av kunskapsbaser: Tillhandahåller detaljerad och korrekt information som är avgörande för datadrivna sektorer.
 • Analys av känslor: Identifierar känslor i konversationer, vilket möjliggör skräddarsydd kundservice.

Genom dessa funktioner markerar ChatGPT sig som ett transformativt verktyg som visar AI:s viktiga roll i utvecklingen av företagens innehållsstrategier.

2. Bildmaterial och varumärkesprofilering

I denna visuellt centrerade tidsålder har betydelsen av visuella element och varumärkesbyggande ökat markant. AI spelar nu en avgörande roll för att förändra grafisk design och varumärkesbyggande.

Det gör det möjligt för företag att utnyttja aktuella designtrender och konsumentinsikter och skapa varumärkeselement som verkligen når fram till deras målgrupp. Detta är särskilt viktigt för att skapa effektfulla logotyper, webbdesign och marknadsföringsmaterial som verkligen representerar varumärkets väsen och tilltalar konsumenternas preferenser.

AI gör det dessutom lättare att experimentera med ett brett utbud av visuella stilar och tänja på de kreativa gränserna för traditionell design. Möjligheten att snabbt ta fram prototyper och förfina visuella koncept med hjälp av AI-verktyg förändrar spelplanen, särskilt för småföretag och nystartade företag som strävar efter att skapa en stark visuell identitet på en konkurrensutsatt marknad.

AI-verktyg för visualisering och varumärkesbyggande: Midjourney

Registrering för Midjourney AI app

Midjourney är ett exempel på hur AI kan användas för visuellt skapande och erbjuder funktioner som avsevärt förbättrar varumärkesarbetet.

 • Bildgenerering med hög kvalitet: Producerar detaljerade och varierade visuella stilar.
 • Hög bildupplösning: Gör det möjligt att skapa skarpa, högupplösta bilder.
 • Användarvänligt gränssnitt: Erbjuder enkel åtkomst via Discord, vilket tillgodoser alla färdighetsnivåer.
 • Alternativ för anpassning: Möjliggör omfattande kontroll för skräddarsydda bilder för varumärkesprofilering.

Midjourney ger företag verktygen för att snabbt utveckla och visualisera distinkta varumärkesidentiteter, vilket illustrerar AI:s dynamiska roll i moderna visuella strategier och varumärkesstrategier.

3. Skapande av videoinnehåll

Videoinnehåll är en viktig del av företagens kommunikations- och marknadsföringsstrategier.

Förmågan att producera engagerande videoinnehåll av hög kvalitet är avgörande för företag som vill nå ut till sin publik i en värld där videoplattformar och sociala medier dominerar.

Videoinnehåll är ett effektivt medium för att berätta historier, visa upp produkter, förklara tjänster och skapa kundengagemang. Dess frammarsch drivs på av konsumenternas preferens för visuella medier, som ofta har en mer betydande inverkan än textbaserat innehåll.

Utmaningen, särskilt för mindre företag, är att skapa professionellt videoinnehåll på ett effektivt och prisvärt sätt. AI revolutionerar detta område och erbjuder lösningar för att automatisera produktionen och främja kreativiteten.

Användningen av AI för att skapa videoinnehåll omformar den digitala marknadsföringen och gör det möjligt för företag att producera varierat innehåll i stor skala och behålla konkurrenskraften.

AI-verktyg för skapande av videoinnehåll: Pika Labs

Skapa AI-genererade videor med Pika

Pika Labs är ett exempel på hur AI kan användas för att skapa videoinnehåll.

 • Konvertering från text till video: Omvandlar text till engagerande videoinnehåll.
 • Bild-till-videokapacitet: Förvandlar bilder till dynamiska videosekvenser.
 • Hyperrealistiska videor: Skapar verklighetstrogna videor för olika användningsområden.
 • Generativa konstfunktioner: Gör det möjligt att skapa unikt och innovativt videoinnehåll.
 • Samarbete inom gemenskapen: Skapar en plattform för idéutbyte och gemensamt lärande.

