Styrningstoken

Varför oss?

Vad är en styrningstoken?

En styrningstoken (governance token) är en kryptovaluta som ger innehavare rätt att delta i styrningen av ett protokoll. Dessa tokens är byggda på blockkedjeplattformar som Ethereum, vilket gör det möjligt för innehavare att delta i beslutsprocesserna i ett projekt genom röstning.

Det finns ett antal olika styrningsmodeller. I de flesta fall är dock rösträtten för varje tokeninnehavare proportionell mot antalet tokens som de innehar. Ju fler styrningstokens en användare innehar, desto mer kan de påverka projektets framtid.

Det främsta skälet till att lämna över kontrollen över ett projekt till samhället är att gå mot decentralisering, vilket är en av de viktigaste principerna på kryptomarknaden. Detta gör att samhället ansvarar för viktiga beslut, till exempel hur statskassan ska spenderas och vilka nya protokollfunktioner som ska implementeras.

Hur fungerar styrningstoken?

Decentraliserade finansprojekt (DeFi) lanserar vanligtvis sina styrningstokens på en blockkedja med smarta kontrakt. Varje projekt beskriver sin policy för tokenutgivning i en vitbok, som kan inkludera att belöna medlemmar i samhället med styrningstokens för deras bidrag till projektets likviditetspooler.

Röstning med sådana tokens sker vanligtvis på en plattformsspecifik portal, där tokeninnehavare kan ansluta sina plånböcker och delta i aktiva och väntande förslag. Decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er) spelar en avgörande roll i denna process, eftersom de gör det möjligt för användare att både lämna in förslag och räkna röster.

En DAO är en enhet utan centralt ledarskap. Den omfattar alla aktörer i ett projekt, såsom utvecklare, validerare och investerare.

DAO:er förlitar sig också på smarta kontrakt för att räkna röster och utföra order för att undvika mänsklig manipulation.

Hur man röstar med styrningstoken

Även om detaljerna kan variera mellan olika plattformar, omfattar röstningsprocessen i allmänhet tre huvudsteg:

  • Förvärva styrningstokens
  • Tillgång till styrningsforumet
  • Använda tokens inom ett smart kontrakt eller delegera dem

I det första steget måste användare som vill delta i röstningsköpet köpa och inneha några styrningstokens. De måste sedan gå över till den avsedda DAO-plattformen och ansluta sin digitala kryptoplånbok. För att börja rösta måste styrningstokens låsas inom ett smart kontrakt eller delegeras.

Att delegera rösträtt till en delegat innebär att en betrodd person inom communityn får i uppdrag att rösta på dina vägnar. Detta kan vara ett bra alternativ för dem som inte har tid eller resurser att aktivt delta i DAO:s styrning men som ändå vill göra skillnad.

Det är värt att notera att inte alla tokeninnehavare kan delta i en specifik omröstning. Därför har de flesta förslag en lägsta tröskel för röster som måste avges innan de kan avgöras, vilket säkerställer att samhället kollektivt kan nå enighet innan man går vidare med en plan.

Fördelar med styrningstoken

Fördelar Beskrivning
Decentralisering Styrningstokens underlättar decentralisering genom att ge användarna möjlighet att påverka projektstyrningen, vilket är en viktig aspekt av DeFi-ekosystemet.
Uppmuntrat deltagande Dessa tokens ger användarna incitament att aktivt delta i ett projekt, vilket främjar engagemang och en positiv spiral av värdeskapande.
Bättre resursfördelning Genom att anpassa utvecklingen till samhällets önskemål leder styrmodeller till effektivare utveckling och resursfördelning.
Andra fördelar I vissa fall kan styrningstokens ha ytterligare användbarhet utöver styrningsrättigheter. De kan användas för staking, för att tjäna belöningar, för att delta i DeFi-protokoll eller för att få tillgång till vissa funktioner inom ekosystemet.

Nackdelar med styrningstoken

Nackdelar Beskrivning
Komplexitet Styrningstoken kan vara lite komplexa, vilket kan avskräcka användare från att delta aktivt om de kämpar för att förstå svårigheterna med tokenens funktioner.
Koncentration av makt Om ett fåtal innehavare lyckas samla på sig en stor del av ett projekts styrningstokens kan de använda sin röststyrka för att fatta beslut som inte gynnar projektet som helhet.
Bristande ansvarsskyldighet Ett annat potentiellt problem med styrningstokens är bristen på ansvarsskyldighet, eftersom ingen enskild person kan hållas ansvarig för dåliga beslut som fattas genom röstningsprocessen.
Långsam beslutsprocess Styrningsprocesser kan vara tidskrävande och kräva förslag, diskussioner och omröstningsperioder. Även om detta ger utrymme för överläggningar och konsensusbyggande kan det också göra beslutsprocessen långsammare.

Har styrningstoken något värde?

Kort sagt har styrningstokens ett betydande värde. De härleder främst sitt värde från sin förmåga att ge tokeninnehavare möjlighet att forma ett projekts framtid och förbättra organisationens effektivitet.

Dessutom kan styrningstokens handlas, bytas ut, satsas eller användas för att tjäna passiv inkomst. Att inneha en styrningstoken kan liknas vid att äga en andel i en intäktsström, vilket ger ytterligare fördelar inom protokollet.

Värdet på styrningstokens kan också öka över tid. I takt med att projektet når framgångar blir polletterna mer värdefulla. Dessutom kan projekt öka värdet på sina styrningstokens genom att genomföra återköp av tokens, minska tillgången på tokens (genom så kallad coin burning) och driva upp deras värde.

Slutsatsen om styrningstokens

Styrningstoken har blivit en integrerad del av DeFi-landskapet och gör det möjligt för användare att aktivt delta i beslutsfattandet i projekt. De erbjuder fördelar som decentralisering och incitament, men de kommer också med utmaningar, till exempel komplexitet och risk för missbruk.

Trots detta håller styrningstoken värde och kan erbjuda ytterligare fördelar som en passiv ström av intäkter till innehavarna. Dessa tokens förväntas spela en viktig roll i utformningen av framtiden för decentraliserad finansiering, särskilt när det gäller att demokratisera styrning över DeFi.

Relaterade termer

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptovalutajournalist

Ruholamin Haqshanas är en kryptovaluta- och finansjournalist med över tre års erfarenhet inom området. Han har en kandidatexamen i mekatronik och ett stort intresse för FinTech-området. Han började som frilansande teknikförfattare men vände sig till krypto efter att ha fördjupat sig i branschen 2019. Ruholamin har presenterats i ett antal finansiella och kryptonyheter, inklusive CryptoNews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road och andra. Han har också arbetat med några stora krypto- och DeFi-projekt som innehållsskapare, inklusive Midas Investments, BullPerks / GamesPad och Equalizer Finance.