Protokoll

Varför oss?

Vad betyder protokoll?

Ett protokoll är en uppsättning regler och riktlinjer för datakommunikation. Regler definieras för varje steg och process under kommunikationen mellan två eller flera datorer. Nätverk måste följa dessa regler för att framgångsrikt kunna överföra data.

Techopedia förklarar protokoll

I likhet med programmeringsspråk baseras protokoll på specifika regler och föreskrifter för databehandling och är utformade för effektivitet. Varje regel definieras i olika termer och tilldelas ett unikt namn. Protokoll specificerar standarderna för kommunikation och ger detaljerad information om processer som är involverade i dataöverföring. Sådana processer inkluderar:

  • Typ av uppgift
  • Processens natur
  • Flödeshastighet för data
  • Typ av data
  • Enhetshantering

En enskild process kan hanteras av mer än ett protokoll samtidigt. Denna samordning av protokoll skapar en protokollfamilj.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…