Aktiebörs

Varför oss?

Vad är en aktiebörs?

En aktiebörs är en marknadsplats eller plattform som gör det möjligt för handlare att köpa och sälja aktier i börsnoterade företag. Den är vanligtvis centraliserad, vilket minskar motpartsriskerna som finns i transaktioner som endast sker mellan två parter.

På en aktiebörs kan man bland annat handla med aktier, råvaror, obligationer och börshandlade produkter (ETP:er). De har också strikta regler för både företag som vill registrera sig hos dem och för handlare eller investerare.

Exempel på aktiebörser

Det finns idag flera välkända börser runt om i världen, till exempel:

Av dessa är New York Stock Exchange och NASDAQ de största, med ett börsvärde på 25 biljoner dollar respektive 21,7 biljoner dollar i augusti 2023.

NASDAQ-indexet innehåller främst teknikjättar som Apple, Meta och Alphabet. S&P 500, å andra sidan, anses mest vara en mätare på hur den amerikanska aktiemarknaden utvecklas.

Olika typer av aktiebörser

Aktiebörser kan förekomma i tre olika typer, vilket är:

1. Elektroniska börser

 • Snabbt, säkert och helt digitalt
 • Hög handelsvolym, strikta standarder
 • Exempel: NASDAQ

2. Auktionsbörser

 • Traditionell budgivning ansikte mot ansikte
 • Nedåtgående trend, högljudd prisförhandling
 • Exempel: NYSE

3. Alternativa handelssystem (ATS)

 • Direkta förbindelser mellan köpare och säljare via ECN
 • Tillgång till stora aktier, lägre kostnader
 • Gynnas av institutionella investerare

Elektroniska börser

Elektroniska börser fungerar till största delen eller helt elektroniskt. Detta eliminerar behovet av att köpare och säljare möts ansikte mot ansikte. Därmed finns det inte heller någon fysisk marknad. Detta gör transaktionerna mycket snabbare, effektivare och säkrare.

Handelsvolymen per dag kan också vara betydligt större än på en fysisk marknad, ofta upp till miljardbelopp.

NASDAQ står högt som en ledstjärna bland elektroniska börser, välkänd inte bara för sin framträdande roll utan också för sina stränga noteringskriterier, riktmärken för styrning och nödvändiga tröskelvärden för aktiekurser.

Auktionsbörser

Auktionsbörser, eller open-outcry-marknader, är några av de äldsta i världen. På dessa typer av börser möts köpare och säljare ansikte mot ansikte i handelsrum eller så kallade pits. De bjuder sedan högt för priserna på aktier. Det lägsta priset är det absoluta minimum som en säljare är beredd att acceptera, medan det aktuella eller högsta priset är det högsta som en köpare är villig att erbjuda.

De elektroniska börsernas bekvämlighet och snabbhet har lett till en nedgång i förekomsten av auktionsliknande handelsplattformar.

Det finns dock ett litet kluster av börser, exempelvis den prestigefyllda New York Stock Exchange, som fortsätter att upprätthålla den traditionella auktionsmetoden.

Alternativa handelssystem (ATS)

De vanligaste alternativa handelssystemen är Electronic Communication Networks (ECN). Dessa tillhandahåller vanligtvis direkta förbindelser mellan köpare och säljare utan att gå via andra mellanhänder på marknaden.

De ger tillgång till de flesta av de aktier som handlas på NASDAQ eller andra välkända börser som NYSE.

Vissa investerare föredrar ECN eftersom de minskar transaktionskostnaderna och är verksamma utanför de vanliga handelstiderna. I dagsläget är det framför allt institutionella investerare som använder dessa nätverk.

Hur fungerar aktiebörser?

Aktiebörser kan vanligtvis delas in i två marknader, primär- och sekundärmarknaden.

Den primära marknaden är till för nylistade företag som utfärdar aktier och obligationer för första gången. Det kan bland annat ske i form av börsintroduktioner, preferenstilldelning, private placement eller företrädesemissioner.

Detta ger investerare en möjlighet att köpa värdepapper direkt från utfärdaren, ibland till ett rabatterat pris. Företag använder också detta som en möjlighet att skaffa kapital eller öka sin trovärdighet och synlighet.

Efter den första utfärdandet är det på sekundärmarknaden som den största delen av aktie- och värdepappershandeln sker. Detta sker vanligtvis mellan investerarna själva snarare än mellan utfärdaren och investeraren.

Investerarna kan vara allt från stora institutionella investerare och finansiella företag till småsparare och privatpersoner. Sekundärmarknaden är det som oftast känns igen eller förknippas med aktiebörser.

Åtgärder för efterlevnad

Börsnoterade företag ställs ofta inför olika efterlevnadsåtgärder. Bland dessa finns kravet på att upprätthålla en lägsta aktiekurs konsekvent under hela året.

Ytterligare krav kan vara beroende av tillsynsmyndigheterna i ett visst land. Dessa omfattar vanligtvis finansiella skyldigheter, efterlevnad av regler och riktmärken relaterade till företagets rykte och resultat.

