Varför oss?

Modem

Vad är modem?

Ett modem är en nätverksenhet som både modulerar och demodulerar analoga bärvågssignaler (så kallade sinusvågor) för att koda och avkoda digital information för bearbetning. Modem utför båda dessa uppgifter samtidigt och av den anledningen är termen modem en kombination av “modulera” och “demodulera”.

Techopedia förklarar modem

Den vanligaste användningen av modem är för både sändning och mottagning av digital information mellan persondatorer. Denna information överfördes tidigare över telefonlinjer med V.92, den sista uppringningsstandarden, till ett analogt modem som omvandlade signalen tillbaka till ett digitalt format som en dator kunde läsa.

Nu sker åtkomst till internet oftare med hjälp av höghastighetsbredbandsmodem.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…