Hur man upptäcker nästa kryptokrasch innan den inträffar: 5 tecken att hålla utkik efter

Varför oss?

Halveringen av Bitcoin (BTC) har kommit och gått, och trots den övergripande marknadssentimentet att BTC-priset skulle ha nått en ny hög nivå efter halveringen lyckades kryptovalutan inte överträffa sin tidigare uppnådda rekordhöga nivå på 72 000 $ sedan 19 april 2024.

Eftersom BTC-priset för närvarande fluktuerar till cirka 62,121 29 $ från och med 2024 april XNUMX, är investerare på utkik efter en potentiellt kommande björnmarknad.

Utveckling av BTC/USD år-till-datum.
BTC/USD utveckling från år till datum. Källa: TradingView

Hög marknadsvolatilitet, regeländringar, tekniska misslyckanden och ett allmänt negativt marknadssentiment är några av de röda flaggor som investerare ser upp till när de försöker förutsäga kryptomarknadens riktning.

Hur upptäcker du nästa kryptokrasch innan den inträffar?

Viktiga slutsatser om att upptäcka nästa kryptokrasch

  • Experter föreslår att man är vaksam på tecken på ohållbara prisökningar, onormala handelsvolymer och koncentrationsrisker, vilket kan tyda på en förestående marknadskorrigering.
  • Att hålla sig informerad om regeländringar och negativa nyheter är avgörande, eftersom de kan utlösa panikförsäljning och prisnedgångar på kryptovalutamarknaden.
  • Det är viktigt att hålla ett öga på förändringar i det allmänna marknadssentimentet, särskilt övergången från eufori till rädsla.
  • Analytiker råder investerare att förbereda sig för en potentiell björnmarknad med försiktighet.
  • Det kan handla om att vidta åtgärder för att diversifiera portföljen, använda riskhanteringsverktyg, hålla sig informerad om marknadstrender och minimera hävstångseffekten.

5 tecken på en kommande kryptokrasch

1. Hög marknadsvolatilitet

Can Picak, VD och medgrundare av DIGA Labs, noterade att i upptakten till en potentiell kryptomarknadskrasch framträder ett specifikt mönster i handelsvolymen, prisrörelsen och marknadsvärdet för kryptovalutor.

Denna trend ses ofta som en ohållbar, snabb ökning av en tillgångs pris som överträffar marknadens fundamenta och kallas ofta för en ”bubbla”.

En kraftig ökning av handelsvolymen följer när investerare flockas på marknaden på grund av rädslan för att gå miste om något (även kallat FOMO). Detta kan leda till att en tillgångs marknadsvärde växer oproportionerligt, vilket skapar en koncentrationsrisk.

Picak berättade för Techopedia:

”Slutligen bör man hålla utkik efter en ökning av handelsvolymen som inte stämmer överens med det typiska marknadsbeteendet – det kan vara en tidig varning för ökad spekulation eller manipulativa handelsmetoder, vilket kan leda till en kraftig nedgång när marknaden korrigerar sig själv.”

Investerare kan också hålla utkik efter baisseartade diagramformationer som ”head and shoulder”, tillade Wisdomises medgrundare och VD, Dr. Fardad Zand.

Exempel på ”Head and Shoulders”-mönster genom diagram.
Exempel på Head and Shoulders-mönster. Källa: TradingView

Zand berättade för Techopedia:

”Anmärkningsvärda fall inkluderar en analys från föregående år som lyfter fram ett huvud- och axelmönster och minskande volym för USDT stablecoin som potentiella varningstecken på en marknadsnedgång och ett skifte mot Bitcoin och alternativa mynt.

”Ingen enskild indikator är dock helt tillförlitlig och därför rekommenderas en omfattande analys där olika trender och mönster ingår när man försöker förutse en eventuell marknadsnedgång.”

2. Regelverksförändringar och negativa nyheter

Förändringar i regelverket är en annan indikator som kan ha stor inverkan på kryptovalutamarknadens riktning. Tillkännagivanden om strängare regler kan till exempel utlösa panikförsäljning.

Förutom regeländringar kan negativa nyheter kring en viss tillgång också tvinga kryptomarknadspriserna att sjunka, eftersom det skapar rädsla bland investerare, som ofta tenderar att agera på det, rädda för att förlora ännu mer pengar.

Yale ReiSoleil, VD och medgrundare av untrading, berättade för Techopedia:

”Negativa nyheter relaterade till en specifik kryptovaluta eller strängare regler för kryptovalutor överlag kan utlösa en utförsäljning och prisnedgång.”

3. Teknologiska misslyckanden

Tekniska misslyckanden som säkerhetsöverträdelser eller brister i blockkedjetekniken är också benägna att snabbt undergräva förtroendet hos många investerare och kan leda till utförsäljningar, noterade DIGA Labs Picak.

4. Valar och långsiktig innehavaraktivitet

Aktiviteten hos långsiktiga kryptoinnehavare och valkryptoinnehavare kan också leda till en potentiell nedgång på marknaden eftersom all aktivitet på kedjan förblir synlig inom kryptogemenskapen.

