Hur tjänar Google pengar? Teknikjättens inkomstkällor

Varför oss?

Google, genom sitt moderbolag Alphabet, är en teknikjätte tack vare sin dominans över reklam och andra segment som hårdvaruförsäljning och prenumerationsbaserade tjänster.

Tack vare den vision som presenterades på Google I/O kommer företaget sannolikt att bli ännu mer gigantiskt.

Den multimodala modellen för artificiell intelligens (AI), Gemini, rullas ut för att bli djupt kopplad till Google Services och visas i sökmotorresultaten. Detta kommer sannolikt att öka Googles intäktsströmmar tack vare starkare användarengagemang.

Så hur tjänar egentligen Google pengar?

I den här artikeln granskar vi Googles affärsmodell och huvudsakliga intäktsströmmar och diskuterar dess utmaningar, bland annat integritetsfrågor och hård konkurrens.

Viktiga slutsatser om hur Google tjänar pengar

 • Googles huvudsakliga inkomstkälla är annonsering. Företaget tjänar mest pengar på annonser på Google Sök, YouTube och partnersajter.
 • Förutom annonsering tjänar Google pengar på att sälja hårdvara som Pixel-smartphones och Nest-enheter, Google Play (appförsäljning och köp i appar), YouTube-abonnemang och molntjänster.
 • Googles framtida tillväxtplaner inkluderar ett starkt fokus på AI-utveckling med Gemini-projektet och en expansion av dess molntjänster.
 • Google möter kritik gällande integritetsproblem och konkurrensrättsliga frågor.
 • Företaget konkurrerar med stora teknikföretag som Amazon, Microsoft, Apple och Meta.

Googles affärsmodell

Googles reklam står för merparten av intäkterna och gör det möjligt för företaget att erbjuda många av sina tjänster gratis till användarna. Det finns dock andra aspekter som spelar in i företagets affärsmodell. Här är en snabb översikt över företagets affärsstrategi och olika intäktsströmmar:

Annonsintäkter

 • Kärnstrategi: Annonsering hjälper Google att uppnå sitt uppdrag att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar.
 • Primär intäktskälla: Annonsering är Googles primära intäktskälla och kommer från försäljning av annonsutrymmen på Google Sök, Maps och YouTube. Annonsörerna betalar Google för att visa sina annonser för potentiella kunder.
 • Partnerwebbplatser: Google säljer även annonsutrymme på partnersajter och -appar och delar intäkterna med dessa partners. Detta bidrar till att stödja olika webbplatser och skapare.

Annonsintäkter för Google från 2001 till 2023.

Icke-reklamrelaterade intäktskällor

 • Hårdvara: Google säljer också hårdvaruprodukter. Bland dessa finns Pixel-smartphones, Pixel-smartklockor, Nest-hemmenheter, Chromebooks, Chromecast etc.
 • Google Play: Googles intäktsströmmar inkluderar Play Store, som säljer appar, erbjuder köp i appar och erbjuder innehåll som filmer, musik och böcker.
 • Prenumerationer på YouTube: En annan av Googles intäktsströmmar är YouTube, där du kan prenumerera på YouTube Premium (en annonsfri upplevelse), YouTube Music (en musikstreamingtjänst), YouTube TV (livestreaming) och NFL Sunday Ticket (sportpaket för YouTube TV).
 • Molntjänster: Google Cloud är en uppsättning molnbaserade datorresurser som är tillgängliga via internet och som tillhandahåller databehandling, lagring, verktyg för maskininlärning (ML) med mera.

Alphabets finanser

Så hur mycket pengar har Google år 2024? Alphabet, Googles moderbolag, släppte sin senaste finansiella rapport för det första kvartalet 2024, som visar tillväxt i alla sina större segment.

Googles årliga intäkter fortsätter att visa en imponerande tillväxt år över år.

