Användarvillkor

Varför oss?
Varför oss?

LÄS FÖLJANDE TJÄNSTEVILLKOR SOM GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Techopedia.com NÄRMARE DÅ DE GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ALLA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN.

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Tack för att du använder Techopedia.com (“Webbplatsen”), webbplatsen för IT-proffs. Alla hänvisningar till Techopedia, dess enheter, dotterbolag, webbplatser och dotterbolag. Techopedia.com tillhandahåller de tjänster som erbjuds på webbplatsen enligt de Användarvillkor som finns i dessa villkor, som kan uppdateras när som helst utan förvarning till dig. Du kan granska den mest uppdaterade versionen av Webbplatsens Användarvillkor genom att besöka den här sidan.

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor och alla ansvarsfriskrivningar, regler och villkor som förekommer på andra ställen på eller i samband med Webbplatsen. Om du vid något tillfälle blir missnöjd med Användarvillkoren samtycker du till att din enda och exklusiva åtgärd är att sluta använda Webbplatsen och Tjänsterna (enligt definitionen nedan). Lagarna i Alberta ska styra villkoren utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter.

2. TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV Techopedia.com

Techopedia.com förser användare med tjänster inklusive vitböcker, nedladdningar, artiklar, kommunikationsverktyg, söktjänster, mediagallerier, videodelning och uppladdning, forum, sociala nätverk och användarprofiler (var och en “Tjänst” och kollektivt, “Tjänster” eller “Tjänsterna”). Du bekräftar härmed att Tjänsten kan innehålla annonser från tredje part som inte är relaterade till Techopedia.com. Du förstår och bekräftar vidare att Techopedia.com, efter eget gottfinnande, kan kommunicera med mig via e-post, nyhetsbrev, servicemeddelanden, administrativa meddelanden och andra kommunikationssätt när de tillhandahåller tjänsterna. När de läggs till ska alla nya Tjänster omfattas av dessa Användarvillkor. Som beskrivs i dessa villkor tillhandahålls alla Tjänster till dig på en ‘som den är’-basis, och Techopedia.com tar inget ansvar för din användning av Tjänsterna, användarprofilen och innehållet. Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du är ansvarig för att få tillgång till webbplatsen och Tjänsterna, inklusive eventuella avgifter från tredje part (dvs. utrustningsavgifter, Internetleverantör eller avgifter för lufttid).

3. SEKRETESSPOLICY

Användarinformation, inklusive den information som tillhandahålls när du använder Webbplatsen och Tjänsterna, omfattas av vår Integritetspolicyn.

Du förstår att genom din användning av Webbplatsen och Tjänsterna samtycker du till insamling och användning (enligt vad som anges i Integritetspolicyn) av denna personliga information av Techopedia.com och dess dotterbolag.

4. REDAKTIONELL POLICY

Techopedia.com accepterar inte ekonomiska incitament i utbyte mot positiva recensioner. Om vi skriver positivt om något är det för att vi tycker att det är en bra produkt eller idé. Vi har inte fått några pengar för att göra det. Våra redaktörer har fullständig frihet att välja vilka saker de vill täcka, och vilka de inte vill täcka. Våra redaktörer och skribenter bestämmer vad de vill skriva om enbart baserat på löftet om att leverera det senaste och bästa när det gäller allt som rör vitböcker eller marknadsföring eller marknadsföringsteknik. De är fria att skriva om vilka produkter och Tjänster de vill, förutsatt att de uppfyller denna enda vägledande princip.

När våra redaktörer fattar dessa beslut och väljer att publicera om en viss produkt eller Tjänst, kan vårt affärsutvecklingsteam kontakta det företag som tillhandahåller denna Tjänst för att skapa en affiliate-relation med dem. Genom sådana relationer kan leverantören betala Techopedia.com en avgift för att erhålla kontaktinformation från användare eller en affiliate-avgift för att lägga till en länk på vår webbplats till deras webbplats. Detta ger inte bara våra användare värdefull information och innehåll, utan det gör det också möjligt för Techopedia.com att generera intäkter som är nödvändiga för att upprätthålla våra företag. Som en välinformerad IT-proffs vet vi att du förstår att Techopedia.com måste generera intäkter om vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla högkvalitativ information. Dessa partnerrelationer är ett sätt för oss att generera sådana intäkter.

Förutom partnerrelationer kommer Techopedia.com att acceptera reklam från lämpliga företag för vilka Techopedia.com får betalt. Annonser kommer att vara tydligt markerade som annonser. Som medlem i vår gemenskap kommer vi att sträva efter att säkerställa att det absolut inte råder någon förvirring om källan till något på vår webbplats.

