Naturlig Språkbehandling (NLP)

Varför oss?

Vad betyder naturlig språkbehandling (NLP)?

Natural Language Processing (NLP) är ett datorprograms förmåga att förstå talat och skrivet mänskligt språk.

NLP-programmering automatiserar översättningsprocessen mellan datorer och människor genom att manipulera ostrukturerade data (ord) i samband med en specifik uppgift (konversation). Ett viktigt mål för NLP är att hjälpa datorn att förstå avsikten med – och betydelsen av – en människas skrivna eller talade ord.

NLP är ett tvärvetenskapligt område som sträcker sig över flera studieområden, inklusive lingvistik, datavetenskap, statistik och artificiell intelligens. NLP spelar en viktig roll för att hjälpa chatbotprogram med naturlig språkgenerering (NLG) att svara korrekt på talad eller skriven kommunikation och översätta text från ett språk till ett annat.

NLP är svårt eftersom mänskligt språk är fullt av tvetydigheter. De senaste framstegen inom djupinlärning och artificiell intelligens (AI) har haft en betydande positiv inverkan på naturlig språkbehandling.

Techopedia förklarar naturlig språkbehandling (NLP)

Ett viktigt mål med Natural Language Processing är att göra det möjligt för datorer att förstå ostrukturerad text och få meningsfull information från den. Natural Language Processing-system använder både lingvistisk kunskap och domänkunskap för att tolka indata.

I bästa fall försöker NLP-applikationer kontinuerligt förstå sammanhanget för skrivet eller talat språk och justera utdata i enlighet med detta. Populära användningsområden för NLP är t.ex:

  • Resultatsidor för sökmotorer (SERP)
  • Sociala medier och nyhetsflöden
  • Grammatik- och stavningskorrigering
  • Filter mot skräppost
  • Översättningsmotorer
  • Sentimentanalys

Natural language toolkit (NLTK) är ett Python-bibliotek för bearbetning av naturligt språk och stöds av en stor grupp utvecklare.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…