Ansvarsfullt spelande

Sveriges spelmarknad fortsätter att växa i popularitet och en stor del av den svenska befolkningen ägnar sig nu åt spel om pengar på regelbunden basis. Det har också aktualiserat vikten av ansvarsfullt spelande. Att ta ansvar för sitt spelande och spela på lagom nivå är viktigt för att spelupplevelsen ska vara positiv.

I Sverige finns det ett antal olika verktyg som hjälper dig att spela ansvarsfullt. Denna guide kommer att titta närmare på ansvarsfullt spel, spelansvar och hur spelmarknaden fungerar på det här området idag.

Våg med spelmarker en klocka och pengar mot en bakgrund av spelbord vid texten Guide för att spela ansvarsfullt.

Vad menas med ansvarsfullt spelande?

I grunden handlar ansvarsfullt spelande om att spela på en nivå som är hanterbar. Att spela om pengar innebär alltid en risk och därför bör man inte spela på ett sätt som riskerar att leda till negativa konsekvenser på livet i övrigt. Det brukar egentligen summeras i ett antal principer som är viktiga för att man ska kunna anses spela ansvarsfullt.

Grundprincipen handlar om att aldrig spela för pengar som man inte har råd att förlora. Genom att bara spela för pengar som man har råd att förlora tar man inga för stora risker. Dessutom bör man spela för att det är roligt och inte på ett destruktivt sätt. En annan grundläggande princip för att öka det egna spelansvaret är att sätta upp en budget, för att på så sätt se till att man inte spelar för mycket under en viss period eller över tid.

Spelberoende och att känna igen tecken

För många finns det en inneboende skam i att vara spelberoende eller på andra sätt ha problem med sitt spelande. Det är viktigt att vara självkritisk om sitt eget spelande, för att säkerställa att man spelar på ett ansvarsfullt sätt som inte riskerar att leda till negativa konsekvenser som påverkar en själv eller omgivningen.

För egen del kan man se till att försöka känna igen olika tecken på spelberoende. Det är tecken som även omgivningen kan vara uppmärksamma på, för att se till att ingen närstående hamnar i ett spelberoende. Om någon har problem med spel behöver man prata med personen om det och se till att den får hjälp.

Det finns ett antal olika tecken på att du själv eller någon i din omgivning är spelberoende. Låt oss titta närmare på några varningssignaler som kan vara nyttiga att känna till.

Jagar förlusterSpel utan glädjeLån av pengarSpel på alla typer av spelformerLögner

Ett vanligt tecken på att man är spelberoende är att man börjar jaga förluster. Det innebär att man försöker vinna tillbaka pengar man har förlorat, snarare än att spela för att det är roligt eller spela med ett långsiktigt tänk. Om man spelar för kortsiktiga vinster och försöker reparera kortsiktiga förluster finns det en risk att man antingen redan är eller riskerar att bli spelberoende.

Ett annat tecken på att man är spelberoende eller har problem med sitt spelande är att man inte längre känner någon glädje när man spelar. Snarare spelar man för att man känner sig tvungen att göra det eller för att man har en rutin att göra det. När spelandet inte längre är lustfyllt finns det en risk att man har fastnat i ett destruktivt spelmönster utan spelansvar.

Har du eller någon i din närhet haft behov av att ta ett lån för att klara av de vardagliga kostnaderna i livet? Det är ett stort varningstecken som kan betyda att man är spelberoende och har spelat för pengar som man inte har råd att förlora. Då försöker man reparera hålet på sparkontot med ett lån.

Det här är ett beteende som i värsta fall riskerar att bli återkommande och försätta personen i stora problem.

Ett annat tecken på att en person kan vara spelberoende är att man söker sig till spelets spänning inom många olika områden. Att prova på olika spelformer behöver inte vara ett tecken på att man har problem med spel, men om man spelar om pengar på allt som går att få tag i och spelar utan att egentligen känna till spelformen kan det vara ett varningstecken.

Är du orolig för att någon i din närhet har fastnat i ett spelmissbruk och har problem med spelberoende? Det kan vara svårt att få upp ögonen för problemet, eftersom många spelberoende är duktiga på att dölja sina problem. Det kan bland annat ha att göra med den skam som man känner för att ha utsatt sig själv för problemen.

