Handelsvolym

Varför oss?

Vad är handelsvolym?

Handelsvolym avser antalet aktier eller kontrakt för en viss finansiell säkerhet som handlas under en angiven period. Den mäter hur aktivt värdepapper köps och säljs av marknadsaktörer.

Handelsvolymen är en viktig indikator på likviditet och investerarnas intresse för en viss tillgång.

Höga handelsvolymer jämfört med historiska genomsnitt innebär i allmänhet att intresset ligger på höga nivåer. Det innebär att marknaden är mycket likvid, vilket gör det enkelt för investerare att genomföra affärer. Bid/ask-spreadarna för värdepapper med höga volymer är vanligtvis smalare.

I motsats till detta tyder låga handelsvolymer på ett mer begränsat intresse och potentiell bristande likviditet, vilket gör handeln mer utmanande och bid/ask-spreadarna större.

Ett värdepappers handelsvolym kan vara ett insiktsfullt mått när det analyseras i förhållande till prisrörelser och nyhetshändelser.

Hur fungerar handelsvolym?

Handelsvolym är helt enkelt en räkning av antalet aktier eller kontrakt för en viss säkerhet som utbyttes under en viss period. Denna datavolym spåras och publiceras av aktiebörser och leverantörer av finansiella data.

Volymen kan bedömas över olika perioder från en timme till ett år. Vanliga referensperioder inkluderar:

 • Dagligen
 • Varje vecka
 • Månadsvis
 • Kvartalsvis
 • Årlig handelsvolym

Daglig handelsvolym är ett av de mest använda måtten och inkluderar alla aktier som handlas under normal marknadstid. Handelsvolymer efter stängning och före börsöppning kan också rapporteras separat.

Handelsvolymer på kortare tidsramar, som en timme eller fem minuter, publiceras också av vissa leverantörer. Dessa högfrekventa data gör det möjligt för analytiker att identifiera nya trender.

Handelsvolym omfattar både köp- och säljtransaktioner. Om till exempel 100 aktier i aktie ABC byter ägare under en dag är den dagliga handelsvolymen 100, oavsett om det var 50 köp och 50 försäljningar eller 10 köp och 90 försäljningar.

Omsättningen, som mäter det totala antalet utestående aktier som har handlats, kan också användas för att analysera ett värdepappers transaktionsvolymer under en session.

Hur beräknas handelsvolymen?

Handelsvolym är helt enkelt en räkning snarare än ett värde som behöver beräknas. Börser och marknadsdataplattformar spårar och publicerar det sammanlagda antalet aktier eller kontrakt som handlas för varje värdepapper under varje tidsram.

Vissa beräkningar använder dock uppgifter om handelsvolym. Om man till exempel dividerar ett värdepappers totala dollarvärde av handlade aktier med dess pris får man den råa volymsiffran.

Handelsvolymen visas ofta också som en procentandel i förhållande till ett värdepappers utestående aktier – det offentliga aktiekapitalet. Detta normaliserade volymmått kallas omsättning, och det används för att jämföra handelsvolymen för enskilda värdepapper för att identifiera vilka av dem som är mest aktiva.

Dessutom kan tekniska analytiker beräkna rörliga medelvärden och volatilitetsmått baserat på handelsvolymdata för att identifiera trender och extremvärden.

Men i grund och botten är handelsvolymen bara en sammanräkning av transaktioner som sker på marknaden snarare än ett beräknat värde.

Olika typer av handelsvolymer

Trading volumes can be classified as follows:

 • Tidsram: Volym över olika perioder (dagligen, veckovis, etc.)
 • Säkerhetstyp: Volym av aktier, optioner, terminer etc.
 • Marknadstyp: Volym på NASDAQ eller NYSE.
 • Klassificering: Genomsnittlig vs. över/under genomsnittlig volym.

Inom aktiemarknaden är den dagliga volymen den mest citerade. Att förstå trender över olika tidshorisonter ger dock ett rikare perspektiv.

Bland värdepapperstyperna avslöjar optionsvolymen flödet av smarta penninghandlare. Samtidigt kan en jämförelse mellan en akties volym och dess historiska genomsnitt ofta vara ett bra sätt att upptäcka kommande trendvändningar.

Exempel på handelsvolym

En aktie kan normalt handlas med i genomsnitt 5 miljoner andelar per dag. En dag rapporterar den en handelsvolym på 15 miljoner aktier, vilket är tre gånger högre än normala nivåer.

