Övervakad inlärning

Varför oss?

Vad betyder övervakad inlärning?

Övervakat lärande är ett tillvägagångssätt för maskininlärning (ML) som använder märkta datamängder och korrekta utdata för att träna inlärningsalgoritmer hur man klassificerar data eller förutsäger ett resultat.

Övervakad inlärning är användbart för att gruppera data i specifika kategorier (klassificering) och förstå förhållandet mellan variabler för att kunna göra förutsägelser (regression).

Det används för att ge produktrekommendationer, segmentera kunder baserat på kunddata, diagnostisera sjukdomar baserat på tidigare symtom och utföra många andra uppgifter.

Techopedia förklarar övervakat lärande

Övervakad inlärning gör det möjligt för maskiner att klassificera objekt, problem eller situationer baserat på relaterade data som matas in i maskinerna. Maskinerna matas med data som egenskaper, mönster, dimensioner, färg och höjd på objekt, personer eller situationer upprepade gånger tills maskinerna kan utföra korrekta klassificeringar.

Under övervakad inlärning får en maskin data, så kallade träningsdata i data mining-språk, baserat på vilka maskinen gör klassificering. Om ett system t.ex. ska klassificera frukt får det träningsdata som färg, form, dimension och storlek. Baserat på dessa data skulle det kunna klassificera frukt.

Vanligtvis kräver ett system flera iterationer av en sådan process för att kunna utföra en korrekt klassificering. Eftersom verkliga klassificeringar, t.ex. av kreditkortsbedrägerier och sjukdomar, är komplexa uppgifter behöver maskinerna lämpliga data och flera iterationer av inlärningssessioner för att uppnå rimliga förmågor.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…