Kan AI-musik skapas på ett etiskt sätt? 200+ musiker tar ställning

Varför oss?

I en värld där teknik och kreativitet flätas samman har över 200 musiker, däribland stjärnor som Billie Eilish och representanter för ikoner som Frank Sinatra, gått samman. Deras uppdrag? Att skicka ett kraftfullt budskap till experterna inom artificiell intelligens (AI) under Artist Rights Alliance flagga.

En värld med AI vid vår sida väcker angelägna frågor om kreativitet och musikens framtid. Kommer musiken att bli en produkt av maskiner, eller kommer den unika mänskliga prägel som blåser liv i melodier att fortsätta att frodas?

Den här diskussionen handlar om mer än bara noter och rytmer; det är en viktig undersökning av konstnärskap, etik och hur vi föreställer oss den musik som skapas med AI-modeller.

Dyk ner i denna fängslande historia med oss, där vi kommer att utforska insikter från tankeledare som Stanfords professor Ge Wang och branschjättarna Daniel Ek och Robert Kyncl, som söker en balans mellan teknisk innovation och den ovärderliga mänskliga aspekten i musik.

Viktiga slutsatser om den nuvarande ställningen till AI-musik

  • Över 200 musiker, däribland Billie Eilish och representanter för legender som Frank Sinatra, har gått samman för att förespråka etisk användning av AI inom musikproduktion.
  • Initiativet som leds av Artist Rights Alliance betonar vikten av att bevara den mänskliga kreativiteten mitt i den tekniska utvecklingen.
  • De varnar för att AI överskuggar eller ersätter musiker och betonar rättvis ersättning och kulturell mångfald.
  • I slutändan är målet att bevara musikens mänskliga väsen samtidigt som AI:s möjligheter tas tillvara på ett ansvarsfullt sätt.

Artisternas perspektiv på AI-musik

Över 200 musiker från olika genrer och generationer har gått samman för att rikta ett viktigt budskap till teknikföretag om den roll som generativ AI spelar i musikproduktion. Högprofilerade undertecknare som Billie Eilish och företrädare för Frank Sinatras dödsbo har gått samman under Artist Rights Alliance för att uppmana till en etisk tillämpning av AI inom musik.

Andra undertecknare är Nicki Minaj, Peter Frampton, R.E.M., Sam Smith, Jon Bon Jovi, Pearl Jam, Katy Perry, Elvis Costello, Sheryl Crow och Bob Marleys dödsbo.

De vill sätta gränser som förhindrar att AI överskuggar eller ersätter det mänskliga elementet i musikskapandet.

I det öppna brevet erkänner man de fördelar som AI potentiellt kan erbjuda branschen och menar att AI har en plats i musikproduktionsprocessen. Men man betonar också att AI inte får ersätta eller urholka den roll som mänskliga musiker och låtskrivare har.

Artisterna vädjar till teknikföretagen att avstå från AI-lösningar som kan förstöra mänskliga musikers karriärer eller minimera deras inkomster.

Den kollektiva ställningstagandet är en följd av den ökande oron över AI:s förmåga att efterlikna mänskliga röster och stilar, vilket skulle kunna leda till att AI-skapade verk blandas ihop med verk som skapats av människor. Detta har redan hänt: i november 2023 släpptes en ny Beatles-låt.

I februari 1995 försökte Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr, som en del av The Beatles Anthology-projektet, att färdigställa en värdefull demo av John Lennon. Deras ansträngningar stoppades av tekniska utmaningar på den tiden, främst att separera Lennons röst från hans pianomusik inspelad på 1970-talet. Projektet lades på is på obestämd tid.

Ett betydande genombrott kom 2022, tack vare Peter Jacksons team under inspelningen av dokumentärserien “Get Back“. De använde AI för att isolera Lennons sång från pianot, och Beatles återvände för ett sista extranummer.

Den händelsen hade de återstående bandmedlemmarnas välsignelse och välkomnades varmt av världen.

Men tänk om AI kan upprepa detta utan tillstånd, med “originallåtar” som anländer utan något sätt att spåra dess äkthet?

Vi presenterar till exempel Linkin Park från 2003-eran som framför Gotyes hit från 2011, “Somebody That I Used to Know”.

Den fortsatta tekniska utvecklingen kommer att leda till komplexa juridiska och etiska problem, inklusive minskade inkomster för mänskliga artister och överträdelser av långvariga upphovsrättsskydd.