5. REGISTRERING

Du behöver inte vara en registrerad användare för att komma åt Webbplatsen. För att använda vissa av de Tjänster som erbjuds på Webbplatsen kan Techopedia.com dock kräva att du registrerar dig och skapar ett konto (“Användarkonto”). Registreringen är gratis. Om du uppmanas av Techopedia.com att tillhandahålla information i samband med en registreringsprocess och skapa ett Användarkonto eller i användningen av några tjänster, ska din användning av Tjänsterna vara villkorad av att du tillhandahåller sådan information, och i sådana fall samtycker du till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information som efterfrågas av tjänstens gränssnitt, och du samtycker till att uppdatera sådan information som behövs från tid till annan för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig.

6. PERSONUPPGIFTER

Om du skapar ett Användarkonto och blir en registrerad användare av Webbplatsen och Tjänsterna, kan du tillhandahålla visst Innehåll (enligt definitionen nedan) och annan information som ska publiceras inom sociala nätverk, mediegalleri och forumområden på Webbplatsen (kollektivt “Användarinformation”).

Registrerade användare av Techopedia.com har en viss kontroll över vem som kommer att se Användarinformation. Du kan besöka ditt användarkonto när som helst genom att klicka på länken Redigera profil bredvid ditt användarnamn i det övre högra hörnet på vilken sida som helst. Du bör dock utgå från att din användarinformation är offentlig och att delar av den kan vara synlig för alla som besöker webbplatsen, liksom för sökmotorer. Även om sådan användarinformation senare tas bort från webbplatsen kan den lagras på datorer som tillhör personer som besökt Webbplatsen. När du tar bort sådan användarinformation från Webbplatsen kan den fortfarande finnas tillgänglig på tredje parts datorer.

PÅ GRUND AV DETTA FÅR EN ANVÄNDARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PUBLICERA NÅGON PERSONLIGT IDENTIFIERANDE INFORMATION SOM SITT LÖSENORD, FULLSTÄNDIGA NAMN, HEMADRESS, TELEFONNUMMER ELLER E-POSTADRESS PÅ NÅGON OFFENTLIG PLATS PÅ WEBBPLATSEN. AUTORISERADE REPRESENTANTER FÖR Techopedia.com KOMMER ALDRIG ATT FRÅGA DIG OM DITT LÖSENORD OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DU NÅGONSIN AVSLÖJA DET TILL NÅGON, NÅGONSIN.

Techopedia.com kommer att göra allt för att säkerställa att all användarinformation som du tillhandahåller endast delas med de tillåtna. I händelse av att Användarinformation som du tillhandahåller av misstag visas på ett sätt som du inte har godkänt, kan du meddela oss om felet genom att kontakta oss. Du samtycker till att i händelse av att Techopedia.com gör ett sådant fel, är ditt enda rättsmedel mot oss att kräva att vi ändrar integritetsinställningarna som ursprungligen avsågs.

7. SÄKERHET

Om du registrerar dig för Webbplatsen och Tjänsterna och skapar ett Användarkonto, kommer du att få ett användarnamn och lösenord för ett sådant Användarkonto. Du bekräftar att du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för lösenordet samt all aktivitet som sker under ditt Användarkonto och lösenord. Du samtycker till att du avslutar ditt användarkonto i slutet av varje session där du använder webbplatsen och tjänsterna. I händelse av obehörig användning av ditt lösenord och/eller Användarkonto, samtycker du till att du omedelbart meddelar Techopedia.com genom att kontakta oss. Techopedia.com kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för några och alla förluster eller skador som uppstår till följd av att du inte följer detta avsnitt.

8. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA

Webbplatsen och Tjänsterna är avsedda för din personliga, icke-kommersiella användning i enlighet med dessa Användarvillkor. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att inte kopiera, visa eller distribuera någon del av Webbplatsen, inklusive Innehåll som tillhandahålls av tredje part, i något medium, utan Techopedia.com:s föregående skriftliga medgivande. Du samtycker också till att du inte kommer att använda några automatiserade enheter som spiders, robotar eller datautvinningstekniker för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera, lagra eller distribuera innehåll tillgängligt på Webbplatsen eller för att överskrida den åtkomst som Techopedia.com beviljar dig.

Olaglig och/eller obehörig användning av Webbplatsen och Tjänsterna är ett brott mot dessa Användarvillkor. Techopedia.com förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för sådana överträdelser i den utsträckning som tillåts enligt lag.

