Kundretention

Varför oss?

Vad är kundretention?

Definitionen av kundretention (customer retention på engelska) är ett företags förmåga att behålla sina kunder över en tidsperiod. Det visar hur väl ett företag tillfredsställer sina kunders behov och önskemål.

Huvudmålet med kundretention är att se till att människor som har köpt något från ett företag tidigare fortsätter att komma tillbaka. Det här konceptet är viktigt för företag eftersom det hjälper dem att få en stadig inkomst, minskar kostnaderna för att få nya kunder och bygger upp en lojal grupp kunder som stöder varumärket.

Att ha en hög kundretention är avgörande för ett företags framgång. Företag med många lojala kunder är vanligtvis mer lönsamma och stabila över tid. Detta beror på att dessa kunder fortsätter att köpa oftare och hjälper till att öka försäljningen utan att behöva spendera lika mycket på marknadsföring som nya kunder skulle göra. En lojal kundgrupp ger också viktig feedback och hjälper företaget att komma på nya idéer för produkter och tjänster som efterfrågas.

Techopedia förklarar innebörden av kundretention

Förklaring av kundretention brevid illustration av personer som interagerar med en webbplats.

När vi tittar på innebörden av kundretention är det viktigt att se hur det skiljer sig från kundanskaffning. Att skaffa nya kunder innebär att övertyga människor om att prova en produkt eller tjänst för första gången. Kundretention handlar däremot om att hålla dessa kunder intresserade och knutna till varumärket efter deras första köp. Denna förändring i fokus innebär att företagen strävar efter att bygga långvariga relationer snarare än att bara öka antalet kunder.

Företag använder olika strategier för att öka kundretentionen beroende på bransch och kundbas. Dessa strategier kan omfatta lojalitetsprogram, regelbunden återkoppling från kunderna, att hålla kontakten via nyhetsbrev eller sociala medier och att erbjuda personliga upplevelser.

Tekniken spelar också en viktig roll i moderna strategier för att behålla kunderna. Med avancerade analys- och CRM-system (Customer Relationship Management) kan företag förutse kundernas beteende, skräddarsy interaktioner baserat på data och nå ut till kunderna vid de bästa tidpunkterna genom de bästa kanalerna.

Genom att fokusera på att behålla kunderna förbättrar företagen inte bara sina finansiella resultat utan utvecklar också en lojal kundbas som stöder långsiktig framgång.

Hur mäter man kundretention?

Att mäta kundretention är avgörande för att förstå hur effektivt ett företag behåller sina relationer med kunderna över tid.

Det finns flera viktiga mätetal som företag använder för att spåra och analysera kundlojalitet:

Customer Retention Rate (CRR)Churn rate (Kundbortfall)Repeat Purchase Ratio (RPR)Customer Lifetime Value (CLV)Net Promoter Score (NPS)

Detta är den procentandel av kunderna som stannar kvar hos ett företag under en viss period. En hög CRR indikerar effektiva strategier för att behålla kunder.

CRR = (Antal kunder vid periodens slut – Antal nya kunder under perioden) / Antal kunder vid periodens början × 100

Churn rate är motsatsen till retention och mäter andelen kunder som slutar göra affärer med ett företag under en viss period. Att sänka churn är ett huvudmål för att förbättra kundretentionen.

Churn Rate = (Antal kunder som förlorats under perioden / Antal kunder vid periodens början) × 100

Det här måttet visar andelen kunder som har gjort mer än ett köp jämfört med den totala kundbasen. Det hjälper företag att se hur väl deras strategier för kundretention uppmuntrar kunderna att köpa igen.

RPR = (Antal kunder som gjort mer än ett köp / Totalt antal kunder) × 100

CLV (kundlivstidsvärde) uppskattar den totala intäkt som ett företag kan förvänta sig från ett enskilt kundkonto över tid. Ett högre CLV indikerar bättre långsiktig kundlojalitet.

CLV = kundvärde x genomsnittlig kundlivslängd

Kundvärde = Genomsnittligt inköpsvärde x Genomsnittlig inköpsfrekvens

NPS är i första hand ett mått på kundnöjdhet, men återspeglar också potentialen för kundretention. Det mäter hur sannolikt det är att kunderna kommer att rekommendera ett företag till andra, vilket bedöms genom en enkel enkät där kunderna bedömer sannolikheten för att de kommer att rekommendera företaget på en skala från 0 till 10.

De tillfrågade kategoriseras sedan enligt följande:

 • Marknadsförare (9-10): Mycket nöjda kunder som sannolikt kommer att marknadsföra ditt företag till andra.
 • Passiva (7-8): Nöjda men likgiltiga kunder som troligen inte kommer att påverka kundbasen positivt eller negativt.
 • Avvisande kunder (0-6): Missnöjda kunder som potentiellt kan skada varumärket genom negativ word-of-mouth.