Här är de finansiella höjdpunkterna:

 • Totala intäkter: 80,5 miljarder dollar (+15% jämfört med Q1 2023)
 • Rörelseresultat: 25,5 miljarder dollar (+47% jämfört med Q1 2023)
 • Nettoresultat: 23,7 miljarder dollar (+57% jämfört med Q1 2023)

Så för att svara på hur mycket pengar Google tjänar per år kan vi se Googles totala årliga intäkter från 2004 till 2023 för din jämförelse.

Diagram som visar Alphabets (Google) intäktshistorik från 2004 till 2023.

Alphabets viktigaste affärssegment

1. Google-tjänster

Googles tjänster står för merparten av Alphabets intäkter och omfattar Googles annonsering och Googles prenumerationer, plattformar och enheter. Googles vinstmarginal i dessa tjänster har ökat under åren.

 • Intäkter från Google-tjänster: 70,4 miljarder dollar under Q1 2024 (+14% jämfört med Q1 2023)
 • Google-tjänsters rörelseresultat: 27,9 miljarder dollar under Q1 2024 (+29% jämfört med Q1 2023)

2. Google Cloud

Google Cloud är det näst största segmentet av Googles intäktsströmmar och fokuserar på att tillhandahålla molntjänster till både konsumenter och företag. Detta betydande segment hjälper till att avgöra hur mycket Google är värt på marknaden idag.

 • Intäkter från Google Cloud: 9,6 miljarder dollar under Q1 2024 (+28% jämfört med Q1 2023)
 • Google Clouds rörelseresultat: 900 miljoner dollar under Q1 2024 (+371% jämfört med Q1 2023)

3. Other Bets

En del av Googles affärsmodell är dess så kallade Other Bets. Dessa är en kombination av flera mindre segment som i sig själva inte är särskilt väsentliga när det gäller intäkter. Majoriteten av intäkterna kommer faktiskt från försäljning av sjukvårdsrelaterade tjänster och internettjänster.

 • Intäkter från övriga spel: 495 miljoner dollar (+72% jämfört med Q1 2023)
 • Other Bets rörelseförlust: 1,0 miljarder dollar (-17% jämfört med Q1 2023; vilket innebär att förlusten minskade)

Hur tjänar Google pengar? Fördelning av intäkter

De viktigaste intäktsströmmarna

Annonser

En stor del av Googles inkomster är reklam, som innehåller flera viktiga komponenter. Här är Googles intäktsfördelning för reklam:

 • Annonser (Google Sök och andra egenskaper): Dessa inkluderar annonser som visas på Googles resultatsidor för sökmotorer samt annonser som visas på plattformar som Google Maps, Gmail och Playstore (46,2 miljarder dollar under Q1 2024; +14% jämfört med Q1 2023).
 • YouTube-annonser: YouTube är ett av Googles dotterbolag som genererar en betydande intäktsnivå, särskilt genom reklam (8,1 miljarder dollar under Q1 2024; +21% jämfört med Q1 2023).
 • Google Network-annonser: Detta är annonser som placeras på tredjepartswebbplatser och appar, där Google delar intäkterna med webbplatsägarna (7,4 miljarder dollar under Q1 2024; -1% jämfört med Q1 2023).

Googles prenumerationer, plattformar och enheter

Detta segment är en annan del av Googles affärsmodell och utgör en del av de totala Google Services (8,7 miljarder dollar under Q1 2024; +18% jämfört med Q1 2023).

 • Prenumerationer: Detta är intäkter från konsumentbaserade tjänster som YouTube Premium, YouTube Music, Youtube TV, NFL Sunday Ticket och Google One.
 • Plattformar: Detta är intäkter som genereras från Google Play-butiken.
 • Enheter: Detta är en annan av Googles intäktsströmmar, med enheter som Pixel-telefoner, Nest smarta hemenheter och Chromebooks.

Google Cloud

Denna intäktsström från Alphabet berör företagskunder specifikt och utgör den näst största inkomstkällan efter Google Services (9,6 miljarder dollar under Q1 2024; +28% jämfört med Q1 2023).