9. ANVÄNDARBIDRAG OCH INNEHÅLL

Du bekräftar och godkänner att alla vitböcker, information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, produkter, tjänster eller annat material som publiceras på Webbplatsen (“Innehåll”) är det uteslutande ansvaret för den person eller enhet från vilken sådant Innehåll härstammar. Du är helt ansvarig för allt Innehåll som laddas upp, publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsterna av dig eller via ditt konto, om något.

Du intygar och garanterar att du äger eller har nödvändiga rättigheter i och till allt Innehåll (inklusive skriftligt samtycke för varje enskild person som kan identifieras i sådant Innehåll för att använda namnet eller likheten för varje sådan person på det sätt som avses i Tjänsten) som laddas upp, publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsten av dig. Du intygar och garanterar också att sådant Innehåll inte kommer att inkräkta på upphovsrätt, varumärke, integritet eller andra äganderättigheter för andra och inte är ärekränkande, förtalande eller ärekränkande. Techopedia.com kontrollerar inte det innehåll som publiceras via Tjänsterna och garanterar inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på något sådant Innehåll.

Techopedia.com kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att blockera eller ta bort stötande eller olämpligt Innehåll som upptäcks av eller rapporteras till Techopedia.com. Trots ovanstående kan och kommer Techopedia.com inte att granska allt innehåll, och du förstår att genom att använda Tjänsterna kan du utsättas för Innehåll som du tycker är stötande. Under inga omständigheter kommer Techopedia.com att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part på något sätt för något Innehåll, inklusive, men inte begränsat till, för eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av åtkomst till eller användning av något Innehåll som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsterna.

Du bekräftar att Techopedia.com inte har någon skyldighet att förhandsgranska eller på annat sätt granska något Innehåll, men också att Techopedia.com och dess representanter ska ha rätt att efter eget gottfinnande av någon anledning och utan föregående meddelande vägra, flytta eller ta bort och kasta allt Innehåll som lämnats in, publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsterna.

Du samtycker till att du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av något Innehåll, och du ska inte förlita dig på riktigheten, fullständigheten, användbarheten eller naturen hos sådant Innehåll. Du bekräftar och samtycker till att Techopedia.com kan bevara Innehåll och kan också avslöja Innehåll till andra om det krävs enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller avslöjande är rimligt nödvändigt för att: (a) följa rättsliga processer; (b) genomdriva dessa villkor; (c) svara på påståenden om att något innehåll bryter mot tredje parts rättigheter; eller (d) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Techopedia.com, dess användare och allmänheten. Du förstår att den tekniska bearbetningen och överföringen av Tjänsterna, inklusive Innehåll, kan innebära överföringar över olika nätverk och ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter.

10. LICENS TILL INNEHÅLL SOM LÄMNATS AV ANVÄNDARE

Techopedia.com hävdar inte äganderätt till det Innehåll som laddas upp, publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt av dig via Tjänsterna. Genom att skicka Innehåll via Tjänsterna och tills sådant Innehåll tas bort, ger du Techopedia.com en oåterkallelig, evig, överförbar, underlicensierbar, global, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, offentligt utföra, offentligt visa och göra derivatverk från sådant Innehåll.

11. MEDLEMMARNAS UPPFÖRANDE

Du bekräftar att du är helt ansvarig för allt Innehåll som du laddar upp, postar, skickar via e-post, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsterna. Förutom Innehåll skapat av Techopedia.com (“Webbplatsinnehåll”), kontrollerar Techopedia.com inte det Innehåll som publiceras via Tjänsterna och garanterar inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant Innehåll.

You agree that you will not use the Services to:

