Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Varför oss?

Lär dig mer om betydelsen bakom Transmission Control Protocol/Internet Protocol, ibland översatt till protokoll för överföringskontroll respektive internetprotokoll på svenska. Techopedia ger dig en fullständig definition av begreppet tillsammans med grundfakta.

Vad är Transmission Control Protocol/Internet Protocol?

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) är det språk som en dator använder för att få tillgång till internet. Det består av en uppsättning protokoll som är utformade för att upprätta ett nätverk av nätverk för att ge en värd tillgång till internet.

TCP/IP ansvarar för fullfjädrad datakonnektivitet på internet och överför data från ände till ände genom att tillhandahålla andra funktioner, inklusive adressering, mappning och bekräftelse. TCP/IP innehåller fyra lager, som skiljer sig något från OSI-modellen.

Tekniken är så vanlig att man sällan använder det fullständiga namnet. Med andra ord är akronymen i dagligt tal numera själva termen.

OSI modell jämfört med TCP IP modell visad på engelska.
OSI modell jämfört med TCP IP modell visad på engelska.

Techopedia förklarar Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Nästan alla datorer idag har stöd för TCP/IP. TCP/IP är inte ett enda nätverksprotokoll – det är en svit av protokoll som har fått sina namn efter de två viktigaste protokollen eller lagren inom TCP/IP – Transmission Control Protocol och Internet Protocol.

Som med alla former av kommunikation behövs två saker: ett meddelande som ska överföras och medel för att överföra meddelandet på ett tillförlitligt sätt. TCP-lagret hanterar meddelandedelen. Meddelandet bryts ned i mindre enheter, så kallade paket, som sedan skickas över nätverket. Paketen tas emot av motsvarande TCP-lager i mottagaren och sätts ihop igen till det ursprungliga meddelandet.

IP-lagret är främst inriktat på överföringsdelen. Detta sker med hjälp av en unik IP-adress som tilldelas varje aktiv mottagare i nätverket.

När ett meddelande skickas bryts det med andra ord upp i många paket som måste nå sin destination. IP-delen av TCP/IP ser till att de kommer fram till rätt plats genom att passera olika vägar. Varje paket vidarebefordras genom alla gateway-noder i nätverket genom att kontrollera mottagarens IP-adress.

TCP-delen ser först till att förbindelsen mellan avsändare och mottagare upprätthålls från det att det första paketet skickas till dess att det sista har återsamlats. TCP ansvarar sedan för att sätta ihop alla paket i rätt ordning, begära att saknade paket skickas tillbaka och ger sedan en bekräftelse till avsändaren på att meddelandet har mottagits korrekt.

TCP/IP anses vara en statslös protokollsvit eftersom varje klientanslutning görs på nytt utan hänsyn till om en tidigare anslutning har upprättats.

Vanliga protokoll inom TCP/IP är Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) och Secure HTTP (HTTPS) för att hantera kommunikationen mellan en webbläsare och en webbserver samt File Transfer Protocol (FTP) för att hantera överföring av data mellan datorer.

TCP/IP-modellerna är indelade i fyra lager:

  • Applikationslager: Hanterar detaljerna i kommunikationen på applikationsnivå.
  • Transportskikt: Upprättar och upprätthåller en dataanslutning och ett datautbyte mellan två enheter.
  • Nätverksskikt: Även känt som internetlagret, hanterar förflyttningen av paket runt nätverket och över andra nätverk.
  • Fysiskt lager: Här hanteras de fysiska delarna av kommunikationen mellan värdar inom samma nätverk med hjälp av trådlösa anslutningar, Ethernet-kablar och så vidare. Det kallas också datalänklagret eller gränssnittslagret.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…