Ett stort varningstecken som är viktigt att försöka hålla koll på är om någon i din närhet återkommande ljuger, framför allt om pengar och saker kopplade till spel. Då kan det vara värt att kontrollera att personen inte är spelberoende.

Därför blir man spelberoende

Att vara spelmissbrukare och ha ett aktivt spelberoende är en situation som på många sätt liknar andra missbruk. Den som sedan tidigare har en missbruksproblematik ska därför vara vaksam för spel om pengar, eftersom man då löper en större risk att fastna för spel på ett ohälsosamt sätt.

Samtidigt är spelberoende individuellt och det kan både arta sig och bero på mängder av olika sätt och saker. Det finns personer som blir spelberoende redan tidigt, medan andra utvecklar sitt spelberoende senare i livet. Det kan ha att göra med både direkta och indirekta faktorer, men också helt utomliggande faktorer som egentligen inte är kopplade till spelandet i sig.

Låt oss titta på några vanliga förklaringar till att människor fastnar i ett spelberoende och därmed behöver vara extra noga med att spela ansvarsfullt.

Problem med ekonominPsykisk ohälsaTristess och kicksökandeRiskkonsumtion av alkohol

Att ha ekonomiska problem innebär en stor stress och den som befinner sig en ekonomiskt utsatt position löper därmed större risk att fastna i ett destruktivt beteende. Spelberoende är en sådan sak, där man hoppas lösa sina ekonomiska bekymmer genom att vinna pengar, trots att spel om pengar bygger på en stor portion tur.

Spelberoendet och problemen med ekonomin blir självförstärkande effekter, där mer spelande och större förluster gör ekonomin ännu värre, vilket i sig kan trigga spelberoendet ytterligare.

Problemet med psykisk ohälsa bland den svenska befolkningen är väldokumenterat och det finns kopplingar mellan spelberoende och sämre psykisk hälsa. Den som har problem med psykisk ohälsa kan befinna sig i riskzonen för att också utveckla ett spelberoende. Det kan exempelvis handla om att spelandet blir en tillflyktsort när annat i livet känns jobbigt, tråkigt eller på andra sätt betungande.

En annan riskfaktor för att bli spelberoende är om man är en kicksökande personlighet, som har svårt med tristess och som vill att saker ska hända hela tiden. Om man har spel som sin last kan det vara svårt att hitta en lagom nivå att spela. Spelansvaret är extra viktigt om man vet att man har en tendens att söka kickar i livet.

Det är inte alltid som spelberoendet i sig är själva grundproblematiken, utan det finns fall där spelberoende människor snarare har ett annat eskalerande missbruk som gör att andra delar i livet också påverkas.

Den som har problem med alkohol kan exempelvis vara mer benägen att ta risker, exempelvis när man spelar om pengar. Det kan i sig vara en form av spelberoende, men det kan också arta sig som att beroendet utvecklar sig med tiden efter att personen har förlorat pengar och fastnar i en tvångskänsla av att försöka vinna tillbaka pengarna.

Hur många är spelberoende? Statistik om spelmissbruk i Sverige

Enligt Folkhälsomyndigheten är cirka 3-4 procent av den svenska befolkningen mellan 16-18 år spelberoende eller har spelproblem i någon grad. Tillsammans med Spelinspektionen har Folkhälsomyndigheten ansvaret att försöka förebygga spelberoende bland Sveriges befolkning, där kartläggning av problematiken är en viktig del av det arbetet.

Tabell över andel svenskar med riskabelt spelande i olika åldersgrupper totalt och uppdelat på kön 2022.
Andel med riskabelt spelande i olika åldersgrupper totalt och uppdelat på kön, 2022 (HLV). Källa: folkhälsomyndigheten

Problemet med spelberoende är betydligt större i den manliga delen av befolkningen, där 6 procent av Sveriges män i vuxen ålder är spelberoende eller lider av spelproblem i någon grad, medan endast 1 procent av kvinnorna räknas in i samma kategori. Det är i åldersgruppen 16-29 år som spelproblematiken är mest påtaglig, med totalt 5 procent av ungdomarna i den åldern som lider av spelproblematik.