 • Du samtycker till att du inte kommer att använda Tjänsterna för att:
 • ladda upp, posta, mejla, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, pornografiskt eller innehåller nakenhet, obscent, ärekränkande, inkräktar på någon annans integritet, hatiskt eller rasistiskt, etniskt, överdrivet våldsamt, kränkande, bedrägligt eller på annat sätt anstötligt;
 • skada minderåriga på något som helst sätt;
 • ladda upp, posta, mejla, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något innehåll som kan inkräkta på någon upphovsrätt, varumärke, publicitets- eller integritetsrätt eller någon annan immateriell rättighet för någon person eller enhet om du inte först har fått tillstånd från ägaren av dessa rättigheter att använda sådant Innehåll;
 • utge dig för att vara någon person eller enhet, inklusive en Techopedia.com-anställd eller agent, eller falskt ange eller på annat sätt missrepresentera din anknytning till en person eller enhet;
 • förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något innehåll som överförs via Tjänsterna;
 • ladda upp, posta, skicka via e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något Innehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller enligt avtals- eller förtroendeförhållanden (såsom insiderinformation, äganderättsligt skyddad och konfidentiell information som du har tagit del av eller lämnat ut som en del av anställningsförhållanden eller enligt sekretessavtal);
 • ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra något Innehåll som gör intrång i något patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt för någon part;
 • ladda upp, posta, mejla, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, “skräppost”, “spam”, “kedjebrev”, “pyramidspel” eller någon annan form av uppmaning;
 • ladda upp, posta, skicka e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något material som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • störa det normala dialogflödet, få en skärm att “rulla” snabbare än andra användare av tjänsten kan skriva, eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att delta i realtidsutbyten;
 • störa eller avbryta tjänsterna eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller inte följa några krav, procedurer, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Tjänsterna;
 • avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot tillämplig lokal, provinsiell, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser som utfärdats av U.S. Securities and Exchange Commission, regler för någon nationell eller annan värdepappersbörs, inklusive, utan begränsning, New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ, och alla bestämmelser som har laga kraft;
 • “förfölja” eller på annat sätt trakassera någon annan;
 • samla in eller lagra personuppgifter om andra användare i samband med det förbjudna beteende och de förbjudna aktiviteter som anges ovan; och/eller
 • registrera dig för en annan persons räkning eller använda en annan persons konto eller publicera privat information om tredje part; och/eller
 • begära personuppgifter från andra, t.ex. lösenord eller annan kontoinformation för webbplatsen.

12. LÄNKAR

Genom Webbplatsen och Tjänsterna kan Techopedia.com tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser, vitböcker eller resurser. Techopedia.com har ingen kontroll över sådana webbplatser och resurser. Därför bekräftar och godkänner du att Techopedia.com inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stöder och inte är ansvarig för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Dessutom bekräftar och godkänner du att Techopedia.com inte har något ansvar eller någon skyldighet för skador eller förluster som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

Du besöker andra webbplatser på egen risk och rekommenderas starkt att granska deras användarvillkor, sekretesspolicyer och andra användningsavtal.

13. FÖRSLAG, IDEER OCH REKOMMENDATIONER TILL Techopedia.com

Genom att skicka in förslag, idéer, rekommendationer och/eller förslag (kollektivt “Användarförslag”) till Techopedia.com via e-post, forum, webbsidor eller webbformulär, bekräftar och godkänner du att: (a) dina Användarförslag inte innehåller konfidentiell eller skyddad information; (b) Techopedia.com inte är under någon sekretessplikt, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på Användarförslag; (c) Techopedia.com ska ha rätt att använda eller avslöja (eller välja att inte använda eller avslöja) sådana Användarförslag för något ändamål, på något sätt, i alla medier över hela världen; (d) Techopedia.com kan ha något som liknar ditt Användarförslag redan under övervägande eller utveckling; (e) ditt Användarförslag blir automatiskt Techopedia.coms egendom utan någon skyldighet för Techopedia.com gentemot dig; och (f) du har inte rätt till någon ersättning eller återbetalning av något slag från Techopedia.com under några omständigheter för något Användarförslag.

14. SKADESTÅND

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Techopedia.com, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter, från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som härrör från: (a) din användning av och tillgång till Tjänsterna; (b) din överträdelse av någon av dessa Användarvillkor; (c) din överträdelse av någon tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning någon upphovsrätt, egendom eller integritet; eller (d) något påstående att något Innehåll som laddats upp, publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt av dig via Tjänsterna orsakade skada på en tredje part. Denna försvars- och ersättningsskyldighet kommer att överleva dessa Användarvillkor och din användning av Tjänsterna.

15. UPPHÖRANDE

Techopedia.com förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna och ta bort och kassera allt Innehåll när som helst av någon anledning, inklusive utan begränsning underlåtenhet att följa någon del av dessa Användarvillkor. Techopedia.com förbehåller sig också rätten att avbryta tillhandahållandet av alla eller delar av Tjänsterna. Du samtycker till att all uppsägning av din åtkomst till eller användning av Tjänsten och all upphörande av Techopedia.com att tillhandahålla Tjänsterna kan ske utan föregående meddelande till dig och att Techopedia.com inte ska ha någon skyldighet att behålla något Innehåll, ge ytterligare tillgång till något Innehåll eller returnera något Innehåll till dig. Du samtycker till att Techopedia.com inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan uppsägning eller för något avbrott eller upphörande av Tjänsterna.

16. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT: (A) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ DIN EGEN RISK. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SOM TILLGÄNGLIGA”. Techopedia.com BEFRIAR SIG UTTRYCKLIGT FRÅN ALLA GARANTIER, REPRESENTATIONER OCH ÅTAGANDEN. (B) Techopedia.com KOMMER ATT GÖRA ANSVARSFULLA ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT UNDERHÅLLA TJÄNSTERNA, MEN Techopedia.com ANSVARAR DOCK INTE FÖR SKADOR, FÖRLUST AV DATA, INNEHÅLL ELLER INFORMATION, INTÄKTER ELLER ANNAN SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖRSENINGAR, FELAKTIG LEVERANS ELLER UTEBLIVEN LEVERANS AV INFORMATION, BEGRÄNSNING ELLER FÖRLUST AV ÅTKOMST, BUGGAR, VIRUS ELLER ANDRA FEL, OBEHÖRIG ANVÄNDNING ELLER ANNAN INTERAKTION MED TJÄNSTERNA. DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT UNDERHÅLLA OCH SÄKERHETSKOPIERA DINA DATA OCH INFORMATION SOM KAN FINNAS PÅ TJÄNSTERNA. Techopedia.com GARANTERAR INTE ATT (I) TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA SPECIFIKA KRAV, (II) TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, TIDSENLIGA, SÄKRA ELLER FELFRIA, (III) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA EXAKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, (IV) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER ELLER FÅR MED HJÄLP AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA KOMMER ATT MOTSVARA DINA FÖRVÄNTNINGAR OCH EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA KOMMER ATT RÄTTAS TILL; (C) ALLT MATERIAL SOM LADDAS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER HELT PÅ EGET ANSVAR OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT DU KOMMER ATT VARA HELT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER INNEHÅLL SOM HÄRRÖR FRÅN NEDLADDNINGEN AV SÅDANT MATERIAL; OCH (D) INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, ORDLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM FÅTTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTERNA SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGT ANGES I DESSA VILLKOR.

17. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR UTTRYCKLIGT OCH GODKÄNNER ATT Techopedia.com INTE SKALL VARA ANSVARIG FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIG, SPECIAL, FÖLJD- ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INTÄKTER, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR, FÖRMÖGENHET, ANVÄNDNING, FÖRLUST AV RAPPORTERADE INTÄKTER, DATA ELLER ANDRA OBEFINTLIGA FÖRLUSTER (ÄVEN OM Techopedia.com HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR), OAVSETT HUR OCH NÄR DE UPPSTÅR, OCH OAVSETT ANSVARSGRUND, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA SÅDANA SKADOR SOM HÄNFÖR SIG TILL (I) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA; (II) KOSTNADEN FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR OCH TJÄNSTER SOM HÄRRÖR FRÅN VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM INLETTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (IV) UTTALANDEN ELLER BETEENDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ TJÄNSTERNA; ELLER (V) NÅGON ANNAN FRÅGA SOM RÖR TJÄNSTERNA.

I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta vissa garantier eller att begränsa eller utesluta ansvar för vissa typer av skador. Följaktligen kanske vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar inte gäller för dig.

18. ANMÄRKNING

Techopedia.com kan förse dig med meddelanden, inklusive sådana som rör ändringar av dessa Användarvillkor via e-post, post eller inlägg på Tjänsten. För att undvika tvivel kan Användarvillkoren uppdateras emellanåt utan meddelande till dig.

19. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH VARUMÄRKEN

Du bekräftar härmed att förutom Innehåll som lämnats in av användare av Webbplatsen och Tjänsterna och andra tredje parter, är Techopedia.com ensam ägare till all text, meddelanden, information, programvara, skript, bilder, grafik, ljud, video, interaktiva funktioner och liknande som finns på Webbplatsen (“Techopedia.com Innehåll”). Techopedia.com äger alla äganderätter, inklusive men inte begränsat till varumärken och upphovsrätt i Techopedia.com Innehåll och dess urval, organisation och arrangemang. Techopedia.com Innehåll tillhandahålls till dig SOM DET ÄR för din information och personlig användning och får inte användas, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas. Om du laddar ner eller skriver ut något Techopedia.com Innehåll för personligt bruk, ska du behålla all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden som finns i det.