Pika är en blandning av teknik och kreativitet och förser företag med viktiga verktyg för att skapa innovativt videoinnehåll.

4. Automatisering av repetitiva uppgifter

Automatisering av repetitiva uppgifter framstår som en viktig AI-tillämpning i näringslivet. AI-baserade verktyg är utformade för att hantera uppgifter mer effektivt än traditionella metoder, vilket leder till ökad noggrannhet och produktivitet i olika branscher.

Denna tillämpning av AI i näringslivet innebär att man tar över rutinuppgifter som datasammanställning, skrivande av jobbannonser, screening av kandidater och utveckling av personliga utbildningsprogram för anställda.

Automatiseringen av dessa processer ökar produktiviteten, sparar tid, minskar driftskostnaderna och förbättrar kundupplevelsen.

AI-drivna chatbots kan till exempel effektivisera interaktionen med kunder genom att känna igen namn och nummer, återskapa mänskligt beteende och integrera med databaser för att automatisera rutinaktiviteter.

AI-verktyg för automatisering av repetitiva arbetsuppgifter: Xembly

Använda Xembly för att automatisera repetitiva uppgifter

Xembly hanterar denna utmaning genom att fungera som en personlig AI-stabschef i Slack och erbjuder flera funktioner:

 • Hantering av möten: Den fångar upp mötesutskrifter, sammanfattningar och anteckningar, vilket effektiviserar processen för dokumentation och uppföljning.
 • Prioritering av åtgärdsobjekt: Xembly hjälper till att prioritera uppgifter i din kalender, som djupgående arbete eller one-on-ones, vilket säkerställer att viktiga aktiviteter inte förbises.
  Smart omplanering: Verktyget lär sig dina tidshanteringsvanor och hjälper dig att planera om möten som krockar med viktiga åtgärder.
 • Block för slutförande av uppgifter: Verktyget blockerar tid i din kalender för att slutföra att göra-listor, vilket hjälper dig att behålla fokus på prioriterade uppgifter.
 • Anpassade påminnelser och schemaläggning: Xembly skickar personliga påminnelser, schemalägger dina prioriteringar och uppdaterar uppgifter i plattformar som Salesforce, Jira och Asana.

Genom att integrera Xembly i din arbetsmiljö minskar bördan av att hantera repetitiva digitala uppgifter avsevärt.

5. Optimering av verksamheten

AI-baserad optimering förändrar olika aspekter av verksamheten och omvandlar data till användbara insikter. Genom sofistikerade algoritmer kan AI-applikationer optimera olika områden som supply chain, marknadsföring och personalhantering.

Dessutom erbjuder AI-drivna beslutsstödsystem yrkesverksamma inom områden som sjukvård och finans kritiska insikter för välgrundat beslutsfattande. Optimering genom AI är avgörande för att fatta datadrivna beslut som ökar effektiviteten och produktiviteten i affärsverksamheten.

AI förbättrar hanteringen av affärsprocesser i olika branscher och underlättar projekt-, uppgifts- och tidshantering.

AI-verktyg för affärsoptimering: ClickUp

Använda ClickUp för att optimera affärsprocesser

ClickUp är ett heltäckande verktyg som symboliserar AI:s roll i affärsoptimering.

 • Anpassade vyer: Möjliggör flexibel organisering och visualisering av arbetet.
 • Hantering av uppgifter: Erbjuder robusta funktioner för att skapa, schemalägga och tilldela uppgifter.
 • Processhantering: Innehåller mallar för checklistor och funktioner för hantering av mål och agila processer.
 • Tidshantering: Tillhandahåller verktyg för schemaläggning, kalenderhantering och spårning av milstolpar.

ClickUps många funktioner ökar produktiviteten på arbetsplatsen genom att förenkla och automatisera olika arbetsprocesser och visar på AI:s förmåga att optimera affärsverksamheten.

