Datahantering

Datahantering är processen att samla in, lagra, organisera och underhålla data på ett strukturerat och effektivt sätt för att säkerställa att de är korrekta, säkra och tillgängliga för olika ändamål. Den omfattar en rad aktiviteter och metoder som syftar till att hantera data under hela dess livscykel, från skapande eller förvärv till bortskaffande eller arkivering.

Lär dig en datahantering term

Image for Jessica Eng
Jessica Eng
Casino & kryptoexpert
Image for Lucas Wallman
Lucas Wallman
Casinoexpert
Image for Benny Sjölind
Benny Sjölind
Finans & kryptoexpert
Image for Simon Pålsson
Simon Pålsson
Finans & casinoexpert
Image for Christian Roupé
Christian Roupé
Krypto & casinoexpert
Visa mer