När du har räknat ut procentandelarna för dem som stöder och dem som inte stöder kan du beräkna NPS.

NPS = (Procentandel främjare – Procentandel avfärdare)

Genom att övervaka dessa mätvärden kan företagen identifiera styrkor och svagheter i sin hantering av kundrelationer, vilket möjliggör riktade förbättringar av produkter, tjänster och interaktioner med kunderna.

Verktyg för kundretention

På dagens konkurrensutsatta marknad använder företag en mängd olika verktyg för att öka sin kundretention. Dessa verktyg syftar till att öka kundernas engagemang, tillfredsställelse och lojalitet, vilket är avgörande för att behålla en solid kundbas.

Här är några viktiga verktyg för kundretention som ofta används:

CRM-system

CRM-system är avgörande för att registrera interaktioner med nuvarande och potentiella kunder. De lagrar data om tidigare köp, serviceförfrågningar och kommunikation, vilket hjälper företag att erbjuda personliga upplevelser och förutse kundernas behov.

Plattformar för e-postmarknadsföring

Dessa plattformar gör det möjligt för företag att skicka riktade, personliga e-postmeddelanden till olika kundsegment baserat på deras beteenden och preferenser. Effektiv e-postmarknadsföring kan hålla kunderna engagerade genom att tillhandahålla regelbundna uppdateringar, kampanjer och nyhetsbrev.

Lojalitetsprogram

Dessa program belönar återkommande kunder och uppmuntrar till fortsatta affärer. De kan erbjuda poäng, rabatter eller exklusiva förmåner, vilket i hög grad kan förbättra kundnöjdheten och kundretentionen.

Verktyg för feedback och enkäter

Att samla in feedback från kunder är avgörande för att förbättra produkter och tjänster. Onlineundersökningar och feedbackformulär gör det möjligt för företag att mäta kundnöjdheten och identifiera förbättringsområden, vilket möjliggör snabba och relevanta svar.

Analysverktyg

Dessa verktyg analyserar kundernas beteende, preferenser och engagemangsnivåer. Insikterna från analyserna hjälper företag att justera sina erbjudanden och interaktioner för att bättre tillgodose kundernas behov och därmed förbättra kundretentionen.

Verktyg för hantering av sociala medier

Dessa verktyg hjälper till att hantera och analysera interaktioner i sociala medier. En effektiv hantering av sociala medier kan stärka kundrelationerna genom att säkerställa snabba svar på frågor och tillhandahålla engagerande innehåll som når ut till målgruppen.

Genom att integrera dessa verktyg i sina strategier kan företagen på ett mer effektivt sätt hantera kundrelationer, personalisera upplevelser och förbättra kundretentionen. Att välja rätt kombination av verktyg, skräddarsydda för specifika affärsbehov och kundförväntningar, är nyckeln till en framgångsrik strategi för kundretention.

9 sätt att öka kundretentionen

Att öka kundretentionen är avgörande för företagets tillväxt och långsiktiga framgång. Här är nio effektiva strategier för att hålla kunderna engagerade och lojala:

 1. Anpassa kundinteraktionerna

  Anpassa din kommunikation och dina erbjudanden efter kundernas individuella preferenser och behov. Enkla personliga detaljer som att använda kundens namn i e-postmeddelanden, eller komplexa detaljer som att föreslå produkter baserat på tidigare köp, kan göra en betydande skillnad.

 2. Förbättra kundservicen

  Enastående kundservice är nyckeln till att behålla kunderna. Se till att ditt team är snabbt att svara, välinformerat och vänligt. Ett 24/7-supportalternativ genom chatbots eller hjälplinjer kan avsevärt förbättra kundnöjdheten.

 3. Inför lojalitetsprogram

  Skapa program som belönar upprepade kundbesök, såsom rabatter, specialtillgång eller poäng som kan lösas in mot produkter eller tjänster. Dessa program hjälper kunderna att känna sig uppskattade och uppmuntrar till lojalitet.

 4. Samla regelbundet in feedback

  Sök aktivt efter feedback från kunderna för att bättre förstå deras behov och förväntningar. Använd verktyg som enkäter, opinionsundersökningar och direktkommunikation för att samla in insikter och, viktigast av allt, agera på denna feedback för att förbättra dina erbjudanden.

 5. Engagera dig på sociala medier

  Upprätthåll ett aktivt engagemang med dina kunder via sociala medier. Regelbundna inlägg, interaktivt innehåll och en lyhörd kundtjänst på dessa plattformar kan hålla ditt varumärke framträdande i kundernas medvetande.