Just arbetet med att motverka spelproblem hos unga människor är en viktig del av det förebyggande arbetet kring spelberoende i Sverige. enligt socialtjänstlagen ska kommuner aktivt arbeta för att problem med spel om pengar bland unga personer ska motverkas.

Vad man också har kunnat se är att det primärt är unga killar som har problem med spel. Problemen kan börja redan innan myndighetsåldern, men samtidigt noteras en tydlig ökning efter 18 års ålder. Då är det tillåtet att spela om pengar på den svenska spelmarknaden och tillgängligheten på legala spelformer blir med andra ord väsentligt mycket större, framför allt på dagens digitala spelmarknad där det enda som behövs är en smartphone för att kunna spela om pengar.

Unga människor är med andra ord en av de största riskgrupperna för att drabbas av spelberoende, men det finns också andra samhällsgrupper som är överrepresenterade när det kommer till riskabelt spelande om pengar. Exempelvis är spelproblematik vanligare bland svenskar som bara har en förgymnasial eller gymnasial utbildning, men som saknar en eftergymnasial utbildning.

När man talar om spelberoende brukar man också betona att medberoende är en annan kategori att hålla ögonen på. Att vara medberoende innebär att man lever nära någon som har en beroendeproblematik, och att det kan drabba en själv också. Enligt Swelogs undersökning från 2021 är det 130 000 personer i Sverige som delar hushåll med någon som har problem med spel. 40 000 av dessa medberoende personer är barn.

Sverige som land och samhälle arbetar samtidigt intensivt, på många olika sätt och på många olika nivåer inom den offentliga förvaltningen, med att förebygga problemspelande och hjälpa personer som har problem med spel. Det sker både på kommunal och statlig nivå. Exempelvis hjälpte socialtjänsten cirka 700 personer med spelmissbruk under 2022.

Dessutom bygger systemet på Sveriges spelmarknad på ett licenssystem, där alla operatörer som erbjuder spel om pengar måste ha en godkänd licens från Spelinspektionen. Inom ramarna för spellagen finns det krav på alla operatörer att legitimera alla sina kunder, samt inte tillåta några avstängda spelare att spela om pengar.

Skärmbild på svenska Spelpaus.
Avstängningstjänsten Spelpaus.se för att blockera sig från casinon.

Spelpaus är nämligen en tjänst som ger alla svenska medborgare chansen att stänga av sig från allt licensierat spel om pengar i Sverige. En avstängning är bindande och går inte att upphäva i förtid, utan kommer att löpa på under den tidsperiod som man själv har angett vid avstängningstillfället. Spelpaus bygger också på att man stänger av sig själv. Därför är det viktigt att hålla koll på tecken som kan avslöja att man lider av spelproblematik. Att stänga av sig själv via Spelpaus kan vara ett bra sätt att ta spelansvar.

Enligt Spelpaus egen statistik är över 100 000 svenska medborgare avstängda från spel i Sverige.

8 Tips – Så spelar du mer ansvarsfullt

Ett timglas fyllt med spelkort, marker och pengar, med texten Techopedias tips för ansvarsfullt spelande.

Att spela ansvarsfullt handlar i grunden om att spela på en rimlig nivå, utan att ta några risker som kan påverka ens vardagliga liv negativt. Spel ska i grunden vara roligt, samtidigt som det kan vara en chans att tjäna lite extra pengar. Men att spela på ett destruktivt sätt är motsatsen till att ta spelansvar.

Det finns personer som upplever det svårt att veta hur man ska spela mer ansvarsfullt och hur man ska ta sitt spelansvar. För att främja ansvarsfullt spel har vi tagit fram åtta olika tips som värnar en ansvarsfull spelmiljö på Sveriges spelmarknad.

1. Var medveten om dina riktiga odds och RTP

En viktig faktor för att spela ansvarsfullt är att känna till hur spel om pengar fungerar i praktiken och hur mekaniken bakom hänger ihop. Huset har alltid en fördel och spelbolag som erbjuder antingen betting, casino, poker eller andra spelformer om pengar gör det i vinstdrivande syfte.

Det innebär inte att man som spelare står inför en omöjlig utmaning när man försöker vinna pengar, men det innebär att spelbolaget har ett försprång. Därför bör man exempelvis känna till sina riktiga odds när man spelar. Det enklaste sättet att räkna är med hjälp av RTP (Return to Player), ett begrepp från engelskan som översätts till återbetalningsprocent på svenska.

