Gencraft (AI Art Generator)

Varför oss?

Lär dig vad Gencraft AI Art Generator är och hur den fungerar, de olika komponenterna och funktionerna, samt för- och nackdelarna med de olika prenumerationsplanerna och vilka alternativ som finns.

Vad är Gencraft AI Art Generator?

Gencraft är en text-till-bild AI-generator som gör det möjligt för behöriga användare att skapa och modifiera digitala bilder och videor utifrån instruktioner.

Gencraft designades av Suman Gupta, en produktdesigner på Hive.ai. Enligt Guptas LinkedIn-profil fokuserade designprocessen för Gencraft på att skapa en intuitiv och användarvänlig app som gör det möjligt för användare att omvandla idéer till bilder och videor.

Anpassningsmöjligheter och personliga alternativ var en prioritet.

Hur text-till-bild AI Art Generators fungerar

Konstgeneratorer är vanligtvis generativa AI-appar med låg kod/ingen kod (LCNC). Ett enkelt användargränssnitt döljer komplexiteten i flera maskininlärningsmodeller (ML) som arbetar tillsammans för att analysera och reproducera olika konstnärliga stilar – och olika konstnärliga element som former, färger och texturer.

I princip fungerar en AI-generator för text-till-bild genom att omvandla en skriftlig beskrivning till en visuell bild.

 1. Först analyserar maskininlärningsmodellerna den inmatade texten med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP). Sedan använder de djupinlärningsalgoritmer för att tolka texten och extrahera nyckelelement som objekt, handlingar och stilar.
 2. Därefter kombinerar ett neuralt nätverk sin förståelse av texten med sin inlärda konstnärliga kunskap för att skapa en ny bild som motsvarar textbeskrivningen.

Denna process kräver ofta en hel del beräkningsresurser, vilket är anledningen till att de flesta konstgeneratorer drivs från molnet. Artificiell intelligens (AI) kan till exempel behöva använda datorseende för att analysera referensbilder, använda ett generativt kontradiktoriskt nätverk (GAN) för att blanda stilar och fylla i luckor i beskrivningen baserat på vad de kollaborativa modellerna lärde sig under träningen.

Komponenter och funktioner för Gencraft

Gencrafts ML-modeller, som tränats med stora datamängder av märkt konst, kan skapa originalbilder och videoinnehåll i mer än 25 stilar.

Appen består av sex olika komponenter och ger medlemmarna i communityn två olika sätt att interagera.

 • Image Gen: Denna komponent innehåller en promptruta, ett valfritt fält för uppladdning av foton och en valfri meny med konstnärliga stilar.
 • Video Gen: Denna komponent ger betalande prenumeranter en snabbruta, ett valfritt fält för uppladdning av videor och en valfri meny med konstnärliga stilar.
 • My Models: Denna komponent gör det möjligt för betalande abonnenter att finjustera Gencrafts förinställda grundmodeller med prenumerantens egna textade bilder. Endast Pro-användare får använda denna funktion, och användarna debiteras en extra avgift för varje finjusterad modell.
 • Reference Image: Denna komponent gör det möjligt för betalande prenumeranter att ladda upp en enda bild med sin uppmaning. Gencrafts ML-modeller kommer att referera till bilden när de svarar på uppmaningen.
 • Photobooth: Denna komponent gör det möjligt för betalande prenumeranter att ladda upp en bild på en person med sin uppmaning. Gencrafts ML-modeller kommer att referera till bilden när de svarar på frågan.
 • Magic Edit: Med denna komponent kan betalande prenumeranter förnya specifika segment av en genererad bild med en ny uppmaning. Denna komponent är användbar för att ta bort eller ersätta ett specifikt objekt i en bild.
 • Discord Community: Denna komponent, som drivs av tredjeparts community-webbplatsen Discord, tillhandahåller ett diskussionsforum för Gencraft-medlemmar.
 • Explore Feed: Denna komponent gör det möjligt för medlemmarna att publicera de bilder de har skapat. Medlemmarna kan också välja att “gilla” specifika skapelser och följa konstnären.

Är Gencraft gratis att använda?

Gencraft är tillgängligt via två olika betalda prenumerationsplaner. Pro-prenumerationen, som kostar 9,99 $ per vecka att använda, låser upp alla konstgeneratorns komponenter och funktioner.

Nya medlemmar får tio chanser per dag att testa appens komponent för bildgenerering gratis. Gratisbilderna är licensierade via Creative Commons och får endast användas för icke-kommersiella ändamål. Gencraft säger att de behåller gratis bilder i 30 dagar innan de tar bort dem från sina servrar.

Betalande prenumeranter kan använda sina skapelser för kommersiella ändamål eftersom de äger de bilder och videor de skapar.

Startprenumerationen, som kostar 3,99 $ per vecka att använda, ger 25 uppmaningar per dag. Denna prenumeration ger inte möjlighet till nedladdningar i 4k-upplösning och låser inte upp My Models-komponenten i appen.

Gencraft AI Art Generator prenumerationval och priser

Med Pro-prenumerationsmodellen kan medlemmarna skapa obegränsat antal “kreationer” och träna/finjustera sina egna modeller för ytterligare 4,99 $ per modell.

Ytterligare funktioner i Pro-abonnemanget inkluderar

 • Nedladdningar med 4k-upplösning;
 • Möjlighet att generera videor;
 • Möjlighet att ladda upp obegränsat med referens- och träningsbilder;
 • Tillgång till Magic Edit-verktyg;
 • Livstids lagring av bilder.

Alternativ till Gencraft

AI-drivna verktyg förenklar konstnärliga uttryck genom att låta användare i alla åldrar och på alla nivåer skapa unika bilder med bara en textbeskrivning och några knapptryckningar eller klick.

Populära konkurrenter till Gencraft inkluderar:

 • DALL-E anses vara pionjären som visade världen potentialen i att omvandla textbeskrivningar till bilder.
 • Stable Diffusion använder sannolikhetsfördelningar för att generera utdata som är statistiskt lika de data som modellen tränades på.
 • Midjourney använder en diffusionsprocess som gradvis förbättrar bildens upplösning och kvalitet.
 • DALL-E Free erbjuder en begränsad uppsättning funktioner jämfört med DALL-E, men det är gratis att använda och kräver ingen registrering.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…