Grön databehandling: Hållbar teknikomställning och urban gruvdrift

Varför oss?
Viktiga noteringar

Green computing och urban mining uppmärksammas alltmer som hållbara tekniska metoder. Data visar på ökat fokus på hållbar IT, koldioxidminskning och partnerurval. Förbättrad energieffektivitet i datacenter och tillväxt på marknaderna för reparationer och renoverade telefoner tyder på en övergång till en cirkulär ekonomi. Det finns utmaningar, men att anamma dessa metoder ger miljöfördelar och affärsmöjligheter.

Teknikindustrin granskas allt hårdare i takt med att miljöutmaningarna ökar, och green computing och urban mining är två begrepp som får uppmärksamhet.

Green computing syftar till minimal miljöpåverkan i den tekniska livscykeln. Urban mining omdefinierar hanteringen av elektroniskt avfall. Tillsammans skapar de en mer hållbar digital framtid.

Den här artikeln handlar om green computing och urban mining, med fokus på statistik och de utmaningar man står inför. Den visar hur dessa strategier hanterar miljöpåverkan och hur de öppnar upp för nya möjligheter inom och utanför teknikbranschen.

Mot en grönare teknikindustri: Att omfamna grön databehandling

Enligt data från Statista som samlades in 2022 uppgav 69 % av 2 900 globala respondenter (som var IT-beslutsfattare) att hållbar IT-infrastruktur var en viktig drivkraft för deras företag.

Samma andel av de tillfrågade sa att deras företag har en plan för hantering av miljöpåverkan med avseende på växande dataanvändning och att deras organisation har åtagit sig vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser eller bli koldioxidneutrala.

Intressant nog uppfattade 68% av de tillfrågade att deras kunder krävde en minskning av koldioxidavtrycket genom åtgärder för grön databehandling.

Dessutom började 67% mäta och aktivt begränsa miljöpåverkan från sin IT-utrustning och infrastruktur. Glädjande nog uppgav 65% att de endast skulle samarbeta med IT-partners som fokuserar på att minska koldioxidutsläppen.

Detta understryker hållbarhetens ökande betydelse för den digitala sektorn.

Optimering av energianvändningen i datacenter

Ett område där betydande framsteg har gjorts är optimering av energianvändningen i datacenter. Datacenter är ökända för sin höga energiförbrukning och miljöpåverkan.

Enligt Statista rapporterade 669 IT- och dataansvariga runt om i världen en genomsnittlig årlig PUE-kvot (Power Usage Effectiveness) på 1,55 i sitt största datacenter. Datacenteroperatörer strävar efter effektivitet och vill att deras PUE-förhållande ska ligga nära 1. Även om förhållandet fortfarande är 1,55 har det förbättrats under åren och minskat från 2,50 år 2007 (-38%).

Denna förbättring understryker vikten av att optimera energiförbrukningen för att hantera de höga energikraven från digital teknik som datacenter.

Upptäcka möjligheter: Urban Mining som en viktig aspekt av Green Computing

Resan mot digital hållbarhet och green computing sträcker sig längre än till IT-infrastrukturen. Att minska det fysiska fotavtrycket från elektroniska enheter är till exempel en avgörande fråga.

Ett spännande koncept från teknikindustrin är “urban mining” – utvinning av ädelmetaller från kasserade elektroniska enheter. Detta koncept förvandlar våra hem till skattkistor med outnyttjade resurser.

Enligt rapporten “Green ICT – digital devices in households” hade nästan hälften (49 %) av alla människor i Europeiska unionen (EU) mellan 16 och 74 år gamla smartphones hemma. Om dessa oanvända enheter inte återvinns på rätt sätt utgör de en betydande miljöfara och en potentiell resursförlust.

Samtidigt visar Statistas data från 2022 att återvinning av en miljon smartphones skulle kunna återvinna cirka 35 274 pund koppar, 772 pund silver, 75 pund guld och 33 pund palladium. Trots detta låg EU:s återvinningsgrad för gamla mobila enheter på magra 10 % år 2022.

Detta understryker behovet av nya, innovativa metoder för att hantera e-avfall som ligger i linje med principerna för grön databehandling.

Att forma en hållbar framtid: Framväxten av en cirkulär ekonomi inom Green Computing

I takt med att man försöker hitta nya sätt att hantera e-avfall väntas marknaderna för reparationstjänster för elektronisk utrustning och renoverade mobiltelefoner expandera. Dessa prognoser tyder på en övergång till en cirkulär ekonomi, en grundläggande komponent i green computing.

Enligt Statista ökade den globala marknaden för reparation av elektronisk utrustning under 2022 jämfört med 2021 (från 110,9 miljarder USD till 121,7 miljarder USD; +10 %). Dessutom förväntas den nästan fördubblas mellan 2022 och 2033 (+96%; från 121,7 miljarder dollar till 238,5 miljarder dollar).

Denna trend understryker drivkraften att förlänga livslängden för elektroniska enheter, vilket minskar avfallet och begränsar nya produktionskrav.

Parallellt med denna utveckling rapporterade Statista att den globala marknaden för renoverade och begagnade mobiltelefoner förväntas mer än tredubblas mellan 2022 och 2033 (från 50,5 miljarder dollar till 172,1 miljarder dollar; +261%).

Slutsats: Hållbarhet möter digital innovation

Den digitala världens miljöpåverkan driver på behovet av hållbara tekniska metoder som grön databehandling och urban mining. Data från Statista visar på en positiv trend inom hållbar IT-infrastruktur, där beslutsfattare prioriterar koldioxidminskning och söker miljömedvetna partners. Förbättringar av energieffektiviteten i datacenter bidrar ytterligare till digital hållbarhet.

Att minska det fysiska fotavtrycket från elektroniska enheter är en kritisk aspekt där urban mining framstår som ett spännande koncept. Återvinning av ädelmetaller från kasserade enheter ger miljöfördelar, hanterar e-avfall och minskar efterfrågan på resurser. Växande marknader för reparationer och renoverade telefoner tyder på en övergång till en cirkulär, grön datorekonomi, trots utmaningar.

Teknikbranschens resa mot hållbarhet innebär utmaningar men också belöningar. Genom att anamma grön databehandling och urban mining kan branschen omvandla miljöutmaningar till möjligheter för en ljusare framtid. Att ta vara på dessa möjligheter är avgörande för branschens och planetens välbefinnande.

Maria Webb
Technology Journalist
Maria Webb
Teknikjournalist

Maria Webb är en skicklig innehållsspecialist med 5+ års erfarenhet av journalistik och är för närvarande teknikjournalist för Business2Community och Techopedia, specialiserad på datadrivna artiklar. Hon har ett särskilt intresse för AI och posthumanism. Marias journalistiska resa inkluderar 2 år som statistikjournalist på Eurostat, där hon skapade övertygande datacentrerade nyhetsartiklar, och 3 år på Newsbook.com.mt som täckte lokala och internationella nyheter.