Centraliserad finans (CeFi)

Varför oss?

Lär dig vad centraliserad finans (CeFi) är och skillnaderna mellan CeFi och decentraliserad finans (DeFi), deras respektive fördelar och nackdelar, samt hur CeFi erbjuder en brygga mellan traditionella finansiella tjänster och moderna kryptovalutor.

Vad är centraliserad finans (CeFi)?

Centraliserad finans (CeFi) definieras som ett finansiellt ekosystem där centraliserade myndigheter kontrollerar finansiella tillgångar och pengaflödet. De fastställer regler och standarder för hur tillgångar ska förvaltas och handlas.

Traditionella finansiella tjänster (TradFi) tillhandahålls av vanliga finansinstitut, inklusive banker, mäklarfirmor och försäkringsbolag.

Framväxten av blockkedjeteknik har dock introducerat begreppen CeFi och decentraliserad finans (DeFi) för att underlätta betalningar, utlåning, lån och andra tjänster.

Techopedia förklarar CeFi

TradFi är till sin natur centraliserat. Regeringar, banker och andra finansiella institutioner är ansvariga för alla transaktioner och det finns begränsad insyn i hur systemet fungerar.

Men i världen för kryptovalutor hänvisar CeFi till aktiviteter som hanteras av en centraliserad tredje part, i motsats till de peer-to-peer-transaktioner (P2P) som kännetecknas av DeFi.

CeFi är kryptomarknadens motsvarighet till traditionella värdepappersföretag och aktiemäklare, som underlättar handeln med aktier och fiatvalutor på offentliga aktiemarknader.

De flesta CeFi-tjänster drivs av privatägda företag som underlättar handeln med digitala tillgångar, främst kryptovalutor och non-fungible tokens (NFT).

Huvudfunktioner i CeFi

  • Centraliserad kontroll: CeFi förlitar sig på mellanhänder för att förvalta tillgångar och underlätta transaktioner. Dessa centraliserade myndigheter erbjuder tjänster, fungerar som förvaringsinstitut för medel och ansvarar för att säkerställa stabiliteten och säkerheten i det finansiella systemet.
  • Reglering: Centraliserade finansinstitut är hårt reglerade av statliga myndigheter och tillsynsorgan för att skydda konsumenterna. Instituten måste följa strikta regler, t.ex. krav på bekämpning av penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC), för att förhindra skatteflykt, överföring av olagliga medel och finansiering av terrorism.
  • Ansvarsskyldighet: Centraliserade enheter är i allmänhet skyldiga att tillhandahålla information om sitt finansiella resultat och sin verksamhet till allmänheten och tillsynsmyndigheter.
  • Begränsad tillgänglighet: Tillgången till CeFi-tjänster kan vara begränsad för vissa grupper, t.ex. de som inte har någon bank och de som har låg inkomst eller låg kreditvärdighet.

Exempel på centraliserad finans

Exempel på centraliserade kryptovalutatjänster är börser som Binance, Coinbase och Kraken.

I CeFi förvarar börserna tillgångar och behåller kontrollen över de privata nycklar som är kopplade till kryptoplånböcker, som ger tillgång till blockkedjebaserade mynt och tokens.

Den centrala börsen bär en del av ansvaret för att garantera säkerhet, trygghet och genomförande av transaktioner, tillsammans med transparent rapportering till användarna. Börsen har också befogenhet att ta ut hanterings- och transaktionsavgifter för köp, försäljning, transaktioner och tokenkonverteringar.

Även om CeFi erbjuder säkerhet eftersom användarna måste verifiera sin identitet för att kunna öppna ett konto, är risken att de inte kontrollerar sina nycklar och, i slutändan, sina egna medel.

För- och nackdelar med CeFi

Fördelar med CeFi Beskrivning
Säkerhet Etablerade börser har vanligtvis robusta säkerhetsåtgärder på plats.
Användarvänlighet CeFi-plattformar är ofta mer användarvänliga och tillgängliga för nybörjare än kryptoplånböcker med egen förvaring.
Likviditet CeFi-börser kan erbjuda hög likviditet för handel med olika kryptovalutor och övergång mellan kedjor.
Kundtjänst CeFi-plattformar erbjuder vanligtvis kundsupport för användare.
Integration av Fiat CeFi gör det enkelt att konvertera mellan fiatvalutor och kryptovalutor.
Skyddsnät Vissa CeFi-plattformar erbjuder försäkring eller ersättning vid säkerhetsöverträdelser.
Regelefterlevnad Efterlevnad av regler som KYC kan öka legitimiteten och förtroendet.
Nackdelar med CeFi Beskrivning
Centralisering CeFi är beroende av mellanhänder, vilket ökar risken för en enda felkälla och sårbarhet för bedrägerier eller cyberattacker.
Kontroll av tillgångar Användarna måste anförtro sina tillgångar och privata nycklar till börsen.
Förordningar CeFi-börserna omfattas av statliga bestämmelser som kan begränsa vissa aktiviteter.
Kostnader Handel på CeFi-börser kan medföra avgifter, som kan öka med tiden.
Frågor om integritet Användaruppgifter kan samlas in och delas med tredje part, vilket ger upphov till integritetsfrågor.
Begränsad transparens Transparensen inom CeFi kan vara lägre än inom DeFi. Ett värdepappersföretag får t.ex. inte lämna ut information om sina strategier eller resultat.
Driftstopp CeFi-börser kan drabbas av driftstopp eller underhåll, vilket påverkar tillgången.

