Smarta kontrakt

Varför oss?

Vad är smarta kontrakt?

Ett smart kontrakt är ett självverkande avtal där kontraktsvillkoren skrivs in i kodrader. Smarta kontrakt använder en distribuerad huvudbok (även kallad ledger) som blockkedjor för att dokumentera och validera kontraktstransaktioner på ett säkert och transparent sätt utan att behöva övervakas av en central myndighet.

En av de främsta fördelarna med smarta kontrakt jämfört med traditionella kontrakt är deras förmåga att automatisera varje steg i ett kontrakts genomförande när förutbestämda om/så-villkor uppfylls. Inom affärsvärlden används smarta kontrakt för att:

 • Automatisera finansiella transaktioner.
 • Spåra förflyttning av varor och verifiera deras äkthet och ägande i varje steg av en leveranskedja.
 • Skapa och hantera decentraliserade identitets- och åtkomstkontrollsystem.
 • Verifiera äganderätten till en digital eller fysisk tillgång.
 • Stödja applikationer som körs i en decentraliserad blockkedjemiljö (DApps).

Techopedia förklarar smarta kontrakt

Idén om smarta kontrakt föreslogs först av datavetaren och juristen Nick Szabo i mitten av 1990-talet. Szabo föreställde sig ett system där kontrakt kunde vara självutförande, med hjälp av datorkod för att upprätthålla villkoren i kontraktet.

Det var dock inte förrän Bitcoin och den utbredda användningen av distributed ledgers för kryptovalutor som konceptet med smarta kontrakt verkligen började fånga människors intresse, särskilt inom branscher som finans och så kallade supply chain management.

Här är ett exempel på hur ett smart kontrakt kan användas inom supply chain management (SCM):

 • En supply chain-chef ber sin IT-avdelning att skapa ett smart kontrakt som dokumenterar förflyttningen av en råvara från en leverantör till chefens lager.
 • Produktutvecklarna använder Solidity för att skriva kod som specificerar de inblandade parterna, kontraktsvillkoren och de villkor under vilka kontraktet ska verkställas.
 • Det smarta kontraktet distribueras på en Ethereum-blockkedja och varje part som är involverad i leveranskedjan får tillgång till kontraktets adress på blockkedjan.
 • När råvaran rör sig genom leveranskedjan dokumenterar det smarta kontraktet transaktionen, verifierar den information som registrerats i blockkedjan och säkerställer att villkoren i kontraktet uppfylls.
 • Om villkoren är uppfyllda utför det smarta kontraktet kontraktets fördefinierade om/så-satser.
 • Om något av villkoren i kontraktet inte uppfylls utlöser det smarta kontraktet en fördefinierad åtgärd, till exempel att varna relevanta parter eller förhindra att varan går vidare i leveranskedjan.
 • När varan når chefen för leveranskedjans lager initierar kontraktet betalningen till leverantören.

Fördelar med smarta kontrakt

Genom att implementera ett smart kontrakt på en distribuerad huvudbok får alla parter i leveranskedjan tillgång till ett säkert och manipuleringssäkert register över transaktionen som säkerställer att informationen är korrekt, uppdaterad och transparent.

Om en inblandad part när som helst under kontraktets genomförande vill kontrollera kontraktets status kan de använda en klientapplikation eller ett webbgränssnitt för att anropa en funktion (så kallad function call eller funktionsanrop) i kontraktet som returnerar de data de är intresserade av. Funktionsanropet sänds till nätverket och de begärda uppgifterna returneras om anropet är framgångsrikt.

Utmaningar med smarta kontrakt

En av de största utmaningarna med att använda smarta kontrakt i affärslivet är att det fortfarande råder stor rättslig osäkerhet kring användningen av smarta kontrakt, särskilt i starkt reglerade branscher som finans och hälso- och sjukvård.

Även om smarta kontrakt är utformade för att vara manipuleringssäkra och säkra finns det fortfarande risk för buggar eller sårbarheter i koden som kan utnyttjas av oärliga aktörer.

När det uppstår frågor om hur tvister eller fel i smarta kontrakt ska lösas kan det uppstå förvirring om huruvida olika geopolitiska regioner ska tillämpa sina traditionella avtalslagar på smarta kontrakt. Som svar på detta har vissa jurisdiktioner i USA gjort ansträngningar för att ge smarta kontrakt ett nytt rättsligt erkännande med blandade resultat.

