Bitcoin ETF (Bitcoin-börshandlad fond)

Varför oss?

Sedan dess debut 2009 har Bitcoin revolutionerat den finansiella världen och etablerat sig som en av de mest anmärkningsvärda tillgångsklasserna någonsin. Med perioder av astronomiska årliga avkastningar, i vissa fall sträckande sig till hundratals procent, har Bitcoin vida överstigit prestationerna hos traditionella investeringar.

Bitcoin har inte bara fungerat som “internet-pengar”, men också tjänat som “internet-guld”, och erbjudit en digital säker hamn som ofta jämförts med traditionella värdebevarande tillgångar som guld, men med betydligt högre avkastningspotential.

Bitcoins extraordinära tillväxt har väckt ett ökat intresse för kryptovalutor som en investeringsmöjlighet. Dock har det tekniska kunnandet som krävs för att köpa, handla, och säkert förvara Bitcoin utgjort betydande hinder för många intresserade investerare. Som svar på utmaningarna har Bitcoin ETF:er (börshandlade fonder) nyligen blivit godkända av SEC i USA och framträtt som en lösning att förenkla Bitcoin-investeringar.

Vad är en Bitcoin-ETF?

En Bitcoin ETF är en börshandlad fond som syftar till att efterlikna prisutvecklingen för Bitcoin, vilket möjliggör investering i kryptovalutan utan att behöva köpa Bitcoin och förvara den direkt. Det eliminerar behovet av digitala plånböcker och komplexiteten kring säker förvaring av Bitcoin, vilket gör Bitcoin-investeringar mer tillgängliga för traditionella investerare.

Skillnaden mellan Bitcoin och en Bitcoin ETF

Den största skillnaden mellan att direkt äga Bitcoin och att investera i en Bitcoin ETF är att du med ETF:en köper en fondandel som speglar värdet av Bitcoin, snarare än själva kryptovalutan. Det innebär att investerare kan köpa och sälja fondandelar genom traditionella börser, precis som aktier, vilket förenklar processen och ökar tillgängligheten.

Bitcoin spot ETF:er godkändes i januari 2024 i USA och har på bara 15 dagar lyckats köpa upp 3,3% av det totala Bitcoin-utbudet, vilket visar på en snabbt växande acceptans och intresse. Bland de nio nya spot Bitcoin ETF:erna utkristalliserar sig en tydlig tävling mellan två jättar: BlackRock och Fidelity, där BlackRock för närvarande ackumulerar 5 000 Bitcoin per dag. Totalt finns nu 150 000 Bitcoin förvarade i spot ETF:er.

Spot Bitcoin ETF vs. Futures Bitcoin ETF

Både Spot Bitcoin ETF:er och Futures Bitcoin ETF:er erbjuder unika vägar för investerare att exponera sig mot Bitcoin-priset. Men hur skiljer de sig, och vad innebär det för investeraren?

Spot Bitcoin ETF

Denna typ av ETF håller faktiska Bitcoin inom fonden, vilket ger investerarna direkt exponering mot Bitcoins nuvarande marknadspris. Genom att investera i en Spot Bitcoin-börshandlad fond, köper man indirekt Bitcoin som förvaras säkert av fonden, vilket gör det möjligt för investerare att dra nytta av prisuppgångar utan de komplikationer som kommer med direkt ägande, såsom förvaring och säkerhet.

Futures Bitcoin ETF

Till skillnad från Spot ETF:er, investerar Futures Bitcoin-ETF:er i Bitcoin-terminskontrakt. Det innebär att dessa fonder spekulerar i Bitcoins framtida priser baserat på terminsmarknaden, snarare än att inneha den faktiska kryptovalutan. Metoden tillåter investerare att exponera sig mot Bitcoin utan att direkt äga några mynt, vilket kan vara tilltalande för de som önskar undvika volatiliteten och säkerhetsutmaningarna med direkt kryptovalutahandel. Futures ETF:er kan dock innebära en högre grad av komplexitet och risk, eftersom de är beroende av förutsägelser om framtida prisrörelser snarare än nuvarande värden.

Bitcoin-ETF historik – En lång väg till godkännande

Sedan Cameron och Tyler Winklevoss först ansökte om att lansera en BTC ETF den 1 juli 2013, har resan mot godkännande varit lång och utmanande. Deras initiala försök, då Bitcoin värderades till cirka 100 dollar, syftade till att följa priset på Bitcoin genom en fond som skulle inneha BTC direkt. SEC avslog dock denna ansökan 2017, med hänvisning till brist på reglering och risk för manipulation inom Bitcoin-marknaden.

Flera andra försök från olika aktörer, inklusive Grayscale Investments och Bitwise, mötte liknande öden. Grayscale drog tillbaka sin ansökan 2017 på grund av en “omogen” regleringsmiljö för digitala tillgångar, medan Bitwise drog tillbaka sin ansökan 2020 efter SEC:s oro. Trots upprepade avslag fortsatte försöken, och optimismen växte när traditionella finansjättar som BlackRock och Fidelity visade intresse för att lansera egna Bitcoin ETF:er.

En vändpunkt kom när Ark Invest och 21Shares återupptog försöken att få godkännande för en Bitcoin-ETF i april 2023, trots SEC:s tidigare motstånd. BlackRock, en av världens största kapitalförvaltare, avslöjade också sina planer på att lansera en BTC ETF, vilket ökade förväntningarna på ett möjligt godkännande.

