Human or Not? (AI-spel)

Varför oss?

Vad är Human or Not?

“Human or Not?” är ett onlinespel som positionerar sig som ett “socialt Turing-spel”.

Spelet är inspirerat av Turingtestet som formulerades av matematikern Alan Turing och syftar till att utvärdera om maskiner kan uppvisa intelligent beteende som inte går att skilja från mänskligt.

Deltagarna chattar i två minuter med en okänd person, som kan vara antingen en människa eller en AI-bot, i syfte att fastställa vilken typ av samtalspartner de har.

I spelet används en mängd olika stora språkmodeller (LLM), bland annat GPT-4, Claude, Cohere och AI21 Labs Jurassic-2, som visar upp det senaste inom teknik för bearbetning av naturligt språk.

Det ursprungliga spelet “Human or Not?” skapades och lades sedan ned av AI21Labs, eftersom det ingick i ett tidsbegränsat forskningsprojekt. Men på grund av dess enorma popularitet utvecklade Humans & Ai Inc. ett helt nytt “Human or Not?” från grunden. På så sätt kan communityn fortsätta att uppleva spänningen och tjusningen med spelet.

Hur spelar man Human or Not?

Att delta i “Human or Not?” är enkelt: efter att ha besökt spelets webbplats kan spelarna starta ett spel med ett enda klick.

Systemet matchar dem sedan slumpmässigt med en annan spelare eller en AI-bot, och slumpar också slumpmässigt vem som inleder konversationen.

Varje deltagare har en 20-sekunderstimer för sina meddelanden. Om tiden går ut skickas meddelandet som det är. Om inget meddelande skrivs avslutas konversationen i förtid.

Efter den två minuter långa dialogen måste spelarna avgöra om de interagerar med en människa eller en AI, och de får omedelbar feedback om hur rätt de har gissat.

Spelet var öppet för alla, men det var inte avsett för barn under 18 år, vilket understryker AI21 Labs engagemang för ansvarsfullt spelande.

Varför är Human or Not populärt?

Populariteten bakom “Human or Not?” kan tillskrivas olika faktorer. För det första utnyttjar spelet allmänhetens växande nyfikenhet och debatt kring AI och dess möjligheter, och erbjuder en direkt, interaktiv plattform för utforskning.

Över 2 miljoner personer har deltagit i den primära versionen av spelet och lockades av utmaningen att skilja mellan människor och AI.

Spelets resultat, där nästan en tredjedel av deltagarna gissade fel, understryker hur sofistikerad modern AI är och främjar diskussioner om AI:s roll i samhället och dess etiska konsekvenser.

Dessutom tillför spelets sociala experiment ett spännande inslag som gör att deltagandet känns meningsfullt och bidrar till en större förståelse för AI.

Vad blev resultatet av Human or Not-experimentet?

Efter att experimentet “Human or Not?” avslutades har det producerats en enorm mängd data från mer än 15 miljoner konversationer i Turingtestspelet.

Hittills har AI21 Studios publicerat resultaten från de första två miljoner konversationer och gissningar som granskats.

Sammantaget visade det sig att 68 % av personerna gissade rätt när de ombads avgöra om de interagerade med en AI-chattbot.

Det visade sig dock också att människor hade lättare att identifiera en medmänniska i 73 % av de studerade fallen.

När det gäller geografiska resultat fick Frankrike högst poäng för korrekta gissningar med 71,3 %, jämfört med ett globalt genomsnitt på 68 %. Indien hade de lägsta resultaten med 63,5 %.

Human or Not - korrekta gissningar per land utifrån tabell

När det gäller den demografiska fördelningen var det en knapp majoritet kvinnor som var bättre än män, medan yngre användare tenderade att vara något bättre än äldre användare.

Slutsatsen om AI-spelet Human or Not

Sammanfattningsvis är “Human or Not?” en fascinerande reflektion över AI:s nuvarande tillstånd och dess interaktion med samhället.

Genom att tillhandahålla en direkt, interaktiv plattform för allmänheten att interagera med AI har AI21 Labs inte bara skapat en viral sensation utan också bidragit till den pågående diskussionen om AI:s kapacitet och etiska överväganden.

Spelets resultat bekräftar Alan Turings förutsägelser och visar att vi befinner oss vid en punkt där AI på ett övertygande sätt kan efterlikna mänskligt samtal, utmana våra antaganden och leda till kritiska reflektioner om hur vi föreställer oss AI:s roll i vår framtid.

Oavsett om det handlar om nyfikenhet, debatt eller vetenskaplig undersökning har “Human or Not?” etablerat sig som ett viktigt verktyg för att förstå och navigera i den komplexa AI-världen och dess samhälleliga konsekvenser.

Det nya spelet, som skapats av Humans & Ai Inc, är nu tillgängligt för alla. Det ger människor möjlighet att direkt engagera sig i både AI och mänsklig interaktion, vilket främjar bättre förståelse för och engagemang i denna framväxande teknik.

Vanliga frågor om Human or Not-spelet

Kan jag fortfarande spela Human or Not?

Hur vet man om man pratar med en AI eller en människa?

Relaterade termer

Sam Cooling
Crypto & Blockchain Writer
Sam Cooling
Krypto och blockkeda skribent

Sam är en teknikjournalist med fokus på kryptovaluta och AI-marknadsnyheter, baserad i London - hans arbete har publicerats i Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, CryptoNews.com, Business2Community och Techopedia. Sam har en magisterexamen i Development Management från London School of Economics och har tidigare arbetat som datateknikkonsult för The Fairtrade Foundation och som Junior Research Fellow för Storbritanniens försvarsakademi. Han har handlat kryptovalutor aktivt sedan 2020 och bidragit aktivt till Fetch.ai och Landshare.io. Sams passion för kryptoområdet drivs av decentraliseringsteknikens potential att stärka marginaliserade samhällen över hela världen, med ett särskilt intresse för blockkedjedrivna leveranskedjor inom jordbruket, finansiell transparens och…