 • Molntjänster: Detta segment tjänar främst pengar på användningsbaserade avgifter och avtal för Google Cloud Platform-tjänster, Google Workspace-verktyg för kommunikation och teamarbete samt andra företagstjänster.

“Other Bets” och säkringsvinster

Other Bets (andra satsningar på svenska) är en samling mindre divisioner som var för sig inte genererar några betydande intäkter (495 miljoner dollar under Q1 2024; +72% jämfört med Q1 2023).

 • Intäktskällor: Merparten av intäkterna genereras från försäljning av hälsovårdsrelaterade tjänster och internettjänster. I detta segment ingår enheter som internettjänsten Google Fiber, hälsoforskningsföretaget Verily, forsknings- och utvecklingsenheten X, ventureverksamheten GV och aktieinvesteringsfonden CapitalG.

Alphabet drar också nytta av finansiella säkringsaktiviteter (72 miljoner dollar under Q1 2024, en minskning med 14% från Q1 2023).

 • Påverkan på intäkterna: Säkringsaktiviteter innebär att företaget använt finansiella verktyg för att kompensera för att förändringar i dollarns värde skadat dess försäljning, vilket lett till en nettovinst. Om dessa säkringsåtgärder inte hade vidtagits skulle förändringar i valutakurserna ha kunnat få Alphabets rapporterade intäkter att svänga med större belopp. Detta beror på att Alphabet tjänar pengar i många olika valutor runt om i världen men rapporterar sina intäkter i amerikanska dollar. Det innebär att förändringar i valutakurserna kan påverka hur mycket de utländska intäkterna är värda i dollar.

Framtida tillväxtplaner

Den senaste finansiella rapporten lämnade några ledtrådar om Alfabetets plan för intäktstillväxt. Här är en uppdelning av den förväntade Googles affärsmodell för tillväxt:

 1. Ledarskap inom AI: Google har ett tydligt fokus på AI. Rapporten beskriver att team från Google Research och Google DeepMind kombineras för att göra ännu snabbare framsteg när det gäller att skapa AI-modeller. De AI-modellutvecklingsteam som tidigare var en del av Google Research i Google Services-segmentet kommer nu att vara en del av Google DeepMind och kommer att rapporteras som en del av Alphabets åtgärder med början under andra kvartalet 2024.
 2. Expansion av molntjänster: Den häpnadsväckande tillväxt som noterades under Q1 2024 jämfört med Q1 2023 (+28% i intäkter, +371% i rörelseresultat) understryker framtiden. Det är tydligt att företaget fokuserar på att utöka sina företagslösningar och därmed bli en större del av Googles affärsmodell.
 3. Förbättrad finansiell förvaltning: I rapporten beskrivs att rörelsemarginalerna har ökat från 25% till 32%, vilket visar på effektiv kostnadshantering och smarta investeringar.
 4. Diversifiering genom andra satsningar (Other Bets): Alphabets plan att diversifiera sina tjänster verkar fungera, särskilt med tanke på den anmärkningsvärda ökningen av intäkterna och minskningen av rörelseförlusten under Q1 2024 jämfört med Q1 2023 (+72% respektive -17%). Det är troligt att Alphabet kommer att fortsätta att fokusera på dessa möjligheter.

Den mörka sidan av Google: Kontroverser och kritik

Google har hamnat i blåsväder för ett antal saker och har utsatts för omfattande granskning i olika frågor.

Sekretessfrågor

Googles affärsmodell kretsar kring att samla in en enorm mängd användardata för att rikta relevanta annonser till användarna och generera mer pengar. Företaget har dock kritiserats hårt för denna praxis, med människor som säger att datainsamlingen är alldeles för omfattande och påträngande.

Faktum är att företagets datapraxis har lett till anklagelser om att möjliggöra massövervakning, eftersom människor är rädda för att deras personliga information kan missbrukas eller nås av obehöriga parter.

