Vilka är konkurrenterna till ChatGPT? De 10 största marknadsaktörerna

Viktiga noteringar

Generativ AI är avgörande för att skapa intelligenta chatbots, och den mest populära är ChatGPT, som utvecklats av OpenAI. Denna AI-chattbot kan bearbeta stora datamängder och ge intelligenta svar på användarnas frågor. Den har även förmågan att ställa följdfrågor, vilket efterliknar mänsklig interaktion. Konkurrenter som Amazon, Google, DeepMind och andra strävar också efter att förbättra sina egna chatbot-produkter genom att göra dem mer effektiva, säkra och användarvänliga.

I november 2022 inledde lanseringen av ChatGPT en revolution i den tekniska världen.

ChatGPT lanserade en AI-driven chatbot som inte bara kunde svara på användarnas frågor med genererad text, utan även skriva artiklar, innehåll, kod och mycket mer.

Under de senaste månaderna har det dykt upp allt fler AI-drivna system för naturlig språkbehandling (NLP) och konkurrensen mellan stora språkmodeller (LLM) blir allt intensivare.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en AI-chattbot som utvecklats av Microsoft-stödda OpenAI och lanserades i november 2022.

Den är en medlem av GPT-familjen (generative pre-trained transformer) av språkmodeller. ChatGPT är baserad på LLM-familjerna GPT-3.5 och GPT-4 och kan söka på internet via sökmotorn Bing.

ChatGPT har tränats med hjälp av modeller för supervised och reinforcement learning. Den är också ett syskon till InstructGPT, som har tränats att följa användarens inmatning i detalj och svara snabbt.

Denna LLM kan bearbeta stora datamängder på ett korrekt sätt och kan interagera med användare på ett intelligent sätt, precis som en annan människa.

Generativ AI och konkurrensen

Generativ AI är en typ av AI som kan generera textbilder, videor och annat innehåll som svar på en användarfråga baserat på dess träningsdata. ChatGPT är ett exempel på en textbaserad generativ AI-lösning.

En av de viktigaste fördelarna med generativ AI är att den kan producera innehåll med färre resurser. Å andra sidan kan dessa verktyg använda upphovsrättsskyddade träningsdata och automatisera mänskliga jobb.

På den framväxande marknaden för AI-chatbots är generativ AI en verklig game changer. Den tar all data som finns tillgänglig på webben och tränar AI-modellerna.

ChatGPT är störst, men det finns en rad konkurrenter från Google och Meta till Anthropic och Amazon som använder LLM, djupinlärning och finjustering för att skapa dominans på marknaden.

Vilka är konkurrenterna till ChatGPT?

Det finns ett antal lovande konkurrenter inom AI LLM-området. Nedan kommer vi att utforska dem en efter en.

Google Bard (LaMDA)

En av ChatGPT:s största konkurrenter på marknaden är Google Bard, en AI-driven chatbot som lanserades i mars 2023 och som använder träningsdata från hela webben för att utforma sina svar.

Bard byggde ursprungligen på språkmodeller för dialogtillämpningar (LAMDA) och inkluderar nu Googles nästa generations LLM PaLM 2.

Den största skillnaden mellan Bard och ChatGPT är att Bard bearbetar data från den offentliga webben och Google Apps and Services, medan ChatGPT använder en blandning av en egenutvecklad träningsdatauppsättning och resultat från Bing.

Microsoft Bing Chat

En annan viktig konkurrent på LLM-marknaden är Microsoft Bing Chat, en AI-driven version av Microsofts Bing-sökmotor, som lanserades i februari 2023.

Som Satya Nadella, styrelseordförande och VD för Microsoft, sa vid lanseringen: “AI kommer att förändra alla programvarukategorier i grunden, och vi börjar med den största kategorin av alla – sök.”

Bing Chat använder GPT-4 som sin underliggande LLM, vilket ger den en fördel jämfört med ChatGPT som baseras på den mindre kraftfulla GPT-3.5. Bing Chat är bättre på att besvara sökfrågor och ger mer relevanta resultat i skrivande stund.

Meta Llama 2

Llama 2 är Metas stora språkmodell med öppen källkod som produceras av Meta, som stöder upp till 70 miljarder parametrar och är tränad på 40% mer data än den ursprungliga versionen av Llama.

Denna LLM använder träningsdata från så sent som juli 2023 och har jämförbara poäng med GPT-3.5 enligt poängsystemet Massive Multitask Language Understanding (MMLU).

En av Llama 2:s främsta försäljningsargument är dock att den är gratis för forskning och kommersiell användning.

Claude

Claude är nästa generations AI-assistent från Anthrophic som använder naturlig språkbehandling för att generera konversationstext baserat på träningsdata från fram till december 2022.