 6. Tillämpa prenumerationsmodeller

  Prenumerationer kan säkerställa en stabil kundbas genom att erbjuda bekvämligheten med automatisk, regelbunden leverans av dina produkter eller tjänster.

 7. Utbilda dina kunder

  Erbjud värdefull information som hjälper kunderna att använda dina produkter eller tjänster fullt ut. Webbinarier, handledning och guider ger inte bara mervärde utan ökar också kundernas engagemang.

 8. Fokus på produktkvalitet

  Förbättra kontinuerligt dina produkter för att upprätthålla en hög standard. Kvalitet och innovation är avgörande för kundretention.

 9. Bygg upp en community

  Utveckla en community kring ditt varumärke genom onlineforum, användargrupper eller evenemang. Detta kan skapa en djupare känslomässig koppling till dina kunder, vilket ökar lojaliteten.

Exempel på kundretention

Effektiva strategier för kundretention används av ledande företag inom olika sektorer. Här är några anmärkningsvärda exempel:

 • Amazon Prime: Amazon har effektivt optimerat kundretention genom sitt Prime-medlemskap, som inkluderar förmåner som fri frakt, exklusiva erbjudanden och streamingtjänster. Dessa förmåner uppmuntrar kunderna att ofta välja Amazon för sina shoppingbehov, vilket ökar upprepade köp.
 • Starbucks belöningar: Starbucks har ett lojalitetsprogram som belönar kunderna med poäng för varje köp. Poängen, som kallas stjärnor, kan bytas ut mot gratis drycker, mat och andra förmåner. Programmet ger också personliga erbjudanden och specialbehandlingar vid tillfällen som födelsedagar, vilket ökar kundlojaliteten.
 • Apple: Apple upprätthåller kundlojaliteten genom att erbjuda produkter och tjänster som är kompatibla med varandra. Den sömlösa integrationen mellan Apples enheter och programvara gör att kunderna är mer benägna att fortsätta köpa inom Apples ekosystem, vilket förbättrar deras totala användarupplevelse.
 • Sephora Beauty Insider: Sephoras lojalitetsprogram belönar kunder med produktrabatter, varuprover och tillgång till exklusiva evenemang. De bygger också upp en community genom att erbjuda skönhetskurser och möten, vilket stärker kundrelationerna och lojaliteten.

Dessa exempel visar hur väl genomförda strategier för kundretention kan skapa varaktiga kundrelationer, leda till återkommande affärer och öka det totala värdet från kunderna.

För- och nackdelar med kundretention

Kundretention är avgörande för ett företags tillväxt och stabilitet. Nedan beskrivs fördelarna och de potentiella nackdelarna med att fokusera på kundretention:

Fördelar pros

 • Ökad lönsamhet
 • Förbättrat kundvärde
 • Word-of-mouth-marknadsföring
 • Bättre kundinsikter

Nackdelar cons

 • Resursintensitet
 • Risk för självbelåtenhet
 • Överdriven tillit till befintlig bas
 • Begränsad räckvidd på marknaden

Slutsatsen om kundretention

Sammanfattningsvis är kundretention avgörande för alla företags fortsatta framgång och tillväxt. Att behålla kunder tenderar att vara mer kostnadseffektivt än att skaffa nya, eftersom lojala kunder vanligtvis köper mer och marknadsför varumärket. Detta kan öka ett företags lönsamhet avsevärt.

Företagen måste dock balansera sitt fokus för att undvika att förlita sig för mycket på befintliga kunder, vilket kan hindra innovation och begränsa marknadsexpansionen. Effektiva strategier för kundretention, som personlig kommunikation, tillförlitlig kundservice och engagerande lojalitetsprogram, spelar en viktig roll för att öka kundnöjdheten och lojaliteten, vilket leder till stabila intäkter och långsiktig affärsframgång.

Vanliga frågor om kundretention

Vad är kundretention i enkla termer?

Vilka är de fyra stegen i kundretention?

Varför är kundretention så viktigt?

Vilka är de fem nyckelfaktorerna för kundretention?

Relaterade termer

Maria Webb
Technology Journalist
Maria Webb
Teknikjournalist

Maria Webb är en skicklig innehållsspecialist med 5+ års erfarenhet av journalistik och är för närvarande teknikjournalist för Business2Community och Techopedia, specialiserad på datadrivna artiklar. Hon har ett särskilt intresse för AI och posthumanism. Marias journalistiska resa inkluderar 2 år som statistikjournalist på Eurostat, där hon skapade övertygande datacentrerade nyhetsartiklar, och 3 år på Newsbook.com.mt som täckte lokala och internationella nyheter.