Aktiebörserna tillhandahåller en mängd finansiell information, som till exempel:

 • Avkastning på utdelning
 • Nettoresultat
 • Intäkter
 • Börsvärde
 • Vinstmarginal
 • Pris i förhållande till vinst (P/E-tal)
 • Vinstprognoser
 • Skuld
 • Handelsvolymer

Från ansökan till handel: Så här förstår du online-mäklare

Investerare måste vanligtvis antingen använda en mäklare eller skapa ett konto hos ett mäklarföretag för att kunna handla på börser. Detta beror på de regler för investerare som de flesta börser har infört. En mäklare fungerar som en mellanhand genom att ta emot handelsorder från kunden och placera eller utföra dem på börsen.

Numera har online-mäklare gjort registreringsprocessen enklare. Investerare fyller vanligtvis i ansökningsformulär med sina uppgifter, och när de är verifierade kan de göra sina första insättningar. De kan också använda gratis demokonton innan de använder riktiga pengar för att få en bättre känsla av aktiemarknaden.

När de har gjort sina insättningar kan de helt enkelt välja vilka aktier de vill handla och börja handla. Online-mäklare har också verktyg, som stop-loss, för att hjälpa investerare att inte förlora mer än de har råd med.

För- och nackdelar för investerare

Fördelar

Enkelhet att köpa och sälja: De flesta aktiebörser har miljontals användare över hela världen, vilket kan bidra till att köp och försäljning av aktier går snabbt och smidigt.

Organiserade och reglerade: Aktiebörser är mycket organiserade och strikt reglerade. Det innebär att de följer regelbundna handelstider och handelsprocesser. Detta minskar de operativa problemen. Det gör det också möjligt för mäklare och investerare att hitta alla sina affärer på samma plats i ett centraliserat system, vilket förenklar handeln avsevärt.

Mångfald av investeringar: Investerare har en mängd valmöjligheter via börser och kan välja att investera i flera företag eller typer av värdepapper samtidigt. Detta bidrar i hög grad till att minska risken samtidigt som det ger en mycket större tillgång.

Transparens: Börser är vanligtvis transparenta med sina finansiella transaktioner. Detta minskar risken för bedrägerier och manipulering av priser eller handelsvolymer. Det bidrar också i hög grad till att skapa förtroende hos investerarna.

Nackdelar

Volatilitet: Aktier, liksom de flesta andra typer av tillgångar, kan ibland vara mycket volatila. De påverkas vanligtvis av konsumenternas stämningsläge och aktuella nyheter. Centralbankens och andra tillsynsmyndigheters beslut kan också ha en negativ inverkan på aktierna.

Skeva marknader: Handlare som har mest kapital och bäst rykte har en förmåga att diktera stämningen och till och med riktningen på marknaderna, ibland genom sina egna affärer. Detta kan orsaka ganska oförutsägbara prissvängningar, vilket skapar större risk för mindre handlare.

Olika typer av avgifter: Att handla på en börs kan snabbt bli dyrt, särskilt för nybörjare, som kan behöva mäklare, som kommer med provisioner.

Skillnader mellan aktiebörser och OTC-marknader

Aktiebörser och OTC-marknader (Over-The-Counter) skiljer sig åt i flera aspekter, vilket vi sammanfattar nedanför:

Aspekt Aktiebörser OTC-marknader
Handelsplats Etablerade börser Nätverk av mäklare och handlare
Handlade värdepapper Obligationer, aktier, derivat etc. Obligationer, aktier, derivat etc.
Krav för notering Stränga, vanligtvis för större företag Mindre stränga, ofta för mindre företag
Regleringar Mer reglerad Färre regler men inte helt befriade
Företagets storlek Vanligtvis är större företag noterade Ofta mindre företag noterade
Skäl för notering Företag som uppfyller fastställda kriterier Om ett företag inte fortsätter att uppfylla sina årliga eller andra lagstadgade krav kan en börs degradera det till OTC
Tillgång för investerare Begränsad till större, etablerade företag Tillgång till aktier i företag som kanske inte finns på andra börser
Typ av aktie Mestadels etablerade, stabila aktier Inkluderar billiga penny aktier, potentiellt riskfyllda
Handelsvolym Generellt hög Kan vara låg, vilket leder till likviditetsproblem
Säkerhetsfrågor Mer reglerad, generellt säkrare Mer riskfyllt på grund av potentiell inkludering av ostabila företag

Relaterade termer

Indrabati Lahiri
Financial Writer & Editor
Indrabati Lahiri
Finansskribent

Indrabati har mer än fyra års erfarenhet som ekonomireporter och redaktör, främst med inriktning på aktier, investeringar, råvaror, teknik, tillväxtmarknader och makroekonomi. Hon har tidigare arbetat med Capital.com och IBM, och har nyligen lanserat Wealthier Moksha, som handlar om aktier och investeringar, råvaror och tillväxtmarknader.