Konkurrensrättsliga frågor

Eftersom Google kontrollerar cirka 90% av den globala sökmotormarknaden har detta lett till anklagelser om monopolbeteende, och konkurrenter och tillsynsmyndigheter har uppmanat företaget att sluta marknadsföra sina egna produkter och tjänster framför andras.

Som ett resultat av detta har flera stämningsansökningar lämnats in mot Google för konkurrensbegränsande metoder, framför allt av EU och USA.

Affärspraxis

Googles inställning till innehållskontroll har också skapat kontroverser. Kritiker hävdar att algoritmerna kan leda till censur eller felaktig information eftersom företagets bedömningar av vilket innehåll som ska prioriteras eller elimineras har en betydande inverkan på det offentliga samtalet.

Dessutom har rapporter om diskriminering, trakasserier och repressalier mot anställda skadat Googles rykte. Trots sitt rykte som en progressiv arbetsplats pekar dessa utmaningar på djupare liggande problem inom företagskulturen.

Konkurrenter

Google möter stark konkurrens från flera stora teknikjättar inom olika sektorer.

AmazonMicrosoftAppleMeta-plattformar
 • Molntjänster: Amazon Web Services (AWS) är den ledande aktören inom molntjänster och passerar ofta Google Cloud i marknadsandel och intäkter.
 • E-handel: Amazons dominans inom e-handel konkurrerar också indirekt med Googles annonsverksamhet, eftersom det är en viktig plattform för produktsökningar.

 • Molntjänster: Microsoft Azure är en annan stor konkurrent till Google Cloud och erbjuder ett brett utbud av molntjänster.
 • Produktivitetsprogramvara: Microsoft Office 365 konkurrerar med Google Workspace på marknaden för produktivitetsmjukvara, båda tillhandahåller verktyg för affärssamarbete och kommunikation.

 • Hårdvara: Apples starka närvaro på hårdvarumarknaden med sina iPhones, iPads och Mac-datorer konkurrerar med Googles Pixel-telefoner och andra hårdvaruprodukter.
 • App Store: Apple App Store konkurrerar med Google Play Store när det gäller distribution av mobilappar.

 • Digital annonsering: Meta är en stor aktör inom digital annonsering och konkurrerar direkt med Google Ads. Deras sociala medieplattformar, inklusive Facebook och Instagram, erbjuder betydande annonseringsmöjligheter för företag.
 • Virtuell verklighet: Metas fokus på metaverse och virtuell verklighet med produkter som Meta Quest 4 kan bli ett konkurrensområde mot Googles liknande tekniska framsteg.

  Slutsatsen om källorna till Googles intäkter

  Google genererar de flesta av sina intäkter genom annonsering, främst från sin sökmotor, YouTube och partnersajter. Företaget tjänar också pengar på hårdvaruförsäljning, Google Play, YouTube-abonnemang och molntjänster.

  Trots sin ekonomiska framgång möter Google kritik för integritetsfrågor, konkurrensfrågor och sina affärsmetoder. Konkurrenter som Amazon, Microsoft, Apple och Meta utmanar Google inom olika sektorer.

  Vanliga frågor om Google och deras inkomstkällor

  Hur mycket tjänar Google per dag?

  Hur tjänar Google Pay pengar?

  Hur tjänar jag 100 dollar per dag på AdSense?

  Är YouTube lönsamt för Google?

  Hur tjänar Google Maps pengar?

  Relaterade nyheter

  Maria Webb
  Technology Journalist
  Maria Webb
  Teknikjournalist

  Maria Webb är en skicklig innehållsspecialist med 5+ års erfarenhet av journalistik och är för närvarande teknikjournalist för Business2Community och Techopedia, specialiserad på datadrivna artiklar. Hon har ett särskilt intresse för AI och posthumanism. Marias journalistiska resa inkluderar 2 år som statistikjournalist på Eurostat, där hon skapade övertygande datacentrerade nyhetsartiklar, och 3 år på Newsbook.com.mt som täckte lokala och internationella nyheter.