Undertecknarna av brevet förespråkar en principfast användning av AI, som respekterar och upprätthåller upphovsmännens rättigheter utan att skada integriteten i musikekosystemet. Deras enade röst sänder ett tydligt budskap om att även om teknik kan vara en kraftfull medhjälpare i den kreativa processen, bör den inte bli ett substitut för det mänskliga artisteri som ligger till grund för musik.

Fullständig lista över musiker som anser att AI-musik måste kontrolleras.
Den fullständiga listan över undertecknare. (ArtistsRightsNow)

Det öppna brevet innehåller bland annat följande:

” Missförstå oss inte: vi tror att AI, när det används ansvarsfullt, har en enorm potential att främja mänsklig kreativitet och på ett sätt som möjliggör utveckling och tillväxt av nya och spännande upplevelser för musikfans överallt. …. Tyvärr använder vissa plattformar och utvecklare AI för att sabotera kreativiteten och förminska artister, låtskrivare, musiker och rättighetshavare.

“Vi måste skydda oss mot att AI används för att stjäla professionella artisters röster och avbildningar, kränka upphovsmännens rättigheter och förstöra musikekosystemet.

“Vi uppmanar alla digitala musikplattformar och musikbaserade tjänster att lova att de inte kommer att utveckla eller använda AI-teknik för musikgenerering, innehåll eller verktyg som underminerar eller ersätter låtskrivarnas och artisternas mänskliga artisteri eller förnekar oss rättvis ersättning för vårt arbete.”

Detta brev återspeglar en stark uppmaning från musikbranschen att ta itu med de utmaningar som AI för med sig och verka för en framtid där tekniken höjer snarare än ersätter konstnärliga uttryck.

De etiska konsekvenserna av AI i musik

Användningen av AI inom musiken ger upphov till viktiga etiska diskussioner om upphovsrätt, rättvis betalning och kulturell påverkan, samtidigt som den revolutionerar branschen. AI:s förmåga att skapa eller framföra musik är imponerande, men det väcker frågor om huruvida sådana skapelser är genuint autentiska och vad som egentligen gör något till ett konstverk.

Ledare som Daniel Ek från Spotify och Robert Kyncl från Warner Music har bidragit till att fördjupa den här debatten.

Spotifys Daniel Ek föreslår varsamt att även om teknik kan vara användbar, får den inte kopiera artister utan deras samtycke för att hedra och skydda originalitet. Robert Kyncl på Warner Music ser AI:s stora roll i att forma framtidens musik och tror på att integrera AI, men med tydliga riktlinjer för hur det ska gå till.

En viktig fråga är hur musiker får betalt. En överbelastning av AI-musik som härmar populära artister kan hota inkomsterna för artister som är beroende av royalties. Det är viktigt att se till att dessa artister får rättvist betalt i en bransch som i allt högre grad påverkas av AI-skapad musik.

Dessutom är AI:s inverkan på den kulturella mångfalden inom musiken ett bekymmer. Musiken återspeglar våra kollektiva mänskliga berättelser och kulturer. Om AI-skapad musik saknar denna koppling till olika kulturella bakgrunder kan det leda till en mindre mångsidig och mer likriktad global musikscen.

Det finns också en debatt om huruvida AI-genererade verk kan kallas “konst”, eftersom konst traditionellt involverar mänskliga avsikter, känslor och medvetenhet – element som kanske inte finns i AI.

Vissa ser AI som ännu ett verktyg för att skapa musik, medan andra anser att AI:s skapelser, trots att de är tekniskt avancerade, saknar det känslomässiga djup som kommer av mänsklig erfarenhet och därför inte bör ses som sann konst.

 

OpenAI:s senaste debut med AI-modellen Sora, som skapade den första AI-genererade musikvideon till August Kamps “Worldweight”, belyser dock bara denna skärningspunkt mellan AI och konstnärligt uttryck.

I slutändan är branschfolk överens om att vi måste hitta en balansgång. När vi går mot att använda mer AI i musik måste vi arbeta tillsammans för att hålla musikens känslomässiga väsen levande och se till att musikens kärna förblir sann, även med ny teknik.

Det tekniska perspektivet

Professor Ge Wang vid Stanford har en teknikfokuserad syn som stöder konstnärernas intressen. Wang leder Stanford Laptop Orchestra (SLOrk) och ser AI som ett verktyg som bör arbeta med musiker, inte överskugga dem. Hans ledarskap med SLOrk visar hur teknik, när den används ansvarsfullt, kan förbättra den mänskliga kreativiteten snarare än att konkurrera med den.

