Hävstång

Varför oss?

Vad är hävstång?

Hävstång, eller leverage på engelska definieras som användning av lånade medel för att öka den potentiella avkastningen på investeringen (ROI). Hävstång kan användas i olika finansiella aktiviteter, inklusive aktiehandel, fastighetsinvesteringar och företagsfinansiering.

Den finansiella hävstångseffekten har sina rötter i etableringen av moderna bankinstitut på 1600-talet. Med tiden har användningen av hävstång ökat på finansmarknaderna för att underlätta tillväxt och har utvecklats till ett standardiserat investeringsverktyg.

Den typ av hävstång som företagen använder skiljer sig från hur hävstång används vid marginalhandel, vilket gör det möjligt för handlare att öppna större positioner med mindre initiala insättningar.

När det gäller investeringar spelar begreppet hävstång en nyckelroll i utformningen av strategier, finansiellt beslutsfattande och riskhantering. Det är ett kraftfullt verktyg som kan mångdubbla både vinster och förluster på investeringar genom att öka kapitalets köpkraft.

Olika former av hävstång

Det finns flera olika typer av hävstångseffekter inom finanssektorn:

 • Hävstång för handel

Hävstång vid handel förknippas ofta med finansiella marknader, där investerare lånar pengar för att öka storleken på sina handelspositioner. Detta gör det möjligt för handlare att kontrollera större investeringar än deras tillgängliga kapital, vilket potentiellt genererar större vinster men också maximerar förlusterna.

Marginalhandel på aktiemarknaden med derivat som CFD-kontrakt (contracts for difference) är ett exempel på hävstångseffekt.

 • Finansiell hävstång

Finansiell hävstång innebär att man använder skuld eller lånat kapital för att generera högre vinster från en investering. Företag använder ofta finansiell hävstång genom att ta lån eller emittera obligationer för att finansiera eller expandera sin verksamhet för att generera avkastning som är högre än lånekostnaden. Detta kan göra det möjligt för dem att potentiellt generera högre vinster än om de enbart förlitade sig på sitt eget kapital.

Analytiker och aktieinvesterare kan beräkna hur mycket hävstång ett företag använder genom att titta på förhållandet mellan skulder och eget kapital, skulder och tillgångar samt räntetäckningskvoten.

 • Operativ hävstång

Operativ hävstång relaterar till ett företags fasta och rörliga kostnader. Om ett företag har en hög andel fasta kostnader kan även en liten intäktsökning öka vinsten avsevärt.

Omvänt kan höga fasta kostnader under en konjunkturnedgång leda till betydande förluster, eftersom verksamheten är mindre flexibel när det gäller att reagera på minskade intäkter.

Att förstå den operativa hävstångseffekten är avgörande för företag när de fattar beslut om kostnadsstrukturer.

 • Hävstång för fastigheter

Genom att utnyttja hävstångseffekten på fastigheter kan investerare förvärva större eller flera fastigheter. Genom att ta bolån eller lån för att köpa fastigheter kan de dra nytta av prisuppgång och hyresintäkter för att förstärka avkastningen på de medel de har tillgängliga för att investera.

För- och nackdelar med att använda hävstång

Fördelar pros

 • Kan öka potentiella vinster och avkastning på investeringar eftersom det lånade kapitalet förstorar deras vinster.
 • Gör det möjligt för individer och företag att förvärva tillgångar som de annars kanske inte skulle ha råd med.
 • Räntan på lånade medel är ofta avdragsgill, vilket ger skattemässiga fördelar.
 • Kan möjliggöra diversifiering över ett bredare spektrum av tillgångar, vilket minskar risken.
 • Företag kan använda hävstång för att expandera sin verksamhet, investera i forskning och utveckling och öka sin marknadsandel.
 • Används ofta i fastighetsbranschen för att förvärva fastigheter och generera hyresintäkter.

Nackdelar cons

 • Gör att förlusterna blir större och skapar en högre risknivå. En liten värdenedgång i en investering kan leda till stora förluster.
 • Interest payments on borrowing can reduce profitability.
 • Överdriven hävstång kan leda till finansiell instabilitet eller till och med konkurs om låntagaren inte kan betala sina skuldförpliktelser.
 • Gör en investeringsportfölj mycket känslig för marknadsvolatilitet, vilket kan leda till marginalsäkerhetskrav och tvångslikvidation av tillgångar.
 • Kan begränsa den finansiella flexibiliteten och begränsa ett företags eller en investerares förmåga att fatta strategiska beslut.
 • Det kan komma lagändringar som påverkar användningen av hävstångseffekter, vilket medför en osäkerhetsfaktor.

Slutsatsen om hävstång

När hävstångseffekten används på ett klokt sätt kan den öka avkastningen på investeringar och underlätta förvärv av tillgångar. Men det medför också betydande risker, särskilt när det används på ett olämpligt eller överdrivet sätt.

Det är viktigt för enskilda investerare, handlare och företag att noggrant bedöma sin risktolerans och sina finansiella mål innan de använder hävstång som en del av sin investeringsstrategi.

Relaterade termer

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknikskribent

Nicole Willing har två decenniers erfarenhet av att skriva och redigera innehåll om teknik och ekonomi. Hon har utvecklat expertis inom bevakning av råvaru-, aktie- och kryptovalutamarknaderna samt de senaste trenderna inom tekniksektorn, från halvledare till elfordon. Hennes bakgrund inom rapportering om utvecklingen av utrustning och tjänster för telekomnätverk och industriell metallproduktion ger henne ett unikt perspektiv på konvergensen mellan Internet-of-Things teknik och tillverkning.