Varför oss?

EU inför världens första omfattande AI-lagstiftning

Viktiga noteringar

  • EU har antagit världens första omfattande regelverk för AI.
  • I AI Act införs en riskbaserad metod för att kategorisera AI-tillämpningar.
  • Den här lagstiftningen positionerar EU som en global ledare när det gäller att sätta AI-standarder.

EU-parlamentet godkänner den banbrytande AI-lagen och fastställer ett globalt riktmärke för AI-reglering.

I ett historiskt steg som kan komma att forma framtiden för artificiell intelligens globalt har Europeiska unionen godkänt världens första heltäckande regelverk för styrning av system för artificiell intelligens (AI).

Med överväldigande stöd antogs den nyligen antagna AI-lagen av Europaparlamentet den 13 mars. Den fastställer ett riskbaserat tillvägagångssätt för att reglera AI-teknik inom 27-nationsblocket.

Lagen kategoriserar AI-applikationer i olika risknivåer. Dessa sträcker sig från oacceptabel risk, som motiverar ett direkt förbud, till hög, medelhög och låg risk. Syftet med detta system är att hitta en balans mellan att främja innovation och att skydda grundläggande rättigheter och konsumentsäkerhet.

Den banbrytande lagstiftningen har varit på gång sedan 2021. Den seglade igenom parlamentet med 523 röster för, 46 emot och 49 nedlagda röster. Lagen kommer att träda i kraft i slutet av maj, med förbehåll för Europeiska rådets slutliga godkännande.

EU-tjänstemän hyllade lagen som ett bevis på Europas ledarskap när det gäller att sätta globala standarder för framväxande teknik.

“Europa är nu en global standardsättare inom AI”, förklarade Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden.

Roberta Metsola, Europaparlamentets talman, lovordade lagen som “banbrytande”. Hon menade att den skulle “möjliggöra innovation samtidigt som grundläggande rättigheter skyddas”.

Även om antagandet av lagen är en viktig milstolpe, kommer dess verkliga inverkan att bero på dess genomförande, som förväntas inledas 2025.

EU är inte ensamt i sin strävan att reglera AI. Förra året höll den amerikanska kongressen utskottsförhör och lade fram många lagförslag för att ta itu med de upplevda hoten från AI. I november förra året visade Storbritannien sitt engagemang för att hantera AI-hot genom att anordna världens första toppmöte om AI-säkerhet i London.

EU:s AI-lag kan fungera som en blåkopia för andra länder och regioner som brottas med utmaningarna att reglera AI.

Franklin Okeke
Teknikjournalist

Franklin är författare och teknikjournalist med över sju års erfarenhet av IT. Han kommer från en mjukvaruutvecklingsbakgrund och hans expertis ligger i allt som rör cybersäkerhet, AI, cloud computing och IoT. Förutom Techopedia har Franklins arbete presenterats i många tekniska publikationer som TechRepublic, The Register, TechInformed, och Moonlock. Förutom att han har en magisterexamen i cybersäkerhet och mänskliga faktorer från Bournemouth University, har han två publicerade böcker och fyra akademiska artiklar till sitt namn. När han inte läser eller skriver tränar Franklin antingen på ett boxningsgym eller spelar piano.