Private key

Varför oss?

Vad är en private key?

En private key, översatt till privat nyckel på svenska, är en liten bit kod som paras ihop med en offentlig nyckel för att starta algoritmer för kryptering och dekryptering av text. Den skapas som en del av kryptografi med öppen/offentlig nyckel under kryptering med asymmetrisk nyckel och används för att dekryptera och omvandla ett meddelande till ett läsbart format. Offentliga och privata nycklar paras ihop för säker kommunikation, så som e-post.

En privat nyckel kallas även för en hemlig nyckel.

Techopedia förklarar private key

En privat nyckel delas endast med den som initierar nyckeln, vilket garanterar säkerheten. Till exempel representerar A och B en meddelandesändare respektive en meddelandemottagare. Var och en har sitt eget par av offentliga och privata nycklar. A, meddelandets initiativtagare eller avsändare, skickar ett meddelande till B. A:s meddelande krypteras med B:s offentliga nyckel, medan B använder sin privata nyckel för att dekryptera A:s mottagna meddelande.

  • En digital signatur, eller ett digitalt certifikat, används för att säkerställa att A är den ursprungliga avsändaren av meddelandet. För att verifiera detta använder B följande steg:
  • B använder A:s offentliga nyckel för att dekryptera den digitala signaturen, eftersom A tidigare måste ha använt sin privata nyckel för att kryptera den digitala signaturen eller certifikatet.
    Om den digitala signaturen är läsbar autentiseras den hos en certifikatutfärdare (CA).

För att skicka krypterade meddelanden krävs kort sagt att avsändaren använder mottagarens offentliga nyckel och sin egen privata nyckel för kryptering av det digitala certifikatet. Mottagaren använder således sin egen privata nyckel för dekryptering av meddelandet, medan avsändarens offentliga (även kallad “öppna”) nyckel används för dekryptering av det digitala certifikatet.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…