Datavirus

Varför oss?

Vad betyder datavirus?

Ett datavirus är en typ av skadlig programvara (malware) som består av små kodbitar som bifogas legitima program. När programmet körs så körs viruset.

Techopedia förklarar datavirus

Datavirus är skadliga program som sprids i datorfiler utan användarens vetskap. De mest utbredda virusinfektionerna sprids via bifogade e-postmeddelanden som aktiveras när de öppnas. Den onda cirkeln med ett virus fortsätter när infekterade e-postmeddelanden vidarebefordras till flera användare. Virus sprids också via delad media, t.ex. USB-minnen (Universal Serial Bus).

Datavirus skapades ursprungligen som skämt, men är ansvariga för omfattande och betydande förstörelse av datorsystem och filer. Installation av antivirusprogram hjälper till att förhindra, blockera eller ta bort tidigare installerade virus.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…