6. Coachning och uppföljning

AI:s tillämpning inom coachning och uppföljning förbättrar avsevärt medarbetarnas prestationer och utveckling.

AI-system är utformade för att ge feedback i realtid och personlig coachning baserat på medarbetarnas agerande och prestationsmätningar. Systemen guidar medarbetarna genom processer, identifierar förbättringsområden och erbjuder skräddarsydd coachning för att öka kompetensen och produktiviteten. Återkopplingen i realtid är avgörande eftersom den möjliggör omedelbar justering och förbättring av medarbetarnas prestationer.

AI:s förmåga att anpassa coachningen efter varje medarbetares unika styrkor, svagheter och inlärningsstilar är omvälvande och säkerställer att varje individ får den mest effektiva vägledningen.

Genom att analysera medarbetarnas prestationer och handlingar ger AI insikter för optimering av affärsprocesser, vilket bidrar till organisationens övergripande produktivitet.

AI-verktyg för coachning och uppföljning: Cogito

Använda Cogito för coachning och prestationsuppföljning

Cogito är ett exemplariskt AI-verktyg inom coaching och uppföljning, med fokus på att förbättra kommunikation och empati inom kundservice.

 • Feedback i realtid: Cogito analyserar aspekter av konversationer som ton, tempo och känsla, vilket ger omedelbar feedback till kundtjänstmedarbetare.
 • Personlig coachning: Systemet skräddarsyr sin vägledning för varje medarbetare och förbättrar deras kommunikationsförmåga för bättre kundinteraktioner.
 • Förbättrad kundupplevelse: Genom att förbättra kvaliteten på kommunikationen bidrar Cogito till en mer positiv och engagerande kundupplevelse.
 • Kompetensutveckling: Verktyget främjar kontinuerligt lärande och kompetensutveckling, vilket leder till förbättrad prestation och produktivitet.

Cogito visar hur AI kan användas för coachning och övervakning, särskilt i kundorienterade roller, och därigenom förbättra både medarbetarnas prestationer och kundnöjdheten i affärsverksamheten.

7. Optimering av försörjningskedjan

AI förändrar i hög grad hanteringen av leveranskedjan och förbättrar effektiviteten och noggrannheten från prognoser till realtidsövervakning. Denna omvandling drivs av AI:s förmåga att bearbeta och analysera stora mängder data, vilket leder till effektivare lagerhantering och minskade risker för överlager.

AI ger insikter om framtida efterfrågan, vilket hjälper företag att planera sina lager och sin produktion mer effektivt. Optimeringsalgoritmer effektiviserar olika komponenter i leveranskedjan, såsom transport och lagerhantering, vilket leder till kostnadsminskningar och ökad effektivitet.

Algoritmer för maskininlärning analyserar data från flera källor, identifierar trender som ligger till grund för beslut i leveranskedjan och gör det möjligt för företag att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsvillkor och kundpreferenser. Realtidsövervakning genom AI-system ger omedelbara insikter, vilket möjliggör snabba reaktioner på störningar i leveranskedjan.

AI-verktyg för optimering av leveranskedjan: Elementum

Använda Elementum för hantering av försörjningskedjan

Elementum är ett AI-drivet verktyg som förbättrar hanteringen av leveranskedjan och erbjuder:

 • Omfattande hanteringssvit: Innehåller funktioner för planering, drift, produktion och distribution.
 • Samarbete och övervakning i realtid: Möjliggör teamsamarbete och lagerspårning i realtid.
 • AI-drivna prognoser: Använder AI för att förutsäga leveransbehov och optimera lagernivåer.
 • Datadrivet beslutsfattande: Underlättar välgrundade beslut med AI-genererade insikter för bättre effektivitet i leveranskedjan.

Elementum representerar hur AI kan effektivisera komplexa distributionskedjor och göra företagen mer informerade, effektiva och anpassningsbara i sin hantering av distributionskedjan.

