Dataöverföring

Varför oss?

I dagens digitala värld är dataöverföring en grundläggande process som möjliggör kommunikation mellan olika enheter. Men vad innebär dataöverföring egentligen? Vi lär dig definitionen av dataöverföring, hur det fungerar och dess olika former här nedan.

Vad är dataöverföring?

Dataöverföring (data transmission på engelska) är processen att skicka digitala eller analoga data över ett kommunikationsmedium till en eller flera dator-, nätverks-, kommunikations- eller elektroniska enheter. Den möjliggör överföring och kommunikation mellan enheter i en punkt-till-punkt-, punkt-till-multipunkt- och multipunkt-till-multipunkt-miljö.

Dataöverföring kallas också digital överföring eller digital kommunikation.

Techopedia förklarar dataöverföring

Dataöverföring kan vara analog eller digital, men är huvudsakligen avsedd för sändning och mottagning av digitala data. Det fungerar när en enhet eller utrustning, till exempel en dator, har för avsikt att skicka ett dataobjekt eller en fil till en eller flera mottagarenheter, såsom en dator eller server.

Den digitala datan kommer från källenheten i form av diskreta signaler eller digitala bitströmmar. Dessa dataströmmar/signaler placeras över ett kommunikationsmedium, till exempel fysiska koppartrådar, trådlösa bärare och optisk fiber, för leverans till destinationen/mottagarenheten. Dessutom kan varje utgående signal vara basband eller passband.

Förutom extern kommunikation kan dataöverföringen också ske internt i en enhet. Till exempel är RAM-minnet (Random Access Memory) eller hårddisken som skickar data till en processor också en form av dataöverföring.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…