Techopedia.com-logotyperna, varumärkena och servicemärkena och andra Techopedia.com-logotyper, produktnamn och servicenamn (“Techopedia.com Varumärken”) är varumärken. Du samtycker till att du inte kommer att visa eller använda Techopedia.com Varumärken på något sätt utan vårt föregående medgivande.

20. PROCEDURES FOR MAKING A CLAIM OF COPYRIGHT OR INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT

Techopedia.com takes protecting copyright seriously. If you believe that Site Content is being displayed in violation of your copyrights, please immediately notify Techopedia.com by sending an email to [email protected].

21. FÖRFARANDEN AVSEENDE OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV FOTOGRAFIER AV LEVANDE PERSONER SOM PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN

Om ett fotografi, en video eller annan representation av dig (eller någon som du är förälder eller förmyndare till) publiceras på webbplatsen utan ditt tillstånd, vänligen meddela omedelbart Techopedia.com genom att skicka ett e-postmeddelande till webmaster@techopedia.com för att rapportera den obehöriga användningen av din bild med webbadressen där fotot kan hittas.

22. BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOREN

Rapportera överträdelser av dessa Användarvillkor genom att kontakta oss. Om en Tjänst ger dig möjlighet att flagga Innehåll som olämpligt, kan du meddela oss om överträdelser av dessa Användarvillkor genom att använda sådan funktionalitet.

23. TVISTER MELLAN MEDLEMMAR

Om du har en tvist med en eller flera användare av Webbplatsen och Tjänsterna, befriar du härmed Techopedia.com från alla anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdskador) av alla slag och natur, kända och okända, som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till sådana tvister. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du från California Civil Code 1542, som säger: “En allmän friskrivning gäller inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker existerar till hans fördel vid tidpunkten för friskrivningen, och som om de hade varit kända av honom måste ha påverkat hans uppgörelse med gäldenären väsentligt.”

24. ÖVRIGT

Force Majeure – Techopedia.com ska inte hållas ansvarig för försening, uppsägning eller minskning av Webbplatsen eller Tjänsten om detta orsakas av förhållanden utanför Techopedia.com rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, regeringsåtgärder, terroristhandlingar, upplopp, uppror, brand, översvämning, olycka, jordbävning, elavbrott, telekommunikationslinjefel, internetavbrott, datorvirus, nekande av serviceattacker, nätverksfel, explosion, embargo, strejk, arbetskraft eller materialbrist, transportavbrott, arbetsnedgång eller en guds handling.

Hela avtalet/ändringar – Detta Avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på föremålet för Avtalet. Trots det föregående kan dessa Användarvillkor ändras emellanåt av Techopedia.com utan föregående meddelande till dig. Du kan granska den mest uppdaterade versionen av Webbplatsens Användarvillkor genom att besöka denna sida.

Avstående och avskiljbarhet – Om Techopedia.com inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i Användarvillkoren ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i Användarvillkoren av en behörig domstol anses vara ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen ska sträva efter att ge effekt åt parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i Användarvillkoren förblir i full kraft och effekt.

Preskriptionstid – Du samtycker till att oavsett eventuell lag eller annan författning om motsatsen, måste alla anspråk eller orsaker till åtgärder som uppstår ur eller i samband med användning av Webbplatsen, Tjänsten eller Villkoren lämnas in inom ett (1) år efter det att anspråket eller orsaken till åtgärden uppstod, annars är det för alltid preskriberat.

Tillämplig lag – Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt de materiella lagarna i Alberta, utan hänsyn till lagvalsbestämmelserna i någon jurisdiktion. Detta avtal ska verkställas i domstolarna i Alberta.

Hela Avtalet – Detta dokument innehåller hela förståelsen och avtalet mellan dig och Techopedia.com med avseende på din användning av Tjänsterna. Trots det föregående bekräftar du att du kan vara föremål för ytterligare villkor som kan gälla när du använder eller köper andra tjänster från Techopedia.com och/eller tredje part.

Copyright © 2010 – 2023 Techopedia.com. Alla rättigheter förbehållna.

Techopedia Personal
Redaktör

På Techopedia strävar vi efter att ge insikt och inspiration till IT-proffs, beslutsfattare inom teknik och alla andra som är stolta över att kallas nördar. Från att definiera komplex teknisk jargong i vår ordbok, till att utforska den senaste trenden i våra artiklar eller ge djupgående täckning av ett ämne i våra handledningar, är vårt mål att hjälpa dig att bättre förstå teknik - och, hoppas vi, fatta bättre beslut som ett resultat av detta.