Spamming

Varför oss?

Vad betyder spamming?

Spamming är användningen av elektroniska meddelandesystem som e-post och andra digitala leveranssystem och sändningsmedier för att skicka oönskade massmeddelanden utan urskiljning. Termen spamming används även för andra medier som internetforum, snabbmeddelanden och mobila textmeddelanden, spam på sociala nätverk, skräpfax, TV-reklam och spam på delningsnätverk.

Techopedia förklarar spamming

Spamming (särskilt e-postspamming) är mycket vanligt på grund av de ekonomiska aspekterna. Annonsörer av skräppost har små eller inga driftskostnader och behöver därför bara en liten svarsfrekvens för att göra vinst. De flesta spam är kommersiell reklam, men en del innehåller virus, adware eller bedrägerier.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…