Data

Varför oss?

Lär dig vad som menas med data och dess främsta användningsområden. Vi ger dig en kortfattad definition och en översikt över var och hur begreppet data används i olika sammanhang.

Vad är data?

Data är, i datasammanhang, distinkta delar av digital information. Data är vanligtvis formaterade på ett specifikt sätt och kan förekomma i en mängd olika former, såsom siffror, text med mera. När data används i samband med överföringsmedia avses information i binärt digitalt format.

Techopedia förklarar data som begrepp

Data är ett brett begrepp inom datateknik, men det används ofta för att identifiera och skilja information från enbart bitar.

Inom telekommunikation avser data ofta digital, snarare än analog, information. Till skillnad från analoga dataöverföringar, som kräver en fast anslutning under hela överföringen, skickas digitala data i paket.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…