CeFi vs. DeFi, TradFi

Medan CeFi involverar en centraliserad mellanhand, förlitar sig DeFi på smarta kontrakt som körs på blockkedjenätverk för att utföra transaktioner. Detta gör det möjligt för individer var som helst i världen att utbyta tillgångar direkt utan inblandning av mellanhänder.

Decentraliserade applikationer (dApps) ger tillgång till finansiella tjänster för alla med en internetanslutning, inklusive underförsörjda och obankerade grupper. De ger också alla användare mer kontroll över sina tillgångar genom personliga plånböcker och handelskonton, för vilka de behåller ensam tillgång till sina privata nycklar.

DeFi syftar till att tillhandahålla anonyma system med öppen källkod som ökar den ekonomiska transparensen och inte kräver att användarna lämnar personuppgifter. DeFi-tjänster tillhandahåller utlåning, kryptoavkastningsodling, lån, tillgångsinnehav och mer utan begränsningar för användare, som CeFi-leverantörer kan genomdriva.

DeFi är dock en ny teknikbaserad metod och kräver en relativt hög grad av teknisk expertis. Det finns också risker relaterade till bristfälliga protokoll eller kodning av smarta kontrakt, mänskliga fel eller illvilliga angripare.

Centraliserad finansiering syftar till att kombinera fördelarna med DeFi med tillförlitligheten och användarvänligheten hos TradFi-tjänster. CeFi låter kunderna få ränta på sparande, låna ut och låna medel, spendera krypto med ett betalkort eller kreditkort, handla kryptovalutor och tokeniserade tillgångar och så vidare, allt medan de tar ansvar för att skydda kundernas medel.

Att växla fiatvaluta till kryptovaluta kräver en centraliserad institution. CeFi-leverantörer har kapacitet att utföra denna konvertering, till skillnad från DeFi-lösningar. Dessutom kan CeFi-leverantörer utföra transaktioner på marginalen och ge lån direkt.

CeFi TradFi DeFi
Förvaring av medel Centraliserad institution kontrollerar förvaringen Centraliserad institution kontrollerar förvaringen Användaren behåller äganderätten
Personlig information Kräver identitetsverifiering och tillstånd Kräver identitetsverifiering och tillstånd Utan tillstånd och anonymt
Tjänster Betalningar, fiat-till-krypto-överföring, handel, lån, utlåning Betalningar, lån, utlåning, handel Handel med kryptovalutor och tokeniserade tillgångar, betalningar, lån, utlåning, avkastningsjordbruk
Transaktionsavgifter Höga avgifter Höga avgifter Låga avgifter
Användarupplevelse Enkel användargränssnitt Enkel användarupplevelse Komplexa gränssnitt, smarta kontrakt och algoritmer
Säkerhet Ansvarig för användarnas medel Ansvarig för användarnas medel Inte ansvarig för användarnas medel
Risk Potentiellt sårbar för attacker/intrång Låg risk Högre risk
Kundtjänst Stora utbyten ger kundservice Alla institutioner tillhandahåller kundservice Ingen kundsupport

Slutsatsen om Centraliserad finans (CeFi)

Centraliserad finans syftar till att ta upp mellantinget mellan det traditionella finansiella systemet och blockkedjebaserade decentraliserade applikationer.

CeFi erbjuder sätt för nybörjare att komma in på kryptovalutamarknaderna utan att behöva navigera i de ofta komplexa applikationer som tillhandahåller DeFi-tjänster.

Centraliserad finansiering saknar dock DeFis anonymitet och tillståndslösa natur, vilket kräver att användarna tillhandahåller personuppgifter och ger upp kontrollen över sina privata plånboksnycklar.

I takt med att blockkedjebaserade finansiella tjänster utvecklas återstår det att se hur CeFi och DeFi kommer att samexistera och forma framtidens finans.

Relaterade termer

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknikskribent

Nicole Willing har två decenniers erfarenhet av att skriva och redigera innehåll om teknik och ekonomi. Hon har utvecklat expertis inom bevakning av råvaru-, aktie- och kryptovalutamarknaderna samt de senaste trenderna inom tekniksektorn, från halvledare till elfordon. Hennes bakgrund inom rapportering om utvecklingen av utrustning och tjänster för telekomnätverk och industriell metallproduktion ger henne ett unikt perspektiv på konvergensen mellan Internet-of-Things teknik och tillverkning.