Datahantering

Terabit

Vad är en terabit? En terabit är ett mått för 1 biljon bitar eller bitar...

Databas
Margaret Rouse 2 månader