Chefen för affärsutveckling (APAC) på Keyrock, Justin d’Anethan, förklarade:

”Om en adress som innehar massiva mängder krypto överför det till börser är det synligt; om en adress som inte har rört sig på flera år och hållit sig genom en björnmarknad flyttar mynt är det synligt. När dessa beteenden äger rum betyder det antingen att priserna är så höga att de motiverar dessa långsiktiga och potentiellt mer sofistikerade spelare, eller så vet de kanske något som vi inte vet.”

5. Förändring i sentimentet

Slutligen tenderar det övergripande marknadssentimentet inom kryptovalutagemenskaper också att spela en viktig roll när man letar efter varningssignaler om en marknadskrasch är på väg att äga rum.

”När en krasch närmar sig skiftar marknadssentimentet från eufori och övertro till rädsla och panik. Investerarna blir mer oberäkneliga och drivs av känslor snarare än av fundamenta”, säger ReiSoleil på untrading.

Eftersom kryptogemenskaper drivs så starkt av sociala medieplattformar spelar sentimentet i sociala medier också en viktig roll för att analysera potentiella marknadstrender.

Flera plattformar och event trading-butiker fortsätter att övervaka sociala medieplattformar som X.com och Reddit för att mäta investerarnas uppfattning om både aktivitet och ord som används för att beskriva den aktuella situationen på kryptomarknaden.

4 Analytikertips för att förbereda sig för en björnmarknad

Så, hur kan du bäst förbereda dig för en kommande björnmarknad inom krypto?

1. Diversifiering av portföljen

Ett av de mest avgörande stegen som investerare kan vidta för att skydda sig från att förlora för mycket pengar under en björnmarknad är portföljdiversifiering, noterade DIGA Labs Picak.

Genom att sprida investeringar över olika tillgångsklasser och kryptovalutor minskar investerare riskexponeringen och riskerar att förlora mindre pengar än de skulle ha gjort om de investerade alla sina medel i en enda kryptovaluta.

Keyrocks d’Anethan tillade:

”I krypto, kanske mer än i traditionell finans, kan risken att anförtro din krypto till en central motpart – som antingen kan vara helt bedräglig eller, med bästa avsikter, försöka ge en avkastning till hävstångshandlare eller tredjepartsavkastningsgeneratorer – vara ett farligt upplägg.

”Här, som med allt, är det värt att inte lägga alla dina ägg i en korg. Och detta gäller för “varma” plånböcker och decentraliserade plattformar som i sig fortfarande är mottagliga för smarta kontraktsrisker, hackningsrisker eller operativa missöden.

Förutom att diversifiera sin portfölj kan investerare också regelbundet justera sina portföljallokeringar, vilket säkerställer att de håller sig uppdaterade om de senaste trenderna på marknaden.

2. Användning av riskhanteringsverktyg

Dessutom kan investerare använda ett antal riskhanteringsverktyg, till exempel stop-loss-order som automatiskt säljer en tillgång på förutbestämda nivåer, vilket förhindrar ytterligare förluster och andra gissningar.

3. Hålla dig informerad

Genom att hålla sig uppdaterad om marknadsnyheter och trender för att förutse eventuella negativa nedgångar och regeländringar kan investerare också förutse om en nedåtgående marknad är på väg och undvika stora förluster genom att vidta nödvändiga åtgärder.

4. Undvikande av hävstångseffekt

Att minimera eller till och med undvika hävstångseffekt är en annan viktig faktor som investerare måste överväga när de försöker minimera potentiella förluster under en björnmarknad.

Keyrocks d’Anethan sa:

”Det kan vara svårt att motstå i perioder av entusiasm, men även en hävstång på 2-3 gånger kan leda till förluster som kommer att utplåna hela det tillgängliga kapitalet och därmed lämna dig hjälplöst åsidosatt.”

Slutsatsen om att förutse en kryptokrasch

Efterspelet till den senaste halveringen av BTC har gjort investerare nervösa, och vissa förväntar sig en potentiell nedgång i marknadssentimentet.

Att identifiera tecknen på en överhängande kryptokrasch blir av största vikt, med volatilitet, regleringsskift, tekniska sårbarheter och förändringar i investerarnas känslor som viktiga indikatorer.

Genom att förstå dessa varningssignaler och implementera strategiska åtgärder som portföljdiversifiering, användning av riskhanteringsverktyg och undvikande av hävstångseffekt kan investerare rusta sig för stormen och skydda sina tillgångar mot potentiella förluster i den osäkra terräng som handeln med digitala valutor utgör.

Vanliga frågor om kryptokrasch

Kommer krypto att krascha 2024?

Hur vet du vilken krypto som kommer att gå upp eller ner?

Hur vet du när krypto kommer att falla?

Iliana Mavrou
Crypto journalist
Iliana Mavrou
Kryptoskribent

Iliana tog examen i journalistik vid City, University of London 2021. Sedan dess har hon bevakat krypto-, finans- och teknikindustrin för ett antal publikationer. Detta inkluderar Capital.com, där hon rapporterade om komplexa ämnen relaterade till blockchain-teknik och kryptovalutasfären i allmänhet. Iliana slutför för närvarande en magisterexamen i kommunikation.