RTP är ett mått som anger hur stor del av insatserna som betalas tillbaka till spelarna i form av vinster. Ju högre RTP, desto större procentuell del av den totala insatspotten blir vinster. Återbetalningsprocenten ligger alltid under 100% för att spelbolaget ska bli vinstdrivande. Som spelare är det en bra idé att känna till detta, för att kunna anpassa sitt spelande och sina insatser efter förutsättningarna.

2. Sätt en budget från start

Ett viktigt tips för att spela på en lagom nivå är att sätta en spelbudget. Det bästa är att sätta en budget redan innan man börjar spela. På den svenska spelmarknaden är licensierade operatörer skyldiga att erbjuda alla sina spelare möjligheten att sätta en bindande budget på spelkontot.

Budgeten kan vara begränsad till dygnet, veckan eller månaden. Genom att på förhand bestämma vilka insatser och vilken spelkassa man ska disponera över under den bestämda tidsperioden säkerställer man att inga onödiga risker tas. Spelbudgeten handlar i grunden om att begränsa eventuella förluster, för att se till att man inte börjar jaga förluster eller spelar för pengar som man inte har råd att förlora.

Det bästa är att använda sig av spelbolagens egna verktyg för spelbegränsningar, men det är viktigt att sätta en egen spelbudget också. Många spelare använder sig av flera olika spelkonton hos olika operatörer. Då behövs det en övergripande spelbudget för att man ska ha full koll på spelandets omfattning.

3. Utnyttja tillgängliga spelgränser

Spelbolag på Sveriges spelmarknad är skyldiga att tillhandahålla verktyg som låter spelaren sätta egna spelgränser, exempelvis för insättningar och förluster. Det är ett effektivt sätt att begränsa det egna spelandet för att hålla det inom rimliga ramar.

 • Insättningsgräns: Begränsa hur mycket pengar en spelare kan sätta in under samma dag, vecka och månad. Gränserna är förutbestämda av dig och hjälper till att hålla spelandet på en sund nivå.
 • Förlustgräns: Fungerar på liknande sätt som en insättningsgräns, men är kopplat till hur saldot förändras på spelkontot. Det går därmed att ställa ett visst belopp, som då blir maximalt hur mycket som får förloras på kontot. När förlustgränsen uppnås går det inte att placera några nya spel med överskridande insatser.
 • Tidsgräns: Det är också möjligt att göra tidsmässiga begränsningar av spelandet på ett specifikt spelkonto. Då ställer man in hur lång tid man får vara inloggad och aktiv på sajten.

4. Håll koll på tiden

Många som uppskattar att spela om pengar använder sig av flera olika spelkonton och spelar flera olika typer av spel. För att vara säker på att man inte spelar på ett oansvarsfullt sätt är det bra att begränsa tiden man spelar. För att kunna göra det behöver man hålla koll på tiden.

Att spela ohälsosamt mycket kan innebära att man försakar andra saker i livet, exempelvis sömn eller näringsintag. Om man spelar så mycket att man inte hinner med andra saker i livet kan det vara ett varningstecken att ta på allvar. Det är viktigt att hålla koll på tiden, för att hitta en lagom nivå på sitt spelande.

5. Spela endast för nöjes skull

Ett av de viktigaste tipsen för att spela ansvarsfullt är att spela av rätt anledning. Det ska vara roligt att spela, även om man riskerar pengar när man spelar. Om man spelar för nöjes skull och med fokus på att ha roligt när man spelar minskar man risken att spela oansvarsfullt.

Samtidigt är alla människor olika och det går inte att säga vilka spelformer, vilken nivå av spelande eller vilket spelupplägg som är det rätta. Det gäller att lyssna på sig själv, för att på så sätt veta vad som är roligt. Men att spela med det huvudsakliga målet är att ha roligt är väsentligt när man ska spela på ett ansvarsfullt sätt.

6. Jaga inte förluster

Uttrycket jaga förluster syftar till att försöka vinna tillbaka pengar som man har förlorat tidigare. Det är ett farligt sätt att spela om pengar på, eftersom det riskerar att göra en mer riskbenägen och mindre analytisk när man placerar sina insatser. Den som jagar förluster upplever ofta ekonomisk stress, som gör ens omdöme mindre pålitligt.