Ett betydande genombrott var Grayscales rättsliga seger mot SEC i augusti, efter att SEC avslog deras förslag att omvandla GBTC till en ETF. Domstolen ansåg SEC:s beslut som godtyckligt, vilket öppnade dörren för en möjlig omprövning av Bitcoin ETF-ansökningar.

I januari 2024, efter nästan ett decennium av ansökningar och avslag, godkände SEC äntligen BTC ETF:er, vilket markerar en historisk milstolpe för kryptovalutamarknaden.

Målsättningar för Bitcoin ETF:er

Bitcoin ETF:er syftar till att överbrygga gapet mellan den traditionella finansvärlden och den framväxande kryptovalutamarknaden genom att erbjuda en enklare, säkrare och mer tillgänglig investeringsväg för Bitcoin.

Genom att paketera Bitcoin-investeringar i ett format som är bekant för och kompatibelt med konventionella finansiella system, minskar dessa fonder de tekniska och operativa utmaningar som direktköp av kryptovalutor innebär. Detta inkluderar komplexiteten i att hantera privata nycklar, säkerhetsrisker associerade med kryptoplånböcker, och den ibland komplicerade processen att handla på kryptovalutabörser.

Vidare avser BTC ETF:er till att fungera som en katalysator för innovation och integration av kryptovalutor i det globala finansiella ekosystemet. Genom att tillhandahålla en reglerad, transparent och lättillgänglig investeringsväg, hoppas man på att inte bara öka investeringarna i Bitcoin utan också stimulera utvecklingen av ytterligare finansiella produkter och tjänster baserade på blockkedje-teknologi. Den utvecklingen kan i sin tur leda till nya investeringsmöjligheter och förbättrad marknadseffektivitet.

Bitcoin-ETF begränsningar

Trots dess fördelar, finns det begränsningar med Bitcoin ETF:er. De kan till exempel innebära högre avgifter jämfört med direkt investering i Bitcoin, och den indirekta exponeringen kan leda till avvikelser mellan ETF:ens värde och det faktiska priset på Bitcoin.

Fördelar pros

  • Ökad tillgänglighet: Genom att handlas på reglerade börser gör Bitcoin ETF:er det enklare för traditionella investerare att få exponering mot Bitcoin utan att behöva hantera komplexiteten kring köp och förvaring av kryptovalutor.
  • Minskat behov av teknisk kunskap och förvaring: Investerare behöver inte oroa sig för säker förvaring, hantering av privata nycklar eller andra tekniska aspekter av kryptovalutahandel.
  • Handlas på reglerade börser: Detta ökar säkerheten och transparensen för investerare, samtidigt som det erbjuder skydd genom väletablerade finansiella regelverk.

Nackdelar cons

  • Potentiella avvikelser från Bitcoins verkliga marknadsvärde: Tracking errors kan påverka investerarnas avkastning negativt.
  • Högre avgifter än direktköp av Bitcoin: De extra kostnaderna kan minska den totala avkastningen för investerare.
  • Begränsad kontroll över de faktiska Bitcoin-tillgångarna: Investerare får inte samma grad av flexibilitet eller kontroll som vid direkt ägande av Bitcoin.

Framtiden för krypto-ETF:er

Med framgången för Bitcoin ETF:er ökar spekulationerna om att andra kryptovalutor, såsom Ethereum, kan följa efter. Det växande intresset och de betydande summor pengar som flyttas in i krypto-ETF:er antyder en ljus framtid för dessa finansiella instrument. Genom att fortsätta att bygga broar mellan traditionella finansmarknader och kryptovärlden, kan vi förvänta oss att se en ännu större integration och acceptans av kryptovalutor som en legitim tillgångsklass.

Bitcoin ETF:er representerar en viktig utveckling inom kryptovalutainvesteringar, som erbjuder nya möjligheter för investerare att engagera sig i denna dynamiska tillgångsklass. Medan de bär på både potential och utmaningar, markerar de ett viktigt steg framåt i att göra Bitcoin och andra kryptovalutor mer tillgängliga och förståeliga för allmänheten. Framtiden för krypto-ETF:er ser ljus ut, med möjlighet att omforma landskapet för investeringar och ytterligare validera kryptovalutor som en viktig del av det globala finansiella systemet.

Relaterade termer

Kenneth Stendahl
Finans och kryptoexpert
Kenneth Stendahl
Finans & kryptoexpert

Kenneth Stendahl är en kompetent skribent och analytiker inom krypto- och finanssektorn, verksam på Business 2 Community, en ledande publikation för företagsnyheter. Med sin akademiska bakgrund i finans och teknik har han specialiserat sig på kryptovalutor, blockkedjeteknik och finansmarknader. Med mer än fyra års erfarenhet har Kenneth etablerat sig som en respekterad expert inom branschen. Tidigare var han anställd på Cointelegraph, en framstående internationell publikation inom kryptovaluta och blockkedjan. Där producerade han djupgående artiklar och analyser samt utförde intervjuer med ledande profiler inom kryptoindustrin. Hans noggrannhet och objektivitet har vunnit honom stor respekt och uppskattning. Kenneth har också varit talare…