Smarta kontrakt och kryptovalutor

Smarta kontrakt spelar en avgörande roll i hanteringen och överföringen av kryptovalutor. De används för att:

 1. Automatisera betalningar med kryptovalutor.
 2. Underlätta snabblån och andra typer av peer-to-peer-handel.
 3. Utfärda och hantera blockkedjetokens som representerar någon form av värde.
 4. Skapa escrow-tjänster som säkerställer att medel frigörs först när vissa villkor är uppfyllda.

Smarta kontrakt och DApps

En DApp är en applikation som körs på en distribuerad huvudbok. DApps använder smarta kontrakt för att automatisera exekveringen och tillämpningen av applikationens regler och logik. En DApp som möjliggör peer-to-peer-lån kan till exempel använda ett smart kontrakt för att automatiskt överföra pengar från en långivare till en låntagare baserat på fördefinierade villkor, såsom mottagande av säkerheter.

Distribuerade huvudböcker för smarta kontrakt

Även om Ethereum är den mest välkända och använda blockkedjeplattformen för smarta kontrakt, är det inte den enda plattformen som stöder smarta kontrakt.

Andra populära distribuerade huvudböcker som stöder skapandet och utförandet av smarta kontrakt och DApps inkluderar:

 • Binance Smart Chain
 • Tron
 • Solana
 • Dfinity
 • Cardano

Alla plattformar ovan stöder smarta kontrakt, men de specifika funktionerna som varje plattform erbjuder och hur kontrakten implementeras varierar från plattform till plattform. Vissa blockkedjor, som Ethereum och Binance Smart Chain, stöder till exempel flera olika programmeringsspråk för utveckling av smarta kontrakt, medan andra, som Cardano och Tron, använder ett specifikt språk för utveckling av smarta kontrakt.

Leverantörer av smarta kontraktstjänster

Det kan vara svårt att hitta utvecklare som har kompetens att utveckla och implementera smarta kontrakt, så det är ingen överraskning att leverantörerna använder en “as-a-service”-leveransmodell för dem. Några av de största leverantörerna inom smarta kontrakt är bland annat:

 • ScienceSoft – är känt för att hjälpa kunder att integrera orakel med smarta kontrakt. Orakel är, i samband med smarta kontrakt, tredjepartstjänster som matar in data utanför kedjan till det smarta kontraktet.
 • Innowise – är känt för att hjälpa kunder att välja den lämpligaste blockkedjeplattformen för sina smarta kontrakt.
 • Avalanche – hävdar att de är den snabbaste plattformen för smarta kontrakt i blockkedjebranschen, mätt i tid till finalitet.
 • 4soft – är känt för att hjälpa kunder att optimera sina smarta kontrakt.
 • VeriDoc Sign – en e-signaturtjänst som stöds av smarta kontrakt.

Säkerhet för smarta kontrakt

Även om smarta kontrakt som utförs på en distribuerad huvudbok erbjuder många säkerhetsfördelar finns det fortfarande säkerhetsrisker förknippade med deras användning, till exempel:

 • Buggar och sårbarheter: Smarta kontrakt är skrivna i kod, och som all programvara kan de innehålla buggar och sårbarheter som kan utnyttjas av angripare för att stjäla pengar, störa nätverket eller manipulera resultat på ett skadligt sätt.
 • Orakelattacker: Smarta kontrakt förlitar sig ofta på externa datakällor (så kallade orakel) för att utföra vissa funktioner. När ett tredjepartsorakel har äventyrats kan det användas för att förse ett smart kontrakt med felaktiga uppgifter.
 • Sårbarhet vid kodexekvering: Smarta kontrakt är sårbara för attacker som utnyttjar misstag i hur koden exekveras. En angripare kan t.ex. utnyttja tävlingstillstånd för att utföra en reentrancy-attack.
 • Attacker på nätverksnivå: Smarta kontrakt körs på ett blockkedjenätverk och som alla nätverk kan de utsättas för DoS-attacker (Denial of Service) och andra angrepp som är utformade för att störa nätverket och äventyra säkerheten.

För att hantera dessa problem måste utvecklare av smarta kontrakt implementera robusta säkerhetsåtgärder, inklusive kodrevisioner, kontroller med flera signaturer och regelbundna säkerhetsbedömningar. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) används allt oftare för att övervaka genomförandet av smarta kontrakt och utlösa åtgärder eller varningar när fördefinierade villkor inte uppfylls eller när avvikelser upptäcks i datamönster.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…