Dagens term

Artificiell Generell Intelligens (AGI)

Vad betyder Artificiell Generell Intelligens? Artificiell generell intelligens är en specifik typ av artificiell intelligens som är bred på samma sätt som det mänskliga kognitiva systemet är brett. En Artificiell Generell Intelligens kan utföra olika större typer av uppgifter som är mer komplexa väldigt framgångsrikt istället för att fokusera på mer specifika eller smalare typer av uppgifter. Termen används för att skilja olika typer av artificiell intelligens från varandra - termerna "stark artificiell intelligens" eller…

Ämnen att utforska