Internetmask

Varför oss?

Vad är en internetmask?

En internetmask, även kallad mask eller worm på engelska, är en typ av skadlig programvara (malware) som replikeras medan den rör sig mellan datorer och lämnar kopior av sig själv i minnet på varje dator i sin väg.

Techopedia förklarar internetmask

En internetmask lokaliserar en dators sårbarhet och sprider sig i det anslutna nätverket som en infektion, samtidigt som den ständigt söker efter nya sårbarheter. Precis som virus kommer maskar ofta från e-postbilagor som ser ut att komma från pålitliga avsändare. Internetmaskar sprids sedan till en användares kontakter via dennes e-postkonto och adressbok.

Vissa internetmaskar sprids och gör sedan ingenting medan andra orsakar skada. I sådana fall kallas maskens kod för nyttolast.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…