Att sätta en spelbudget, hålla koll på tiden och endast spela för nöjes skull kommer göra det enklare att hantera motgångar när man spelar. Om man förlorar mycket på kort tid bör man därför ta en paus från spelandet, för att komma tillbaka med ny energi och nytt fokus när man spelar igen.

Ett bra tips för att inte jaga förluster är helt enkelt att sluta spela för dagen eller för resten av veckan när man har förlorat några gånger på rad, eller för större belopp. Då kommer man att ha större chanser att vinna nästa gång, eftersom man inte låter sig påverkas av stressen på samma sätt.

7. Spela inte när du är känslomässigt påverkad

Det är aldrig bra att ta viktiga beslut när man känslomässigt påverkad, oavsett vad det kan tänkas vara för känslor och vad som ligger bakom känslorna. Därför är det rekommenderat att inte spela när man är känslomässigt påverkad. Det riskerar nämligen att göra en mer omdömeslös och riskbenägen, två saker som inte är lämpliga när man ska spela om pengar.

Det spelar egentligen ingen roll om man är glad och upprymd, eller ledsen och mår dåligt. Den typen av kraftiga känslor kan förändra ens personlighet för stunden och göra att man inte riktigt kan ta sansade beslut. Det är inte att spela ansvarsfullt när man spelar samtidigt som man är känslomässigt påverkad.

6. Ta nödvändiga pauser

Det är alltid högst relevant att ta nödvändiga pauser från spelandet. Detta för att man inte ska fastna i ett negativt spelmönster, där man spelar hela tiden och har svårt att hålla fokus under tiden som man spelar om pengar.

Att ta nödvändiga pauser från spelandet handlar både om att ta paus samma dag som man spelar, exempelvis för att gå ut och andas in lite frisk luft, eller titta bort från skärmen en stund. Men det handlar också om att i ett längre perspektiv ta dagar, veckor eller månaders paus från spelandet om man känner att man inte längre spelar av rätt anledningar.

Lyssna på kroppen och ta in kroppens signaler om hur den mår. Att göra någonting annat eller pausa en stund kan vara ett bra sätt att ladda batterierna och få ny energi. Det minskar risken att fastna i ett skadligt spelbeteende.

Två sätt att blockera dig själv från casinon

Har du tankar på att blockera dig själv från casinon? Det finns två olika sätt att stänga av sig själv från spel om pengar. Antingen tar man kontakt med operatören eller använder man sig av ett externt verktyg som innebär att man stänger av sig på hela den nationella spelmarknaden.

1. Direkt via sajten

Det kan finnas tillfällen när man inte längre vill vara kund hos ett casino eller spelbolag, utan vill avsluta sitt konto och blockera sig själv från att vara aktiv på sajten. Då kan man ta kontakt direkt med sajten för att be dem stänga ner kontot.

 • Kontakta kundtjänsten: Det vanligaste sättet att avsluta ett spelkonto på är genom att ta kontakt med kundtjänsten. Du kan behöva besvara på ett par kontrollfrågor och legitimera dig för att bekräfta avstängningen, men om du tar kontakt med kundsupporten kan de hjälpa dig att avsluta kontot.
 • Gå in på dina kontoinställningar: En del operatörer erbjuder spelare möjligheten att stänga av sig själva och avsluta sina spelkonton direkt via kontoinställningarna. Då behöver man vara inloggad för att kunna bekräfta nedstängningen av kontot.

2. Genom externa plattformar

Både i Sverige och internationellt finns det ett antal externa plattformar som hjälper spelare att stänga av sig själva från spel. Då bekräftar man sin egen avstängning och blockerar därmed sig själv från att spela hos alla casinosajter som lyder under respektive system. På Sveriges spelmarknad heter tjänsten Spelpaus.

Låt oss titta närmare på olika externa plattformar för självavstängning från spel om pengar.