Denna uppgång i förhållande till historiska mönster tyder på att någon katalysator eller händelse drar till sig investerarnas intresse den dagen.

Å andra sidan kan ett optionskontrakt som vanligtvis ser 5 000 exemplar byta ägare dagligen plötsligt se en handelsvolym på 500 kontrakt en viss dag.

Denna stora nedgång kan tolkas som en signal om att marknadsaktörerna stannar på sidlinjen eller flyttar till andra typer av tillgångar för tillfället.

Dessa exempel illustrerar hur spårning av avvikelser i handelsvolym från normen kan användas som bevis på pågående trender eller sentimentförändringar innan prissvängningarna materialiseras.

För- och nackdelar med att analysera handelsvolym

Fördelar

Det finns flera fördelar med att övervaka uppgifter om handelsvolymer, oavsett om det gäller ett specifikt värdepapper eller den bredare marknaden:

 • Mätning av likviditet och investerarintresse för ett specifikt värdepapper.
 • Bekräftelse av prisutvecklingens styrka.
 • Identifiera vändningar tidigare.
 • Upptäcka ovanlig aktivitet.
 • Bedömning av marknadens bredd.

För enskilda aktier tyder en kraftigt ökad handelsvolym på ett ökat intresse och större likviditet för att gå in i eller ut ur positioner.

För index som S&P 500 bekräftar en stigande volym att fler aktier deltar i en uppgång. Detta breddmått hjälper till att identifiera sunda och hållbara uppåtgående trender.

Nackdelar

Även om det är insiktsfullt finns det vissa begränsningar som handlare bör vara medvetna om innan de enbart förlitar sig på handelsvolymen:

 • Begränsad prognosförmåga.
 • Genomsnitt kan skilja sig mycket mellan olika värdepapper.
 • Det är lätt att manipulera, särskilt om marknaden är relativt illikvid eller priserna är för låga.

Volymanalys har störst effekt när den kombineras med andra tekniska och fundamentala faktorer.

Ovanliga volymökningar kan skapas genom tvivelaktiga metoder som pump-and-dump-strategier.

Handelsvolymer bör därför inte vara det enda skälet till handelsbeslut.

Var hittar man uppgifter om handelsvolymer?

Uppgifter om handelsvolymer är lättillgängliga och publiceras av många investeringsplattformar. På varje sida med aktiekurser anges volymen för den aktuella dagen och ofta även historiska medelvärden.

Webbplatser som ger tillgång till diagramverktyg brukar också visa uppgifter om handelsvolymer i form av staplar eller kryssmarkeringar under ett värdepappers prisdiagram.

Dessutom tillåter aktiescreeners filtrering och skanningsverktyg för att identifiera onormal volymaktivitet för att upptäcka stora rörelser. Till exempel kan en nyhetsdriven katalysator som kvartalsrapporter generera en ökning i volym och volatilitet.

Tekniska handlare kommer att övervaka dessa plötsliga likviditetsökningar noga för att upptäcka potentiella möjligheter.

Slutsatsen om handelsvolymer

Bedömning av handelsvolymer ger ledtrådar om hur marknadsdeltagandet och sentimentet utvecklas. Även om handelsvolymen i sig inte är ett exakt timingverktyg kompletterar den andra indikatorer och tekniker för analys av värdepapper.

Genom att jämföra realtidsstatistik och historisk volymstatistik kan man upptäcka både nya möjligheter och dolda risker.

Relaterade termer

Alejandro Arrieche Rosas
Financial Reporter
Alejandro Arrieche Rosas
Finansskribent

Alejandro är en finansanalytiker, affärsexpert och frilansskribent som har följt marknaderna och skrivit informativt nyhetsinnehåll i mer än sju år och täcker alla de senaste utvecklingen och viktiga ämnen inom affärer, marknadsföring, krypto och aktier. Förutom Business2Community har Alejandro också skrivit för inkluderar The Modest Wallet, Buyshares, Capital.com och LearnBonds. Hans dagliga nyhetsbevakning inkluderar tekniskt innehåll om ekonomi, finans, investeringar och fastigheter och har hjälpt finansiella företag att bygga sin digitala marknadsföringsstrategi. Alejandros favoritämnen är värdeinvesteringar och finansiell analys. Alejandro har en examen från Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE Business School).