CRM-lösning för kundservice

Varför oss?

Vad är CRM-lösning för kundservice?

En CRM-lösning för kundservice är ett verktyg för hantering av kundrelationer (CRM) som företag eller organisationer använder för att förbättra delar av sina kundtjänstprocesser. En CRM-lösning för kundservice innehåller vanligtvis en databas eller liknande resurs som innehåller uppgifter om kunder eller annan information som kan bidra till att förbättra kundservicen.

Techopedia förklarar CRM Kundtjänstlösning

En CRM-lösning för kundservice har ett eget gränssnitt, som många köpare anser vara en viktig del av den övergripande designen. Gränssnittet kan bidra till att göra affärsdata mer tillgängliga för kundtjänstrepresentanter, säljare eller någon annan som arbetar för eller hjälper företaget eller organisationen.

Förutom att tillhandahålla en lättillgänglig samlingsplats för information kan ett CRM-kundtjänstverktyg hjälpa användarna att hantera konton på olika sätt för att uppfylla kundtjänstmålen. Det specifika kundserviceelementet i den här typen av program kompletterar ofta en större uppsättning verktyg för hantering av kundrelationer.

Hantering av kundrelationer definieras allmänt som en resurs som kan hjälpa till att skapa relationer med befintliga kunder. Det kan också hjälpa företag att generera försäljningsleads, hitta potentiella kunder och få kontakt med andra affärskontakter.

Andra delar av en lösning för hantering av kundrelationer kan omfatta:

  • Analys
  • Teknisk support
  • System för att boka möten
  • Automatisering av säljstyrkor
  • Produkthantering

Relaterade termer

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…