Blockeringsplattform Pris Antal blockerade casinosidor Fördelar Nackdelar
Spelpaus Gratis 100+
 • Enkelt att använda
 • Gäller allt licensierat spel i Sverige
 • Helt gratis
 • Inga avstängningar kan hävas i förtid
 • Gäller endast svenska operatörer
Gamban 24,99 £ per år 1 000+
 • Blockerar operatörer över hela världen
 • 7 gratis provdagar som ny kund
 • Finns till både Android och iOS
 • Gamban är inte kostnadsfritt
 • Blockerar även tradingtjänster
Gamblock Beroende på abonnemang 1 000+
 • Blockerar operatörer över hela världen
 • GamBlock blockerar också gambling via proxys
 • Egna versioner för Samsung, iOS, Android och Windows
 • Tjänsten är inte gratis
Betblocker Gratis 85 700+
 • Gratis för alla i hela världen
 • Du behöver inte registrera dig
 • Blockerar operatörer över hela världen
 • Krävs att programmet är installerat på din enhet för att det ska fungera

Hjälporganisationer som kan hjälpa vid spelberoende

Att ha problem med spel är en form av missbruk som kräver hjälp från experter. Att söka sig till hjälporganisationer eller sjukvården är ett bra sätt att hjälpa sig själva vid spelberoende.

Hjälporganisation Kontaktvägar Språk Hur de kan hjälpa dig
Stödlinjen Chatt, telefon (020 – 81 91 00) Svenska, engelska
 • Individanpassat stöd
 • Kan hjälpa att sätta ett mål och en plan
 • Hjälper anhöriga till spelberoende
 • Erbjuder speltest för att testa spelvanor
 • Tillhandahåller informationsmaterial
Spelberoendes Riksförbund Chatt, email Svenska
 • Enskilda samtal
 • Gruppmöten
 • Självtest (DSM-5)
 • Kunskapsbank med information om spelberoende
Spelberoendegruppen Email, telefon (072 – 366 76 76), SMS (070 – 32 10 365) Svenska
 • Anonym hjälp för spelberoende och anhöriga
 • Självhjälpsgrupper på lokal nivå
 • SMS-stöd för spelberoende
Spelberoende.se Email, telefon (olika beroende på bostadsort) Svenska
 • Stödgrupper online och i 11 städer
 • Enskilda samtal digitalt eller fysiskt
 • Kunskapsbank för mer information om spelberoende
Gordon Moody (Gambling Therapy) Email, telefon (01384 241292) Engelska, franska, tyska, italienska, polska, urdu, rumänska, maltesiska
 • Olika behandlingsprogram för att hjälpa spelberoende
 • Självtest för att undersöka spelvanor
 • Hjälper anhöriga till spelberoende
Quitgamble Chatt, forum, kontaktformulär Engelska, svenska, spanska, franska, portugisiska
 • Community för spelberoende som blir medlemmar
 • Chatt, stödgrupper och forum
 • Mobilapp
 • Videokurser
Gamblers Anonymous Email Engelska, svenska
 • 12-stegsprogram
 • Digitala möten via Zoom
 • Anonym hjälp

Hur Sverige och svenska spelbolag uppmuntrar ansvarsfullt spel

Det är den svenska staten, genom den statliga myndigheten Spelinspektionen, som reglerar den svenska spelmarknaden. Det är den svenska spellagen som styr hur spelmarknaden är i Sverige, men det är Spelinspektionen som tillämpar lagen och sköter det licenssystem som hela Sveriges spelmarknad bygger på.

Inom ramarna för Spelinspektionens arbete finns det ett antal olika verktyg för att främja ansvarsfullt spelande. Dessa ålägger man licensierade operatörer att använda sig av, i ambition att skydda svenska spelare från oansvarsfullt spel.

TresekundersregelnKrav på insättningsgränsBonusbegränsningarSpelpausSynliga hjälplogotyper

En gräns för slots i Sverige, där en spin inte får vara över på mindre än tre sekunder. Detta för att motverka att man spelar för mycket på kort tid, utan att man hinner reflektera över alla förlorade insatser.

Kravet på insättningsgräns innebär att alla spelare på Sveriges spelmarknad måste ställa in personliga insättningsgränser på spelkontot i samband med att man registrerar ett nytt konto. Detta för att se till att man inte spelar över sin egen förutbestämda budget.

