Artificiell intelligens

Robothand håller en AI-hjärna

AI Hallucination

Vad är en AI-hallucination? En AI-hallucination är när en stor språkmodell (LLM) som OpenAI:s GPT4...

Tim Keary 4 månader