Varför oss?

Proof of Stake (PoS)

Vad är Proof of Stake?

Proof of stake (PoS) är en metod för verifiering av kryptovalutor genom distribuerad konsensus. I ett proof of stake-system väljs aktörer ut som skapare av ett block genom att analysera kriterier i kombination med slumpmässighet.

Techopedia förklarar Proof of Stake

Den allmänna idén med proof of stake är att tillhandahålla en algoritm som utjämnar sannolikheten för att räkna ut en urvalsprocess för blockskapare. Några ytterligare element inkluderar delegerade proof of stake-protokoll som använder olika noder, och slumpmässigt proof of stake som, återigen, använder principen om slumpmässighet.

En alternativ metod är att använda proof of work, där miningarbetet faktiskt dokumenteras och fungerar som bevis på transaktions- eller tillgångsstatus. Proof of Work är dock mer energikrävande, och därför kan Proof of stake vara ett sätt att spara resurser.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…