Claude kan sammanfatta, söka och skapa innehåll och kreativt skrivande i ett format som är mer konversationellt än ChatGPT.

Andra viktiga skillnader är att den även kan bearbeta filer som laddats upp av användaren och att den stöder ett stort antal ord i varje prompt med 100 000 kontexttoken jämfört med ChatGPT:s 8 000 (om GPT4 används).

GitHub CoPilot

GitHub Copilot är en AI-driven kodningsassistent som ska hjälpa programutvecklare att skapa kod med hjälp av Codex LLM. Lösningen är utformad för att ge automatiskt ifyllda förslag på kod och syntax medan användaren skriver.

Till skillnad från ChatGPT har GitHub Copilot utformats specifikt för att hjälpa utvecklare att producera kod snabbare.

Jasper AI

Jasper är en virtuell AI-assistent och copilot-assistent som är särskilt utformad för att hjälpa till att producera marknadsföringsinnehåll med GPT-3.5.

Med Jasper kan en användare skanna sin webbplats, tillsammans med resurser som stilguider och produktkataloger, för att ge chatboten en förståelse för organisationens varumärkesröst.

Jaspers förmåga att skapa marknadsföringsinnehåll med tonalitet i fokus skiljer den från ChatGPT:s generering av text för allmänna ändamål.

Amazons nya språkmodell

Amazon är en annan stor aktör på marknaden för generativ AI. Tidigare i år föreslog de den multimodala tankekedjan LLM, som enligt uppgift var betydligt mer effektiv än GPT 3.5.

På ScienceQA benchmark överträffar denna nya språkmodell från Amazon GPT3.5 med 16 procentenheter (75,17%). ScienceQA-riktmärket är en stor samling kommenterade svar på multimodala vetenskapliga frågor.

Detta tyder på att Amazons LLM är effektivare på att hantera komplexa resonemang.

Amazon Codewhisperer

Amazon Codewhisperer är ett annat AI-verktyg som har utformats specifikt för utvecklare. Det använder NLP- och ML-algoritmer för att kontrollera kod och ge rekommendationer i realtid.

På en hög nivå hjälper det utvecklare att förbättra produktiviteten genom att generera kodrekommendationer. Amazon Codewhisperer är också gratis för utvecklare i skrivande stund.

Character AI

Character AI är en chatbot som utvecklats av före detta LaMDA-utvecklare på Google och som använder en neural språkmodell för att imitera historiska personer som Charlie Chaplin och William Shakespeare eller fiktiva karaktärer som Oliver Twist och Sherlock Holmes.

Denna chatbot är utformad för att underhålla användarna, vilket ger den ett annat fokus än ChatGPT, som kan användas för ett antal företagsanvändningsfall.

Perplexity AI

Perplexity AI är en AI-chattbot baserad på GPT-3 och GPT-4, som fungerar som en sökmotor och skannar internet för att svara på användarens frågor. Perplexity AI släpptes ursprungligen i augusti 2022.

En anmärkningsvärd funktion som ingår i Perplexity AI är att den också visar källan till den information som den ger användaren.

På så sätt erbjuder Perplexity AI en hög grad av transparens över sina källor och kan tillhandahålla realtidsinformation som hämtats från hela internet.

Slutsats

Baserat på utbudet av verktyg ovan kan vi dra slutsatsen att generativa AI-verktyg kommer att störa många aspekter av människans liv.

Vid denna tidpunkt är ChatGPT den mest populära AI-chatboten. Men konkurrenterna kommer också med nya unika funktioner och initiativ.

Vissa chatbots är generiska till sin natur, medan andra är inriktade på specifika användningsfall. Även om det är mycket svårt att förutsäga framtiden för AI-chatbots är det troligt att de kommer att förändra våra liv avsevärt inom en snar framtid.

Relaterade termer

Kaushik Pal

Kaushik är teknisk arkitekt och programvarukonsult och har över 23 års erfarenhet av analys, utveckling, arkitektur, design, testning och utbildning inom programvarubranschen. Han är intresserad av ny teknik och innovationsområden. Han fokuserar på webbarkitektur, webbteknik, Java/J2EE, öppen källkod, WebRTC, big data och semantisk teknik. Han har visat sin expertis inom kravanalys, arkitekturdesign och implementering, förberedelse av tekniska användningsfall och mjukvaruutveckling. Hans erfarenhet har spänt över olika områden som försäkring, bank, flygbolag, sjöfart, dokumenthantering och produktutveckling etc. Han har arbetat med en mängd olika tekniker, från stordator (IBM S/390), mellanklass (AS/400), webbteknik, öppen källkod och big data. Kaushik är främst involverad…