8. Förbättring av HR-funktionerna

AI-system förbättrar HR-tjänsterna genom att avsevärt förbättra effektiviteten och beslutsprocesserna. Genom att automatisera olika uppgifter gör AI det möjligt för HR-teamen att fokusera på mer strategiska aspekter av sin roll.

AI hjälper till att utforma platsannonser som attraherar en mångfald av kandidater, granska CV:n för att göra en korrekt bedömning av kvalifikationerna och skapa personliga utbildningsprogram som är skräddarsydda efter medarbetarnas prestationsdata.

Inom prestationshantering följer AI upp mätvärden, ger feedback i realtid och identifierar trender för effektivare medarbetarutvärderingar. Dessutom analyserar AI data om medarbetarnas engagemang för att förutsäga risker för personalomsättning och föreslår åtgärder för att förbättra kvarhållandet. Genom att integrera AI i HR-avdelningen kan man inte bara effektivisera processerna utan också skapa en mer engagerad och effektiv personalstyrka.

AI-verktyg för personaladministration: JuiceBox

Använda JuiceBox för välgrundade HR-beslut

JuiceBox är en programvara för affärsintelligens som använder AI för välgrundat beslutsfattande inom HR:

 • Automatiserad datainsamling: Effektiviserar processen för att sammanställa data från olika källor, t.ex. medarbetarregister och prestationsbedömningar.
 • Sammanhängande berättelser och rapporter: Omvandlar komplexa dataset till lättförståeliga berättelser och rapporter.
 • Insiktsfulla trender och mönster: Avslöjar viktiga trender i personalens prestationer, engagemang och tillfredsställelse med hjälp av naturlig språkbehandling.
 • Anpassningsbara funktioner: Erbjuder alternativ som KPI-övervakning, styrkort för anställda och benchmarking baserat på användarnas behov.

JuiceBox är ett exempel på hur AI kan förbättra HR-rutiner genom att ge insikter som påverkar strategier för personalhantering. AI:s förmåga att förenkla dataanalysen och ge användbara insikter gör den till ett värdefullt verktyg för HR-team som vill basera sina beslut på tillförlitliga data.

9. Cybersäkerhet för företag

AI spelar också en avgörande roll för att förbättra cybersäkerheten inom företag. AI-drivna cybersäkerhetslösningar är avgörande för att effektivt övervaka IT-miljöer, upptäcka avvikelser, förhindra bedrägerier och skydda känsliga data.

Dessa lösningar har en mängd fördelar, som att identifiera oförutsedda säkerhetshot, förfina sårbarhetshanteringen och påskynda upptäckts- och svarstider. AI inom cybersäkerhet hanterar effektivt stora datamängder och använder algoritmer för maskininlärning för att analysera datamängder i realtid, snabbt hitta avvikelser och förutsäga potentiella hot.

Dessutom automatiserar AI rutinmässiga säkerhetsuppgifter, ökar förmågan att reagera på incidenter och ger insikter som kan användas för att stärka säkerheten, vilket säkerställer ett mer robust och proaktivt försvar mot cyberhot.

AI-verktyg för cybersäkerhet: Crowdstrike Falcon

Crowdstrike Falcon, med ett AI-baserat detektionssystem

Crowdstrike driver säkerhetssystemet Crowdstrike Falcon, med ett AI-baserat detektionssystem och avancerade cybersäkerhetsverktyg.

 • Nästa generations antivirusprogram (NGAV): Molnbaserat antivirusverktyg mot ett brett spektrum av attacker, från vanlig skadlig kod till sofistikerade hot, utan att förlita sig på signaturer eller omfattande infrastruktur.
 • Endpoint Detection and Response (EDR): Övervakar kontinuerligt aktiviteten på slutpunkterna och tillhandahåller detaljerade analyser för att upptäcka och förebygga hot samt påskynda säkerhetsarbetet.
 • Kriminalteknik: Erbjuder robust forensisk datainsamling för djupgående analys av cybersäkerhetsincidenter och bedömningar av kompromisser.
 • Hantering av brandväggar: Förenklar och centraliserar verkställandet av brandväggspolicyer, vilket förbättrar skyddet mot nätverkshot med omedelbar synlighet.