Sveriges bonusbegränsningar innebär att varje operatör endast får erbjuda samma kund en bonus, vid ett tillfälle. Om samma företag driver flera spelsajter får samma kund bara hämta en bonus totalt, alla sajter inräknat. Begränsningen för bonusar finns till för att motverka lockerbjudanden från spelbolag.

Ett självavstängningssystem som ger alla svenska medborgare möjligheten att stänga av sig själv från spel om pengar. Tjänsten inbegriper bara spelbolag och casinon som innehar spellicens i Sverige. Olicensierade operatörer i utlandet omfattas inte av systemet. Spelpaus är till för att spelarna på ett enkelt sätt ska kunna stänga av sig från allt licensierat spel med ett par knapptryck, snarare än att behöva stänga av sig själva via varje enskild spelsajt.

Spelinspektionen ställer krav på licensierade operatörer att synligt visa logotyper för hjälp om spelberoende. Det är logotyper för Spelpaus, Spelgränser och Självtest om spelvanor. Dessa ska länkas på alla spelsajter i Sverige, för att spelarna på ett enkelt sätt ska ha tillgång till tjänsterna.

Vanliga frågor om Spelpaus

Kan jag häva Spelpaus?

Nej, det är inte möjligt att häva en avstängning hos Spelpaus. Alla avstängningar hos Spelpaus är tidsbestämda och permanenta under den förutbestämda tidsperioden, som anges i samband med att avstängningen bekräftas av spelaren själv.

Hur vet jag när min Spelpaus går ut?

Din avstängning hos Spelpaus sträcker sig så långt som du själv har valt. Vid tillfället för avstängningen har du angett avstängningsperiod, som kan vara 1, 3, 6 eller tills vidare (minst 12 månader). Om du vill ha information om din avstängning kan du logga in på Spelpaus hemsida.

Kan jag registrera mig på Spelpaus utan BankID?

Ja, du kan registrera dig på Spelpaus utan BankID, men du behöver någon form av e-legitimation för att kunna legitimera dig mot Spelinspektionen. Mobilt BankID, BankID, Freja eID+ och Foreign eID är legitimationstjänsterna som är tillgängliga.

Fungerar Spelpaus på utländska spelsidor?

Nej, Spelpaus är ett nationellt avstängningssystem som endast inbegriper spelbolag och casinon som har en licens i Sverige. Det finns däremot utländska tjänster som fungerar på liknande sätt som Spelpaus, exempelvis Betblocker.

Hur tar jag kontakt med Spelpaus?

Du kontaktar Spelpaus genom att surfa in direkt på hemsidan. Då kan du antingen stänga av dig själv direkt via formuläret på startsidan eller logga in med din e-legitimation. Du kan också läsa vanliga frågor och svar om hur tjänsten fungerar.

Hur vi på Techopedia uppmuntrar ansvarsfullt spelande online

Vi på Techopedia tar ansvarsfullt spelande på största allvar och uppmuntrar alltid ett stort spelansvar. Vi är alltid transparenta i allt vi gör och har en policy som säger att vi aldrig marknadsför eller framhäver spel som en lösning på ekonomiska problem. Dessutom tillhandahåller vi länkar till stödorganisationer för den som upplever problem med spel och befinner sig ett spelberoende.

Vanliga frågor om ansvarsfullt spelande

Hur kan jag hjälpa någon som lider av spelberoende?

Går det att blockera casinon på mobila enheter?

Är spelgränser alltid ett krav när man spelar online?

Hur kan ett casino hjälpa mig vid spelmissbruk?

Vad är det bästa sättet att bota spelberoende?

Kan man återhämta sig från spelmissbruk?

Simon Pålsson
Finans & casinoexpert
Simon Pålsson
Finans & casinoexpert

Simon Pålsson är en skribent med gedigen erfarenhet av finans, casino och annan iGaming. Det stora intresset för digitala tjänster och upplevelser har kombinerats med skrivandet i över tio år. Simon Pålsson har också en akademisk bakgrund inom media och redaktörskap. Det genuina intresset för finans och iGaming har gjort att Simon Pålsson har en djup förståelse för mekanismerna på den digitala och globala marknaden. Det är en stor fördel när guider, recensioner och analyser ska skrivas. Fokus ligger alltid på trygga och säkra processer, med svenska spelares behov i fokus. På Techopedia kan läsare ta del av Simon Pålsson…