I ett avsnitt av podcasten “The Future of Everything” från Stanford Engineering förklarar Wang att SLOrk är mer än en orkester; det är en vision för en ny era av musik där datorer är instrument precis som fioler eller pianon, som spelas av människor.

Wang vill att AI ska integreras i musiken på ett etiskt sätt och förstärka den mänskliga kreativiteten istället för att ersätta den. Han föreställer sig en framtid där AI och mänsklig musik blandas och stöder varandra i harmoni.

Han tror att musikens framtid beror på samspelet mellan människor och maskiner, ett koncept som är centralt för SLOrk. Här använder musiker laptops och teknik för att skapa en avancerad men samtidigt djupt personlig musikupplevelse.

Wangs inställning till datoriserad musik och AI är genomtänkt och värderingsdriven. Han menar att teknik inom musik måste användas med eftertanke och med ett tydligt syfte, så att AI berikar musikvärlden samtidigt som man respekterar traditionella mänskliga känslor och kreativitet.

Mot ett etiskt ramverk för AI-musik

Att utveckla ett etiskt förhållningssätt till AI i musik innebär att sätta upp regler som respekterar mänsklig kreativitet samtidigt som man välkomnar fördelarna med teknik. Inspirerade av Ge Wangs insikter kan vi lyfta fram följande viktiga principer:

  • Fokusera på samarbete, inte ersättning: Se AI som ett stödjande verktyg som förstärker artistens arbete snarare än att ta över deras kreativa roll. Låt AI förbättra en artists förmåga att förnya sig och uttrycka sig, så att det mänskliga elementet som definierar musik förblir centralt.
  • Vikten av att vara transparent: AI-skapelser bör vara tydligt märkta för att visa vad som är gjort av AI och vad som är gjort av människor. Denna tydlighet hjälper till att hålla den kreativa processen ärlig och låter lyssnarna veta var musiken kommer ifrån.
  • Lösa problem kring betalning och upphovsrätt: Skapa en rättvis betalningsmodell som kompenserar artister för deras arbete som används i AI-utbildning. Detta system bör säkerställa att artister får betalt för sina bidrag till AI:s tillväxt och skyddar deras originalverk.
  • Uppmuntra kulturell mångfald: Rikta AI-utvecklingen med målet att hylla och utvidga den mångfald som finns inom musik världen över. AI bör förbättra musikscenen med olika kulturella influenser snarare än att göra den mer enhetlig.
  • Gemensamt arbete mellan branschen och tekniska experter: Samla team från olika områden, inklusive etik, konst, teknik och juridik, för att fastställa standarder för AI inom musik som är etiska och respektfulla. Arbeta med samarbetsprojekt för att definiera bästa praxis som skyddar artisters rättigheter och gör AI till en kompletterande kraft i musikskapandet. Se till att teamen består av olika grupper av människor för att fånga upp alla perspektiv.

Att skapa en etisk struktur för AI inom musiken innebär en omfattande strategi som respekterar konstnärens perspektiv, uppmuntrar kreativitet och använder AI:s kapacitet för att förbättra musikvärlden. Genom samarbete kan musikindustrin och tekniska experter utveckla en harmonisk miljö där AI stöder mänsklig kreativitet och bevarar musikens genuint mänskliga väsen.

Slutsatsen om etiska överväganden kring AI-musik

När AI blir alltmer involverad i musikskapandet väcker det i slutändan betydande etiska frågor. Det handlar bland annat om äktheten i AI-skapad musik och om den konstnärliga kreativitetens grundläggande natur i den digitala eran.

Den här diskussionen handlar inte bara om musikens framtid, utan också om att behålla den personliga prägel som gör att musiken får en djup resonans hos lyssnarna.

Alla är överens om att framtidens musik sannolikt kommer att vara en blandning av teknik och mänsklig kreativitet. Utmaningen ligger i att skapa en ram som respekterar upphovsmännens rättigheter, uppmuntrar till innovation och ser till att musikens själ förblir omisskännligt mänsklig.

Maria Webb
Technology Journalist
Maria Webb
Teknikjournalist

Maria Webb är en skicklig innehållsspecialist med 5+ års erfarenhet av journalistik och är för närvarande teknikjournalist för Business2Community och Techopedia, specialiserad på datadrivna artiklar. Hon har ett särskilt intresse för AI och posthumanism. Marias journalistiska resa inkluderar 2 år som statistikjournalist på Eurostat, där hon skapade övertygande datacentrerade nyhetsartiklar, och 3 år på Newsbook.com.mt som täckte lokala och internationella nyheter.