Crowdstrike Falcon använder UEBA (user and entity behavior analytics) och är utrustad för att hantera nolldagsattacker. Den spårar all aktivitet på slutpunkter, observerar användarbeteende, övervakar systemdrift och upprättar baslinjer för regelbunden aktivitet.

10. Intelligenta system för beslutsstöd

Intelligenta beslutsstödsystem revolutionerar olika yrkesområden, inklusive hälso- och sjukvård, finans och forskning, genom att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning för förbättrat beslutsfattande.

Inom sjukvården hjälper dessa system läkare med diagnostik, behandlingsplaner och att förutsäga patientresultat genom att analysera medicinska data.

Inom finanssektorn granskar beslutsstödsystem finansiella poster för att upptäcka oegentligheter och ge handlingsbara rekommendationer för att förbättra det finansiella resultatet eller efterlevnaden.

Inom forskningen spelar de en avgörande roll när det gäller att sålla bland vetenskapliga data och vägleda forskare mot potentiella genombrott och nya forskningsvägar.

AI-verktyg för beslutsstödsystem för intelligens: Athenic AI

AI-verktyg för beslutsstödsystem för intelligens: Athenic AI

Athenic AI, tidigare AskEdith, revolutionerar dataanalysområdet för team som är uppslukade av grafer och mätvärden. Detta företagscentrerade verktyg förenklar dataanalysen så att teamen kan fokusera på datainsikter snarare än på att skapa kalkylblad och tabeller.

Athenic AI förbättrar dataanalysen med sina intuitiva funktioner:

 • Självbetjäning för analys: Förenklar tillgången till produkt- och marknadsdata.
 • Anpassningsbar instrumentpanel: Integrerar flera grafer i en vy.
 • Kohortanalys med värmekartor: Visualiserar trender för produktdata och kundbeteende.
 • ERP-rapportering: Tillåter frågebaserad åtkomst till företagsomfattande data.

Athenic AI:s metod för dataanalys sparar tid och ger viktiga insikter som underlättar strategiska affärsbeslut.

Slutsatsen om de bästa AI-applikationerna för företag

AI:s växande roll i näringslivet visar på en anmärkningsvärd utveckling mot en mer innovativ, effektiv och intelligent verksamhet. AI kan användas för allt från att automatisera repetitiva uppgifter till att optimera leveranskedjor och förbättra cybersäkerheten – tillämpningarna är många och omvälvande.

Dessa AI-appar och exempel på artificiell intelligens inom olika sektorer visar AI:s mångsidiga kapacitet och vad AI kan göra för företag i alla storlekar.

I synnerhet för småföretag är AI-applikationer en inkörsport till att konkurrera på större marknader genom att jämna ut spelplanen. Oavsett om det handlar om att förstå hur man använder AI i verksamheten för att fatta bättre beslut eller utnyttja artificiell intelligens för strategiska fördelar, omformar de bästa AI-applikationerna i verksamheten hur företag arbetar. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kommer den att få ännu större inverkan på företagens effektivitet, innovation och framgång.

Vanliga frågor om AI-applikationer som kan utnyttjas av företag

Vilken är den vanligaste AI-tillämpningen i dagens näringsliv?

Vilka är de praktiska tillämpningarna av AI och maskininlärning i näringslivet?

Hur många företag använder AI för närvarande?

I vilken sektor används AI mest?

Vad är framtiden för AI inom näringslivet?

Alex McFarland
AI journalist

Alex är skaparen av AI Disruptor, ett AI-fokuserat nyhetsbrev för entreprenörer och företag. Vid sidan av sin roll på Techopedia är han huvudskribent på Unite.AI och samarbetar med flera framgångsrika startups och VD:ar i branschen. Med en examen i historia och som en amerikansk expat i Brasilien erbjuder han ett unikt perspektiv på AI-området.