Datapaket

Varför oss?

Lär dig vad som menas med datapaket (data packet på engelska). Techopedia går igenom vad som definierar ett datapaket samt ger en översikt över hur det fungerar.

Vad är datapaket?

Ett datapaket är en dataenhet som består av ett enda paket som färdas längs en viss nätverksväg. Datapaket används i IP-överföringar (“Internet Protocol“) för data som navigerar på webben och i andra typer av nätverk.

Techopedia förklarar datapaket

Ett datapaket har andra delar än de rådata som det innehåller – ofta kallat nyttolasten. Datapaketen har också rubriker som innehåller vissa typer av metadata, tillsammans med routinginformation. IP-datapaket har till exempel en header som innehåller en IP-adress för ursprung och en IP-adress för destination. Datapaket kan också ha trailers som hjälper till att förfina dataöverföringen.

För att möjliggöra en mer konventionell användning av datapaket för webben och andra nätverk har olika grupper bidragit till att skapa enhetliga standarder för överföring av datapaket. International Organization for Standardization (ISO) har exempelvis tagit fram OSI-modellen (Open Systems Interconnection), som identifierar vissa datapaketlager och upprätthåller standarder för varje lager. Allt detta är grunden för den moderna uppbyggnaden och användningen av datapaket i olika nätverksscenarier.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…