Varför oss?

Virtual Local Area Network (VLAN)

Vad innebär Virtual Local Area Network?

Virtual Local Area Network (VLAN), virtuellt lokalt nätverk på svenska, är en logisk grupp av arbetsstationer, servrar och nätverksenheter som ser ut att befinna sig på samma LAN trots att de är geografiskt utspridda. Ett VLAN gör det möjligt för ett nätverk av datorer och användare att kommunicera i en simulerad miljö som om de fanns i ett enda LAN och delar en enda broadcast- och multicast-domän. VLAN implementeras för att uppnå skalbarhet, säkerhet och enkel nätverkshantering och kan snabbt anpassas till förändringar i nätverkskraven och omlokalisering av arbetsstationer och servernoder.

Ett virtuellt lokalt nätverk (VLAN) är en logisk grupp av arbetsstationer, servrar och nätverksenheter som ser ut att befinna sig på samma LAN trots att de är geografiskt utspridda. Ett VLAN gör det möjligt för ett nätverk av datorer och användare att kommunicera i en simulerad miljö som om de fanns i ett enda LAN och delar en enda broadcast- och multicast-domän. VLAN implementeras för att uppnå skalbarhet, säkerhet och enkel nätverkshantering och kan snabbt anpassas till förändringar i nätverkskraven och omlokalisering av arbetsstationer och servernoder.

Högkvalitativa switchar möjliggör funktionalitet och implementering av VLAN. Syftet med att implementera ett VLAN är att förbättra nätverkets prestanda eller tillämpa lämpliga säkerhetsfunktioner.

Techopedia förklarar virtuella lokala nätverk

Datornätverk kan delas in i lokala nätverk (LAN) och breda nätverk (WAN). Nätverksenheter som switchar, hubbar, bryggor, arbetsstationer och servrar som är anslutna till varandra i samma nätverk på en viss plats kallas i allmänhet för LAN. Ett LAN betraktas också som en broadcast-domän.

Ett VLAN gör det möjligt för flera nätverk att fungera virtuellt som ett LAN. En av de största fördelarna med ett VLAN är att det tar bort latens i nätverket, vilket sparar nätverksresurser och ökar nätverkets effektivitet. Dessutom skapas VLAN för att tillhandahålla segmentering och hjälpa till med frågor som säkerhet, nätverkshantering och skalbarhet. Trafikmönster kan också enkelt kontrolleras med hjälp av VLAN.

De viktigaste fördelarna med att implementera VLAN är följande:

  • Tillåter nätverksadministratörer att tillämpa ytterligare säkerhet för nätverkskommunikation
  • Underlätta expansion och flyttning av ett nätverk eller en nätverksenhet
  • Flexibilitet eftersom administratörerna kan konfigurera i en centraliserad miljö medan enheterna kan vara placerade på olika geografiska platser
  • Minskar latensen och trafikbelastningen på nätverket och nätverksenheterna, vilket ger ökad prestanda

VLAN har också vissa nackdelar och begränsningar som listas nedan:

  • Hög risk för virusproblem eftersom ett infekterat system kan sprida ett virus genom hela det logiska nätverket
  • Utrustningsbegränsningar i mycket stora nätverk eftersom ytterligare routrar kan behövas för att kontrollera arbetsbelastningen
  • Mer effektivt för att kontrollera latens än ett WAN, men mindre effektivt än ett LAN

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…