Datahantering

Varför oss?

Vad innebär datahantering?

Med datahantering avses en organisations hantering av information och data för säker och strukturerad åtkomst och lagring.

Datahanteringsuppgifter inkluderar skapandet av policyer, analyser och arkitektur för datastyrning, integration av hanteringssystem hos databaser, datasäkerhet och identifiering, segregering och lagring av datakällor.

Techopedia förklarar datahantering

Datahantering omfattar en mängd olika tekniker som underlättar och säkerställer datakontroll och dataflöde från skapande till bearbetning, användning och radering. Datahantering implementeras genom en sammanhängande infrastruktur av tekniska resurser och ett styrande ramverk som definierar de administrativa processer som används under hela livscykeln för data.

Det är ett enormt område, och det här är egentligen bara en övergripande term för ett helt segment inom IT.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…